Tre unge kvinner holder rundt hverandre og ler

21 prosjekter som skal bedre folkehelsen i Rogaland har til sammen fått over 1,3 millioner kroner i støtte.

  

Folkehelseinstituttet gjennomførte i 2020 en nasjonal folkehelseundersøkelse for å kartlegge selvrapporterte kostholdsvaner og kroppsvekt. 

Gruppe med turgåere i kystlandskap

Åtte prosjekter som skal bedre fremkommeligheten i Rogaland har til sammen fått over 1,4 millioner kroner i støtte.

Stadig høyere boligpriser i byene og gapet som har oppstått mellom de som står innenfor og utenfor boligmarkedet har gitt økt oppmerksomhet rundt boligpolitiske spørsmål i den offentlige debatten.

To jenter snakker sammen i fortrolighet

Arbeidet med å hindre selvmord styrkes. Fylkeskommunen setter nå i gang flere tiltak som skal gi bedre psykisk helse og dermed færre selvmord i Rogaland. 

Mann leser på mobil

Rogalendinger er stort sett godt fornøyde med livet, det viser resultatene fra folkehelseundersøkelsen.

 Snakk om selvmordstanker – det kan redde liv. I desember starter en ny folkeopplysningskampanje hvor målet er å forebygge selvmord. Rogaland fylkeskommune er med i kampanjen som minner oss om at det å spørre om selvmordstanker kan redde liv. Og at det er hjelp å få.

Bufdir lyser ut midler i "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge".  Søknadsfrist 4. desember 2020! 

I år har SSB for første gang gjennomført en nasjonal livskvalitetsundersøkelse som dekker spørsmål om hvordan vi har det i Norge. 

Alle kommunene i Rogaland inviteres til å bli med på det populære dagsturhytte-prosjektet, og hver kommune kan få sin egen dagsturhytte som er et lavterskeltilbud for turgåere.

Til toppen