Alle kommunene i Rogaland inviteres til å bli med på det populære dagsturhytte-prosjektet, og hver kommune kan få sin egen dagsturhytte som er et lavterskeltilbud for turgåere.

Regjeringen har lansert ny nasjonal handlingsplan for forebygging av selvmord som gjelder fra 2020-2025.

Regjeringen har nylig lansert ny handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2029

I disse tider er det viktig at kommuner og frivillige organisasjoner jobber sammen om å ta vare på innbyggerne våre i kampen mot korona-viruset.

Til toppen