Nå spør vi 60 000 rogalendinger om hvordan de har det

Rogaland fylkeskommune og FHI gjennomfører for andre gang folkehelseundersøkelsen i Rogaland. Undersøkelsen er en kartlegging av trivsel, helse og livskvalitet i fylket.

Unge mennesker i bymiljø. Foto - Klikk for stort bilde Øyvind Nesvåg

– Bare innbyggerne kan fortelle hvordan det er å bo og leve i Rogaland. Svarene vi får i undersøkelsen gjør at vi kan jobbe mer målrettet med samfunnsplanleggingen i fylket, sier Marianne Chesak, fylkesordfører i Rogaland.

Oppfordrer unge til å delta

Folkehelseundersøkelsen starter mandag 25. september og varer i tre uker. Omtrent 60 000 tilfeldig utvalgte rogalendinger får invitasjon til å delta i undersøkelsen.

– For å sikre et riktig bilde av folkehelsen i Rogaland, håper vi at alle ønsker å delta i dette viktige arbeidet. Hovedutfordringen er å få de i 20-årene til å engasjere seg, særlig unge menn. Basert på erfaringene fra tidligere undersøkelser, er deltakelsen blant denne gruppen nesten halvparten av det vi ser blant de eldste. Derfor oppfordrer jeg spesielt de unge til å svare, sier Chesak.  

Digital invitasjon og svarskjema

Invitasjonen sendes ut via SMS og e-post. Deltakerne blir trukket ut tilfeldig fra Folkeregisteret, blant innbyggerne i Rogaland over 18 år. (Ungdata er en tilsvarende undersøkelse for de under 18 år). De inviterte får en individuell lenke til spørreskjemaet. Skjemaet kan fylles ut på mobiltelefon, nettbrett og datamaskin.

Samfunnsendringer kan gi nye svar

Forrige folkehelseundersøkelse ble gjennomført i 2020, under pandemien. Svarene viste at de fleste har det bra, men at det samtidig er store sosiale og aldersmessige forskjeller. Livskvalitet steg med alderen, mens unge voksne, særlig unge kvinner, hadde lavere livskvalitet og flere psykiske plager.

– Vi har vært gjennom store samfunnsendringer siden forrige undersøkelse. Økte utgifter, økonomisk usikkerhet og krig i Europa kan gjøre at vi får andre svar nå enn for tre år siden, sier Christine Haver, regionalplansjef i Rogaland fylkeskommune.

Hun legger til at oppdatert informasjon er viktig for å kunne utvikle et samfunn som ivaretar og fremmer trivsel, livskvalitet og helse.

Fakta om undersøkelsen

Undersøkelsen gjennomføres av Kantar Public og Norsk Gallup, på oppdrag fra Folkehelseinstituttet. Personopplysninger behandles konfidensielt, og undersøkelsen gjennomføres i henhold til datalagringsregelverket (GDPR) og Datatilsynets retningslinjer for behandling av personopplysninger.

Les mer om folkehelseundersøkelsen på rogfk.no