Kommunikasjonsstrategi

7 Språkprofil

Rogaland fylkeskommunes informasjon til målgruppene skal være klar og forståelig. Vi bruker et enkelt, tydelig språk. Det gjør informasjonen tilgjengelig for flere og er inkludering i praksis.  

Vi er språklig nøytrale og kan veksle mellom å bruke bokmål og nynorsk. Eksterne henvendelser svares ut i samme målform som de kom i. Vi ønsker et språkrikt fylke og oppfordrer til økt bruk av nynorsk.