Ledige stillingar

Vi leverer mange og gode tenester i heile Rogaland, kvar dag heile året. Bli med og gjer Rogaland til ein region det er godt å leve, arbeide og bu i for alle.  

Vi har ledige stillingar på fleire av våre vidaregåande skular, tannklinikkar og i fylkesadministrasjonen.

Sjå våre ledige stillingar

Bli ein av oss

Hos oss møter du menneske med ulik kompetanse- og utdanningsbakgrunn, alle med eit ynskje om å skape eit betre Rogaland for innbyggarane.

Blir du ein av oss, får du:  

 • ein spennande jobb med meiningsfulle arbeidsdagar
 • høgt utdanna og erfarne kollegaer som trivast på jobb
 • bidra aktivt i samfunnsutviklinga i regionen
Kollegaer rundt eit bord. Foto - Klikk for stort bilde

Bli kjent med nokre av våre medarbeidarar

Jobb med meining 

Vi kan trygt seie at vi har ein jobb med meining. Det handlar om å utvikle samfunnet vi lever i, for å ta vare på fortida, nåtida og framtida. 

Rogaland fylkeskommune har blant anna ansvar for: 

 • vidaregåande skole og opplæring 
 • tannhelse
 • veg og kollektivtransport
 • folkehelse og integrering
 • planlegging og samfunnsutvikling
 • natur, klima og miljø
 • kultur og kulturvern
 • næringsutvikling  

Mangfald og inkludering

Vi er opptekne av å ha ein inkluderande og mangfaldig arbeidsplass. Derfor oppfordrar vi alle som er kvalifiserte til å søke jobb hos oss. Vi tilpassar gjerne arbeidsplassen for deg om du har behov for det. 

Lærling i Rogaland fylkeskommune

Vi har over 95 læreplassar fordelt på ti lærefag ved dei vidaregåande skolane våre og i fylkesadministrasjonen.

Dei fleste stillingane blir lyst ut i perioden januar til mars kvart år. 

Les meir om å vere lærling i fylkeskommunen