Skjema for opplæring i bedrift

Skjemaer som er aktuelle for lærebedrifter, prøvenemnder, lærlinger, lærekandidater, praksiskandidater med mer.

Søknader og rapporter sendes til oss via eDialog

For lærebedrifter og prøvenemnder

 

For lærlinger, lærekandidater og praksiskandidater