Oppfølgingstjenesten (OT)

Vår oppgave er å hjelpe deg mellom 15 -24 år med ungdomsrett, og som ikke er i videregående opplæring. Vi er til stede ved alle videregående skoler i Rogaland.

Hva er Oppfølgingstjenesten (OT)?

Oppfølgingstjenesten (OT) hjelper til med å finne ut hvilke muligheter som er aktuelle for den enkelte. Oppfølgingstjenesten skal kontakte deg for veiledning og oppfølging.

Målet vårt er å bidra til økt kompetanse, gjennom tilbud i regi av videregående opplæring eller tilbud fra andre instanser.

OT samarbeider med fylkeskommunale, kommunale og statlige instanser som også har ansvar for ungdom. Vi har et tett samarbeid med NAV som har faste kontaktpersoner for ungdom. Eksempel på andre samarbeidspartnere er: Opplæringskontor, PPT, ulike kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten.

Forskrift om oppfølgingstjenesten i videregående opplæring

Statistikk om ungdom utenfor opplæring og arbeid

Hva kan OT hjelpe med?

OT gir yrkesveiledning og lager en plan sammen med deg for at du kan fullføre din videregående opplæring på sikt.

OT hjelper med å finne alternative veier til videregående opplæring.

Du kan få hjelp til å søke opplæring, utvidelse av ungdomsretten og privatisteksamen. Vi kan også hjelpe med kontakt med andre tjenester som kan bistå med støtte.

Vi kan hjelpe med utprøving i arbeidstrening for å prøve ut lærefag.

OT holder kontakt med deg hvert år så lenge du har ungdomsrett og er under 24 år.

Finn ut mer om fagutdanning.

Kontakt din OT-veileder

Ta kontakt med veilederen der du bor.

Ofte stilte spørsmål om OT