Vurderingskriterier for fag- og svenneprøver

Fag- og svenneprøver skal vurderes med utgangspunkt i den læreplanen kandidaten har fått opplæring i. Det er viktig at kandidaten gjøres klar over vurderingskriteriene før oppstart av fag- eller svenneprøven