Rogaland fylkeskommune

Hente eller få tilsendt fag-, svenne- og kompetansebrev

Hadde du ikke anledning til å delta på utdelingen av fag, svenne- og kompetansebrev utdelingen i Stavanger eller Haugesund, får du nå tilbud om å hente eller få tilsendt dokumentasjonen din.

Les mer om hvordan du henter eller får tilsendt dokumentasjonen

Regionalplan og planprogram på høring

Vi inviterer til medvirkning når vi lager regionale planer.
Nå kan du gi innspill til:

 • Planforslag til Regionalplan for grønn industri
 • Planprogram til Regionalplan for klimaomstilling
 • Planforslaget til Regionalplan for kulturmiljø

Les mer om planarbeidet og send inn høringsinnspill

Hvem fortjener kulturprisen?

1. april er fristen for å foreslå kandidater til årets kulturpris. Prisen deles ut som en honnør til en person som har gjort en særskilt og langvarig innsats for kulturlivet i Rogaland.


Les mer og send inn forslag til årets kulturpris

Hva skjer?

Aktuelt

 • 20.03.2023 Forskingsfondet lyser ut ni millionar
  Regionale innovasjonsprosjekt basert på forsking og berekraftig verdiskaping kan søke om totalt ni millionar i støtte fra Regionalt forskingsfond. Søknadsfrist er 31. mai.
 • 16.03.2023 Suksess med gamle høns
  Kakleriet UB lager nye produkter av gamle høns. Det resulterte i fire førsteplasser i fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter og én av fire billetter til NM.
 • 09.03.2023 Strykemerker skal gi tryggere russetid
  Rogaland fylkeskommune har i samarbeid med russepresidentene, laget strykemerker til russen i Rogaland. Kampanjen er en del av arbeidet for en trygg og inkluderende russetid.
 • 03.03.2023 Mange ønsker idrettsfag
  Idrettsfag har aldri hatt flere søkere, og musikk, dans og drama øker i popularitet etter to år med lave søkertall. Litt flere ungdommer ønsker et studieforberedende program...
 • 28.02.2023 Eit godt økonomisk resultat òg i 2022
  I fjor fekk fylkeskommunen ekstra høge inntekter frå konsesjonskraft, og større skatteinntekter enn anslått. Dette gav eit betre økonomisk resultat enn forventa ved årets start...
 • 23.02.2023 Aker Solutions er årets lærebedrift 2022
  Solid opplæringsbedrift som tar et stort samfunnsansvar ved å gi personer med ulik bakgrunn og helsemessige utfordringer mulighet til et tilpasset løp. Det er en av...
Til toppen