Kommunikasjonsstrategi

5 Målgrupper

God dialog med de viktigste interessentene – målgruppene – er viktig for at vi skal nå målene våre.  

Ulike målgrupper kan kreve ulik tilnærming. Derfor er det viktig å identifisere målgruppene og velge kanaler, verktøy og metoder tilpasset dem.   

  • Innbyggerne, særlig dem som berøres av vår virksomhet, herunder de videregående skolene og tannhelseklinikkene 
  • Medarbeiderne, herunder tillitsvalgte og vernetjenesten   
  • De folkevalgte  
  • Offentlige myndigheter, etater, organisasjoner og kommuner  
  • Samarbeidspartnere i kultur- og næringslivet, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, internasjonale aktører og frivillige organisasjoner   
  • Media (både målgruppe og kanal)  
  • Potensielle nye medarbeidere    

Fylkeskommunens ulike enheter vurderer sine målgrupper og tilpasser kommunikasjonen mot dem.