Kommunikasjonsstrategi

1 Visjon, verdier og utviklingsmål

Kommunikasjonsstrategien er forankret i Rogaland fylkeskommunes Utviklingsplan for Rogaland og administrasjonens virksomhetsstrategi som operasjonaliserer denne.

Vår visjon er:    

Bærekraftig utvikling og sterke fellesskap i hele Rogaland.    

Våre verdier:

Verdiene våre er grunnmuren i arbeidet med å utvikle fylket til det beste for innbyggerne, og de skal være synlige i arbeidet vårt.

  • Vi er åpne
  • Vi er kompetente
  • Vi viser respekt

Våre langsiktige utviklingsmål og innsatsområder:   

  1. Klimaomstilling og livskraftig naturmiljø   
  2. Konkurransedyktig region    
  3. Helsefremmende og inkluderende samfunn   
  4. Attraktive lokalsamfunn, tettsteder og byer