Kommunikasjonsstrategi

11 Forankring

Lovverket stiller krav til åpenhet, innsyn, ytringsfrihet, tilgjengelighet og informasjonsplikt. Disse lovene og prinsippene ligger til grunn for kommunikasjonsarbeidet i Rogaland fylkeskommune.   

  • Kommunelovens paragraf 4   
  • Offentlighetsloven, herunder meroffentlighetsprinsippet   
  •  Forvaltningsloven   
  • FNs bærekraftsmål  
  • Grunnlovens paragraf 100 om ytringsfrihet