Kommunikasjonsstrategi

Rogaland fylkeskommune har en viktig rolle for utviklingen av fylket, både som samfunnsutvikler og tjenesteleverandør.   

Kommunikasjon er et strategisk verktøy for å nå mål, på lik linje med andre virkemidler. Kommunikasjonsstrategien skal bidra til at vi når målene våre på en effektiv og god måte og styrke vår rolle som regional samfunnsutvikler.  

I en verden som i økende grad preges av polarisering og «alternative fakta», skal vi bidra aktivt med kvalitetssikret faktainformasjon og kunnskap om våre ansvarsområder.

Kommunikasjonsstrategien gjelder for alle medarbeidere i Rogaland fylkeskommune, og spesielt alle med lederansvar. Strategien gjelder fra 2022 og revideres ved behov. Den følges opp med planer, retningslinjer og underliggende strategier.