Kontakt oss i seksjon opplæring i bedrift

Har du spørsmål om opplæring i bedrift (fagopplæring)? Da kan du sende oss en e-post og vi svarer deg så fort vi kan.

Send en e-post til: fagopplaering@rogfk.no. Hvis du skal sende oss sensitiv informasjon, eksempelvis personopplysninger, bruker du eDialog.

Åpningstid sentralbord

Åpningstiden til sentralbord for Rogaland fylkeskommune er kl. 08.00–15.30

51 51 66 00

Seksjon for opplæring i bedrift er ansvarlige for å

  • godkjenne lærebedrifter og lærekontrakter/opplæringskontrakter
  • gi råd og veiledning om opplæring i bedrift
  • være en støttespiller for bedrift og lærling/lærekandidat 
  • administrere kompetanse-, fag- og svenneprøver
  • tilby kurs i fagopplæring til instruktører og faglige ledere
  • utbetale lærlingtilskudd (økonomisk støtte til bedrifter og opplæringskontor som har lærling) 
  • utstede kompetansebevis, fagbrev og svennebrev
  • arrangere fag-, svenne- og kompetansebrevutdeling for nye fagarbeidere og svenner

Ønsker du veiledning?

Du kan ta direkte kontakt med den enkelte fagleder, rådgiver eller førstekonsulent for veiledning, se kontaktliste nedenfor:

 Post- og besøksadresse for Seksjon opplæring i bedrift

Stavanger

Postadresse:

Rogaland fylkeskommune
Seksjon opplæring i bedrift
Postboks 130
4001 Stavanger

Besøksadresse:

Multigården
Saudagata 2
4012 Stavanger

 Haugesund

Postadresse:

Rogaland fylkeskommune
Seksjon opplæring i bedrift
Postboks 133
5501 Haugesund

Besøksadresse:

Breidablikkgården
Kirkegata 130
5527 Haugesund