Skjema for opplæring i bedrift

Skjemaer som er aktuelle for lærebedrifter, prøvenemnder, lærlinger, lærekandidater, praksiskandidater med mer.

Søknader og rapporter sendes til oss via eDialog

Endring i lærebedrift

Vil dere melde om en endring i lærebedriften, eller søke om en ny godkjenning? Alle endringer i en lærebedrift må meldes til fylkeskommunen. 

Opplæringskontor melder på vegne av sine medlemsbedrifter. 

Søknad om ny godkjenning 

Bruk dette skjemaet for søknad om: 
- Ny selvstendig lærebedrift
- Ny medlemsbedrift i et opplæringskontor 
- Nytt lærefag - selvstendig lærebedrift
- Nytt lærefag - medlemsbedrift i et opplæringskontor

Søknad om nytt lærefag/ny medlemsbedrift 
 

Melding om endring i lærebedriften 

Bruk dette skjemaet for å melde om: 
- Endring av bedriftens kontaktinformasjon 
- Ny faglig leder 
- Konkurs eller fusjonering 

Melding om ny kontaktinfo/konkurs/fusjonering/ny faglig leder 
 

Endringer i læreforholdet

Som lærebedrift kan du oppdatere kontaktinformasjon i Vigobedrift. Det er viktig at informasjonen er oppdatert til enhver tid. 

Hvis lærlingen er borte fra jobb over en lengre periode skal du alltid melde fra til oss. Vi anbefaler at læretiden forlenges ved langvarig fravær, men lærlingen må være enig i denne endringen.  

Bruk skjemaet for disse endringene: 
- Endring av faglig leder på lærekontrakten 
- Bytte av medlemsbedrift på lærekontrakten 
- Endring av stillingsprosent på lærekontrakten 
- Avbrudd og forskyvning av læretiden 

Melding om endring av lærekontrakt  (PDF, 227 kB)

NB! Send kun ett skjema per forsendelse.


Avslutte læreforholdet

Ta tidlig kontakt med oss hvis det er utfordringer i læreforholdet. Vi kan være med i møter sammen med lærlingen din, eventuelt kontakte PPT eller oppfølgingstjenesten.

Melding/Søknad om heving (PDF, 101 kB)


Tilskuddsordning for lærlinger/lærekandidater med særskilte behov

Frist for å søke er utløpt etter 15. oktober 2022. Det kan søkes igjen fra 02.01.2023.
Søknadsskjemaet er tatt ut av hjemmesiden.

Retningslinjene for tilskuddsordningen (PDF, 133 kB)

Dekning av utgifter til gjennomføring av 2.gangs prøve

I henhold til forskrift til opplæringsloven §3-56 har fylkeskommunen ansvar for å dekke utgifter som lærebedriften har til gjennomføring av ny prøve, dersom kandidaten ikke består på første forsøk.

Ved innvilget søknad vil søknadsbeløp utbetales til samme kontonummer som benyttes til ordinært lærlingtilskudd.

Les mer her

Søknadsskjema

 

Søknad om språkstøtte

Skjema - Søknad språkstøtte (PDF, 188 kB)


Søknad om tilskudd for flere læreplasser og økt gjennomføring

For mer info se her

Søknadsskjema - Søknad om tilskudd for flere læreplasser og økt gjennomføring (PDF, 467 kB)

Utfylt skjema og eventuelle vedlegg sendes inn via eDialog


For prøvenemnder

Skjema for tapt arbeidsfortjeneste (PDF, 115 kB)

Kjørebok (XLSX, 16 kB)

Reiseregninger:
brukerveiledning. (PDF, 639 kB)

Vurderingskriterier

Last ned vedleggspakke som inkluderer Erklæring ved fag-, svenne-, kompetanse eller praksisbrevprøve og tilleggsprotokoll. (PDF, 111 kB)

Oversikt over koordinatorene prøvenemndene

Veileder til prøvenemnd
Veileder for prøvenemnder (PDF, 521 kB)

Innkalling til fagprøve
Innkalling til fag-, svenne- og kompetanseprøve (DOCX, 7 MB)
Vedlegg innkalling til fagprøve - Viktig informasjon til deg som skal ha fagprøve (PDF, 166 kB)

 

For lærlinger, lærekandidater, kandidater for fagbrev på jobb

Søknad om opplæringskontrakt  (PDF, 271 kB)

Avtale om opplæringskontrakt (PDF, 284 kB)

Eksempel på arbeidsavtale (PDF, 74 kB)

Rapport om utplassering  (PDF, 56 kB)

Søknad og rapport sendes til oss via eDialog.


Avtale om fagbrev på jobb (PDF, 347 kB) 

Søknaden sendes til oss via  eDialog.
 

Oppmelding til prøve

Slik sender du oppmelding til prøve (PDF, 224 kB)

Tilrettelegging under fagprøven

Søknaden sendes til oss via eDialog
 

Søknad om fritak fra bestått kravet i inntil to fellesfag for lærlinger

Se vedlagt skjema for søking om fritak fra kravet om bestått i fellesfag (PDF, 229 kB)

Ta kontakt med Fagopplæringen

 

Klage på ikke bestått fag-, svenne- eller kompetanseprøve.

Les mer om klage her.

 

For praksiskandidater 

Teori: https://privatist.inschool.visma.no/ 

Søknadsskjema for praktisk prøve

Forslag til arbeidsattest (PDF, 69 kB)

Her kan du regne ut praksisen din (PDF, 553 kB)
 

For skoler

Melding om fag-, svenne- eller kompetanseprøve for elever Vg3 fagopplæring i skole eller avviksfag

https://kommune24-7.no/11008/bruker?retur=%2f11008%2f11008_7&shortname=11008_7&securitylevel=3
 

Bestilling av dokumentasjon fra videregående opplæring i Rogaland fylkeskommune

Trenger du ny dokumentasjon?

Du oppgir leveringsvalg i skjema.

Bestill duplikat

Se lenke for Dokumentasjon
For deg som har tatt din opplæring i Rogaland og trenger duplikat, kopi eller utstedelse av nytt vitnemål, kompetansebevis, fagbrev, svennebrev eller kompetansebrev.

VIGOBEDRIFT - Veiledning

Slik sender du oppmelding til prøve (PDF, 224 kB)

Brukerveiledning til Vigobedrift (PDF, 4 MB)

Elektronisk signering av lærekontrakter (PDF, 165 kB)

Oppmelding til prøve i Vigobedrift (PDF, 224 kB)

 

 

Til toppen