Kommunikasjonsstrategi

6 Visuell identitet

Vår visuelle profil skal speile fylkeskommunen som en imøtekommende og framoverlent samfunnsaktør. Vi skal framstå helhetlig, og den visuelle profilen skal være synlig på alle trykte og digitale flater og de fylkeskommunale virksomhetene. 

Profilen må brukes konsekvent og korrekt for å sikre gjenkjennelighet. 

Les mer om Rogaland fylkeskommunes visuelle profil