Aktuelt folkehelse - Rogaland fylkeskommune
To jenter snakker sammen i fortrolighet

Arbeidet med å hindre selvmord styrkes. Fylkeskommunen setter nå i gang flere tiltak som skal gi bedre psykisk helse og dermed færre selvmord i Rogaland. 

Mann leser på mobil

Rogalendinger er stort sett godt fornøyde med livet, det viser resultatene fra folkehelseundersøkelsen.

 Snakk om selvmordstanker – det kan redde liv. I desember starter en ny folkeopplysningskampanje hvor målet er å forebygge selvmord. Rogaland fylkeskommune er med i kampanjen som minner oss om at det å spørre om selvmordstanker kan redde liv. Og at det er hjelp å få.

Bufdir lyser ut midler i "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge".  Søknadsfrist 4. desember 2020! 

I år har SSB for første gang gjennomført en nasjonal livskvalitetsundersøkelse som dekker spørsmål om hvordan vi har det i Norge. 

Alle kommunene i Rogaland inviteres til å bli med på det populære dagsturhytte-prosjektet, og hver kommune kan få sin egen dagsturhytte som er et lavterskeltilbud for turgåere.

Regjeringen har lansert ny nasjonal handlingsplan for forebygging av selvmord som gjelder fra 2020-2025.

Regjeringen har nylig lansert ny handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2029

I disse tider er det viktig at kommuner og frivillige organisasjoner jobber sammen om å ta vare på innbyggerne våre i kampen mot korona-viruset.

Til toppen