Å veilede en lærebedrift og opplæringskontor

10 Aktuelle hjemmesider og lenker

Utdanningsprogrammet: Vilbli.no

Utdanningsdirektoratet: Udir.no

Lovdata:
Lov om grunnskolen og den videregåande opplæringa (Opplæringslova)

Se Kapittel 4. Videregående opplæring i bedrift

Kontakt fagopplæringen
Kontakt PPT
Kontakt OT

Skjema for opplæring i bedrift

Hva er fagfornyelsen? Les mer om fagfornyelsen

Bli lærebedrift: Les mer om å bli lærebedrift