Nyhetsbrev 3 Partnerskap for folkehelse er nå sendt ut

Meld deg på nyhetsbrevet

   Senteret for et aldersvennlig Norge har laget en plakat som illustrerer de ulike oppgavene de jobber med.

Tre unge kvinner holder rundt hverandre og ler

21 prosjekter som skal bedre folkehelsen i Rogaland har til sammen fått over 1,3 millioner kroner i støtte.

  

Folkehelseinstituttet gjennomførte i 2020 en nasjonal folkehelseundersøkelse for å kartlegge selvrapporterte kostholdsvaner og kroppsvekt. 

Gruppe med turgåere i kystlandskap

Åtte prosjekter som skal bedre fremkommeligheten i Rogaland har til sammen fått over 1,4 millioner kroner i støtte.

Stadig høyere boligpriser i byene og gapet som har oppstått mellom de som står innenfor og utenfor boligmarkedet har gitt økt oppmerksomhet rundt boligpolitiske spørsmål i den offentlige debatten.

To jenter snakker sammen i fortrolighet

Arbeidet med å hindre selvmord styrkes. Fylkeskommunen setter nå i gang flere tiltak som skal gi bedre psykisk helse og dermed færre selvmord i Rogaland. 

Mann leser på mobil

Rogalendinger er stort sett godt fornøyde med livet, det viser resultatene fra folkehelseundersøkelsen.

 Snakk om selvmordstanker – det kan redde liv. I desember starter en ny folkeopplysningskampanje hvor målet er å forebygge selvmord. Rogaland fylkeskommune er med i kampanjen som minner oss om at det å spørre om selvmordstanker kan redde liv. Og at det er hjelp å få.

Bufdir lyser ut midler i "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge".  Søknadsfrist 4. desember 2020! 

Til toppen