Ledige stillingar

Bli med og utvikle Rogaland for innbyggarane våre.

Vi ønsker engasjerte medarbeidarar som tek ein aktiv, reflektert og ansvarleg rolle i organisasjonen vår. Hos oss møtast menneske med ulik kompetanse- og utdanningsbakgrunn for å skape ein region kor det er godt å leve, arbeide og bu i for alle.

 

Bli ein del av Rogaland fylkeskommune!

Ledige stillingar

 

Mangfald

Rogaland fylkeskommune er oppteken av mangfald, og vi oppfordrar alle som er kvalifisert, etter stillinga sitt krav, til å søke hos oss. Vi tilpassar arbeidsplassen om du har behov for det.

Bli kjent med nokre av medarbeidarane våre

Tannhelse Rogaland

Tannhelse Rogaland har 34 tannklinikkar med til saman 320 tannlegar, tannpleiarar og tannhelsesekretærar. Vi treng fleire dyktige og engasjerte medarbeidar.

Tannhelse Rogaland FKF varetek fylkeskommunen sitt ansvar for den offentlege tannhelsetenesta og driv helsefremjande og førebyggande arbeid. Tannhelse Rogaland gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper.

Sjå ledige stillingar i Tannhelse Rogaland

Lærling i Rogaland fylkeskommune

Vi har i dag over 95 læreplassar i mange forskjellige fag på dei vidaregåande skolane våre og i fylkesadministrasjonen. Dei fleste stillingane blir lyse ut i perioden januar til mars kvart år. Klikk på linken "ledige stillingar"

Bli lærling i fylkeskommunen

Særlege krav

For tilsetting i skole og tannhelse krevst det politiattest frå kandidatar som får tilbod om stilling. Andre krav følger av stillingsutlysingane.

Søknad blir sendt elektronisk. Originale vitnemål og attestar blir tekne med i eit intervju. Attestane skal innehalde opplysningar om praksis er i heil stilling eller delstilling og varigheit med dato frå og til.

Til toppen