Kontakt oss i Seksjon opplæring i bedrift

Har du spørsmål om opplæring i bedrift kan du ringe oss eller sende en e-post. 

Seksjon opplæring i bedrift har fått ett telefonnummer - uavhengig om en er lokalisert i Haugesund eller Stavanger.

51 51 67 50

Åpningstiden på sentralbord for Seksjon opplæring i bedrift: kl. 10.00–14.00

Du kan også sende en e-post til fagopplaering@rogfk.no 

Postadresse og besøksadresse for Seksjon opplæring i bedrift

Stavanger

Postadresse:

Rogaland fylkeskommune
Seksjon opplæring i bedrift
Postboks 130
4001 Stavanger

Besøksadresse:

Arkitekt Eckhoffs gate 1
4010 Stavanger

 Haugesund

Postadresse:

Rogaland fylkeskommune
Seksjon opplæring i bedrift
Postboks 133
5501 Haugesund

Besøksadresse:

Breidablikkgården
Kirkegata 130
5527 Haugesund

Åpningstid: kl. 09.00 - 14.30

Ønsker du veiledning?

Du kan ta direkte kontakt med den enkelte fagleder, rådgiver eller førstekonsulent for veiledning, se kontaktliste nedenfor:

Seksjon for opplæring i bedrift er ansvarlige for å

  • godkjenne lærebedrifter og lærekontrakter/opplæringskontrakter
  • gi råd og veiledning om opplæring i bedrift
  • være en støttespiller for bedrift og lærling/lærekandidat 
  • administrere kompetanse-, fag- og svenneprøver
  • tilby kurs i fagopplæring til instruktører og faglige ledere
  • utbetale lærlingtilskudd (økonomisk støtte til bedrifter og opplæringskontor som har lærling) 
  • utstede kompetansebevis, fagbrev og svennebrev
  • arrangere fag-, svenne- og kompetansebrevutdeling for nye fagarbeidere og svenner
Til toppen