Kommunikasjonsstrategi

10 Krisekommunikasjon

Krisekommunikasjonsplanen er en del av fylkeskommunens overordnede beredskapsplan, og beskriver hvordan vi håndterer kommunikasjonsarbeidet ved kriser og uønskede hendelser.   

Fylkeskommunale foretak og videregående skoler skal ha egne lokale beredskapsplaner der krisekommunikasjon inngår. 

Kommunikasjonsavdelingens plan «Slik jobber kommunikasjonsavdelingen i en krise» definerer roller og oppgaver for kommunikasjonsavdelingen i en beredskapssituasjon.