Rogaland fylkeskommune og NAV samordnar folkehelsearbeidet

Samarbeid og kunnskapsdeling er nyttig for å fremje god helse og jamne ut sosiale forskjellar. No skal fylkeskommunen og NAV jobbe enda tettare med folkehelsearbeidet i Rogaland.

Resultater fra folkehelseundersøkelsen

Hvordan har vi det egentlig i Rogaland? Hvem har høyest livskvalitet og hvor er vi mest fornøyde med kollektivtilbudet? Dette, og mye mer, kan du få svar på i oppsummeringen av folkehelseundersøkelsen i Rogaland.

500 000 til frivillige lag og organisasjoner

2022 er frivillighetens år. I Rogaland har 20 lag og organisasjoner fått til sammen en halv million kroner til ulike arrangement som synliggjør og styrker frivilligheten i fylket.

Strategi for integrering

Rogaland fylkeskommune har utarbeidet en integreringsstrategi for Rogaland . Strategien har 5 innsatsområder: Bosetting, utdanning og kvalifisering, arbeids, hverdagsintegrering og retten til å leve et fritt liv. Med strategien følger også «Kunnskapsgrunnlag for integrering i Rogaland», som presenterer et utvalg statistikk og informasjon innen samfunnsområder som har betydning for integrering.

1,25 millioner til arbeid med psykisk helse i Rogaland

Syv prosjekter skal bedre folkehelsen i Rogaland. Prosjektene har fått 1,25 millioner i støtte, en av dem er Nok. Sør-Vest, som jobber med støtte og veiledning til mennesker som er utsatt for seksuelle overgrep.

1,35 millioner til universell utforming

Ni prosjekter som øker tilgangen til uteområder og friluftsområder, samt kulturtilbud og fritidsaktiviteter, har fått 1,35 millioner kroner i støtte.

Viktig milepæl i folkehelsearbeidet

Samarbeid og kunnskapsdeling er viktigere enn noen gang. Fornyingen av alle partnerskapsavtalene er et viktig steg i det videre arbeidet med å fremme god helse og utjevne sosiale forskjeller i Rogaland.

Nyhetsbrev 3 - Folkehelse 2021

Nyhetsbrev 3 Partnerskap for folkehelse er nå sendt ut Meld deg på nyhetsbrevet

Hvordan jobber vi for et aldersvennlig samfunn?

      Senteret for et aldersvennlig Norge har laget en plakat som illustrerer de ulike oppgavene de jobber med.

1,3 millioner kroner til folkehelsearbeid

21 prosjekter som skal bedre folkehelsen i Rogaland har til sammen fått over 1,3 millioner kroner i støtte.

Til toppen