Rogaland fylkeskommune har utarbeidet en integreringsstrategi for Rogaland. Strategien har 5 innsatsområder: Bosetting, utdanning og kvalifisering, arbeids, hverdagsintegrering og retten til å leve et fritt liv. Med strategien følger også «Kunnskapsgrunnlag for integrering i Rogaland», som presenterer et utvalg statistikk og informasjon innen samfunnsområder som har betydning for integrering.

Irene og Emilie hos Nok. Sør Vest

Syv prosjekter skal bedre folkehelsen i Rogaland. Prosjektene har fått 1,25 millioner i støtte, en av dem er Nok. Sør-Vest, som jobber med støtte og veiledning til mennesker som er utsatt for seksuelle overgrep.

Oversiktsbilde over strand

Ni prosjekter som øker tilgangen til uteområder og friluftsområder, samt kulturtilbud og fritidsaktiviteter, har fått 1,35 millioner kroner i støtte.

To menn signerer avtaler ved et bord

Samarbeid og kunnskapsdeling er viktigere enn noen gang. Fornyingen av alle partnerskapsavtalene er et viktig steg i det videre arbeidet med å fremme god helse og utjevne sosiale forskjeller i Rogaland.

Nyhetsbrev 3 Partnerskap for folkehelse er nå sendt ut

Meld deg på nyhetsbrevet

   Senteret for et aldersvennlig Norge har laget en plakat som illustrerer de ulike oppgavene de jobber med.

Tre unge kvinner holder rundt hverandre og ler

21 prosjekter som skal bedre folkehelsen i Rogaland har til sammen fått over 1,3 millioner kroner i støtte.

  

Folkehelseinstituttet gjennomførte i 2020 en nasjonal folkehelseundersøkelse for å kartlegge selvrapporterte kostholdsvaner og kroppsvekt. 

Gruppe med turgåere i kystlandskap

Åtte prosjekter som skal bedre fremkommeligheten i Rogaland har til sammen fått over 1,4 millioner kroner i støtte.

Stadig høyere boligpriser i byene og gapet som har oppstått mellom de som står innenfor og utenfor boligmarkedet har gitt økt oppmerksomhet rundt boligpolitiske spørsmål i den offentlige debatten.

Til toppen