Å veilede en lærebedrift og opplæringskontor

Hva gjør jeg hvis lærlingen vår har utfordringer?

Bakgrunn og målet med veiledningen er at du som lærebedrift vet hvordan dere skal gå fram, hvis det oppstår utfordringer med deres lærling/lærekandidat.

Veilederen skal tydeliggjøre samarbeidsrutiner mellom de forskjellige seksjonene i Rogaland fylkeskommune:

  • seksjon for fag- og yrkesopplæring (fagopplæring)
  • oppfølgingstjenesten (OT)
  • pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Målgruppen for denne veiledningen er lærlinger og lærekandidater som er under 25 år med ungdomsrett, og som bryter opplæringsløpet i bedrift eller er på vei til å gjøre dette.

Veilederen skisserer konkrete tiltak som de forskjellige seksjonene i samarbeid med lærebedrift som kan iverksettes for å forebygge frafall i videregående opplæring i bedrift.