Kommunikasjonsstrategi

8 Våre viktigste kommunikasjonskanaler

I tilfeldig rekkefølge: 

  • Nettsidene til Rogaland fylkeskommune, de videregående skolene og Tannhelse Rogaland 
  • Intranett    
  • Teams   
  • e-post   
  • Sosiale medier   
  •  Media   
  • Møter, for eksempel politiske møter, temamøter og fagsamlinger   
  • VIS (skoleadministrativt system med kommunikasjon mellom lærer, elev, foresatt)