Aktuelt

 • 1,4 millioner kroner til universell utforming
  Åtte prosjekter som skal bedre fremkommeligheten i Rogaland har til sammen fått over 1,4 millioner kroner i støtte.
 • Stor interesse for å bedre vannkvaliteten i fylket
  Hele 40 prosjekter har søkt om støtte til ulike vannmiljøtiltak i Rogaland. Svært mange av søknadene var sterke og godt begrunnede. Lista måtte derfor legges ekstra høyt for å...
 • Helhetlig boligpolitikk på agendaen
  Stadig høyere boligpriser i byene og gapet som har oppstått mellom de som står innenfor og utenfor boligmarkedet har gitt økt oppmerksomhet rundt boligpolitiske spørsmål i den...
 • Rogaland fylkeskommune nominert til Jordvernprisen 2021
  Rogaland fylkeskommune er nominert til den nasjonale jordvernprisen 2021. Bakgrunnen for nominasjonen er fylkeskommunens arbeid med «Jordvernstrategi for matfylket Rogaland» som...
 • Kraftledninger og vindmøller sett fra Brusaknuten mellom Hå og Bjerkreim kommune. Ny rapport om datalagringsentre
  Nye virksomheter vokser fram i Rogaland. Fylket vårt er gunstig for hydrogen- og batteriproduksjon, datalagringssentre, landbasert oppdrett og ny gruvedrift. Disse næringene har...
 • Rogaland mot 2050
  Tre nye planer staker ut retningen for Rogaland de neste 30 årene. – Vi må gripe mulighetene som ligger i fylket vårt, sier Marianne Chesak fylkesordfører i Rogaland.
Til toppen