Kommunikasjonsstrategi

4 Særskilt satsingsområde

Et godt omdømme starter internt i organisasjonen. Derfor er det en prioritert oppgave å jobbe målrettet for å gjøre medarbeiderne til gode ambassadører. Dette handler ikke bare om god kommunikasjon, men om organisasjonskultur og ledelse.  

Vi gjør medarbeiderne til gode ambassadører gjennom:   

  • God ledelse som bygger gjensidig tillit og respekt  
  • Åpenhet, takhøyde og involvering  
  • Gode kommunikasjonslinjer og informasjon til rett tid  
  • En organisasjonskultur som fremmer tverrfaglig samarbeid og deling av informasjon og kompetanse