Resultater fra den Nasjonale folkehelseundersøkelsen 2020

    Folkehelseinstituttet gjennomførte i 2020 en nasjonal folkehelseundersøkelse for å kartlegge selvrapporterte kostholdsvaner og kroppsvekt. 

1,4 millioner kroner til universell utforming

Åtte prosjekter som skal bedre fremkommeligheten i Rogaland har til sammen fått over 1,4 millioner kroner i støtte.

Helhetlig boligpolitikk på agendaen

Stadig høyere boligpriser i byene og gapet som har oppstått mellom de som står innenfor og utenfor boligmarkedet har gitt økt oppmerksomhet rundt boligpolitiske spørsmål i den offentlige debatten.

Gjør mer for å forebygge selvmord

  Arbeidet med å hindre selvmord styrkes. Fylkeskommunen setter nå i gang flere tiltak som skal gi bedre psykisk helse og dermed færre selvmord i Rogaland.    

Åtte av ti Rogalendinger er fornøyde med livet

  Rogalendinger er stort sett godt fornøyde med livet, det viser resultatene fra folkehelseundersøkelsen.  

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Bufdir lyser ut midler i "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge".  Søknadsfrist 4. desember 2020! 

Folk flest har gode liv

I år har SSB for første gang gjennomført en nasjonal livskvalitetsundersøkelse som dekker spørsmål om hvordan vi har det i Norge. 

Populære dagsturhytter til Rogaland

Alle kommunene i Rogaland inviteres til å bli med på det populære dagsturhytte-prosjektet, og hver kommune kan få sin egen dagsturhytte som er et lavterskeltilbud for turgåere.

Ny nasjonal handlingsplan for forebygging av selvmord

Regjeringen har lansert ny nasjonal handlingsplan for forebygging av selvmord som gjelder fra 2020-2025.

Ny nasjonal handlingsplan for fysisk aktivitet

Regjeringen har nylig lansert ny handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2029

Til toppen