Faktura til Rogaland fylkeskommune

Vi bruker elektronisk fakturabehandling. Alle fakturaer skal sendast elektronisk i EHF-format.

Fakturamottak:

Elektronisk fakturaadresse: 9908:971045698
Aksesspunkt: EVRY PEPPOL

Fakturaene til dei vidaregåande skolane skal òg sendast i standardformat EHF til Rogaland fylkeskommune med organisasjonsnummer 971 045 698.

Krav til faktura:

  • Må tilfredsstille krava i samsvar med bokføringsforskrifta §§5-1-1 til 5-1-8.
  • Skal vere merka med ressursnummer, dette skal stå i feltet «deres ref» og skal berre bestå av seks siffer som startar med 50xxxx, 51xxxx eller 52xxxx.

Bankdetaljar:

Kontonummer: 3201.05.50520

Kontakt regnskap

Purringer, inkassovarsel og henvendelser om avstemminger sendes til e-post: regnskap@rogfk.no