Bli lærebedrift

Ønsker du å bli lærebedrift? Da må du først bestemme deg for om du vil være selvstendig lærebedrift eller lærebedrift i et opplæringskontor.

Bli medlemsbedrift i opplæringskontor

Medlemsbedrift i opplæringskontor vil si at bedriften har godkjenning gjennom et opplæringskontor. Du får støtte, hjelp og veiledning fra opplæringskontoret til å følge opp lærlingen din. 

Hvis du ønsker å være medlemsbedrift i et opplæringskontor tar du direkte kontakt med opplæringskontoret som vil hjelpe deg videre. 

Oversikt over Lærebedrifter, opplæringskontor og medlemsbedrifter - vilbli.no

Bli selvstendig lærebedrift

Selvstendig lærebedrift vil si at bedriften har egen godkjenning. Du er selv ansvarlig for å følge opp lærlingen din. Dette må være på plass for å få godkjenning som selvstendig lærebedrift: 


Nasjonale læreplaner LK06

Fagfornyelsen (se nye læreplaner LK20)

Gjeldene læreplaner for opplæring i bedrift (LK06) vil snart utløpe. Det betyr at fra 1. august 2022 skal opplæring i bedrift gis etter nye læreplaner (LK20). Selv om nye læreplaner ikke er gyldige før august neste år er det allerede nå mulig å søke godkjenning som lærebedrift etter nytt læreplanverk. Vær oppmerksom på at opplæring etter nye læreplaner først kan starte august 2022. Det er likevel unntak for særløpsfagene som har gyldige læreplaner fra og med august 2021. Les mer om hvilke lærefag som allerede nå har en gyldig læreplan her

Det er fremdeles mulig å søke godkjenning som lærebedrift etter gjeldende læreplanverk (LK06). Det innebærer at lærebedriften må utarbeide ny intern opplæringsplan for å få videreført godkjenning som lærebedrift etter nytt læreplanverk (LK20). Lærebedriften vil i så fall få tilsendt en erklæring fra oss som må fylles ut og returneres. Her må lærebedriften blant annet bekrefte at intern plan for opplæring skal utarbeides, før opplæring etter ny Vg3 læreplan og Overordnet del i Fagfornyelsen (LK20) blir iverksatt.

Nye Læreplaner LK20
 

Huskeliste til søknaden

  1. Dokumentasjon på faglig leders kvalifikasjoner
  2. En eventuell samarbeidsavtale
  3. En utfylt intern opplæringsplan
    Se ferdig utfylt Eksempel på intern opplæringsplan i IT-driftfaget (DOCX, 40 kB)

Søknad om ny lærebedrift/nytt lærefag


Har du spørsmål?

Ta kontakt med fagopplæringen

Til toppen