Besøksadresser

Fylkeskommunen si sentraladministrasjon er fordelt på fleire ulike kontorlokasjoner rundt om i fylket.

Fylkeshuset i Stavanger

Arkitekt Eckhoffs gate 1
4010 Stavanger

Telefon: 51 51 66 00

Opningstid resepsjon: 08.00 – 15.30

Opningstid telefon: 08.00 - 15.00

Andre lokasjonar

Stavanger

  • Samferdsleavdelinga Stavanger, Bergelandsgaten 30, Stavanger
  • Bussvegen (samferdsleavdelinga)Multigården, Saudagata 2, Stavanger
  • PPT-avdeling Stavanger, St. Olavsgate 9, Stavanger
  • Vaksenopplæring Stavanger, Arkitekt Eckhoffs gate 1, Stavanger

Haugesund

  • Samferdsleavdelinga Haugesund, Kirkegata130, Haugesund
  • Opplæring i bedrift Haugesund, Breidablikkgården, Kirkegata 130, Haugesund
  • PPT-avdeling Haugesund, Haraldsgata 177, Haugesund
  • Vaksenopplæring Haugesund, Sørhauggata 150, Haugesund

Bryne

  • Vaksenopplæring Bryne, Storgata 27b, Bryne

Egersund

  • Samferdsleavdelinga Egersund, Elganeveien 1, Egersund

​​