Kommunikasjonsstrategi

3 Kommunikasjonsprinsipper

Vår kommunikasjon internt og med omverden skal kjennetegnes av følgende prinsipper:

  • Vi kommuniserer aktivt, åpent, tydelig og inkluderende. 
  • Vi er profesjonelle og troverdige i vår kommunikasjon. 
  • Vi ønsker dialog med våre målgrupper og legger til rette for det.      
  • Vi holder oss oppdatert, deler informasjon og lærer av hverandre.  
  • Ledere har et særskilt ansvar for informasjonsflyten i organisasjonen og for å informere videre til sine medarbeidere.