16,4 millioner kroner til folkehelsearbeid i kommunene

Fem kommuner får til sammen over 16 millioner kroner til å utvikle program som skal bedre folkehelsearbeidet i Rogaland.

Et barn som løper i en eng. Foto - Klikk for stort bildeFlere av prosjektene som får støtte er rettet mot barn og unge.

Tildelingen er en del av en nasjonal tiårig satsing som skal styrke det langsiktige og systematiske folkehelsearbeidet i kommunene. Satsingen skal blant annet fremme lokalt rusforebyggende arbeid og bidra til at psykisk helse er en sentral del av lokalt folkehelsearbeid. Fylkeskommunen mottar midler fra Helsedirektoratet, og har en koordinerende rolle med ansvar for tildeling av midler og oppfølging av prosjekt som får tilskudd.

Disse får støtte

Ved denne ukens tildeling i regional-, kultur og næringsutvalget fikk fem prosjekter støtte.

Stavanger kommune mottar 5,6 millioner kroner til et prosjekt som blant annet skal undersøke hva som kan gjøres i helsestasjonen for å øke foreldres omsorgsevne, trygghet og livsmestring. Prosjektet er første steg mot å etablere en universitetshelsestasjon som er et samarbeidsprosjekt mellom Stavanger kommune og Universitetet i Stavanger.

Til prosjektet «Flerkulturell oppvekst», mottar Gjesdal kommune 4,4 millioner kroner. Tiltaket skal utforske hvordan kommunen kan jobbe mer systematisk for å unngå utenforskap og sikre god inkludering av flerkulturelle barn og foreldre i barnehage, skole, fritid og lokalmiljø.

Tysvær kommune får 3,4 millioner kroner til prosjektet «Sammen om aktivitet for alle». Målet med prosjektet er å redusere barrierer for deltakelse i fritidsaktiviteter i kommunen.

1,7 millioner kroner tildeles Randaberg kommune for å opprette en midlertidig koordinatorstilling som skal bidra til tidlig og riktig hjelp med barns oppvekst.

I tillegg får Vindafjord kommune 1,4 millioner kroner til et prosjekt som skal se nærmere på hvem som er mest utsatt for psykisk uhelse og hvorfor. Som en del av prosjektet skal det ansettes en ungdomskontakt som skal iverksette tiltak for unge som sliter.