Over 1,2 millioner kroner til folkehelsearbeid

Svømmeopplæring for flyktninger og hjelp til barn i familier som lever under fattigdomsgrensen er blant de 13 prosjektene som til sammen får 1 295 000 kroner i støtte for å bedre folkehelsen i Rogaland.

Mann som svømmer. Foto - Klikk for stort bilde Elisabeth Tønnessen

Ved årets tildeling er det lagt vekt på barn og unges psykiske helse og oppvekstvilkår. Det er lagt mest vekt på prosjekter som gjelder helsefremmende og inkluderende samfunn, med særlig vekt på barn og unge og utjevning av sosial ulikhet.

Nasjonale tall hentet fra Folkehelserapporten viser at antall barn i lavinntektsfamilier har økt med 50% siden 2008, og nå er nær 12%. Ungdata undersøkelsene viser gjennom flere år at ungdom, særlig jenter, opplever en del psykiske plager i hverdagen.

Tiltak som får støtte

Tilskudd til folkehelse 2023
Søker Tiltak Støtte i kroner
Hillevåg frivillighetssentral Aktivitetstilbud til demenssyke 38 500
Nok. Sør-Vest Opplæring av VGS helse elever 120 000
Minneforening for Marius Amland Søknad til WE CARE CUP 2023 10 000
Hjelmeland kommune Tilrettelegge for at flere barn og unge kan delta 50 000
Drama og teaterpedagogene i Rogaland Drama UNG Rogaland - Kreativt lekende samspill i skole og fritid 15 000
Tysvær frivillighetssentral Sammen om en aktiv ferie 275 000
Hjerte for Sandnes Støtte og hjelp til barn og ungdom som er i familier som lever under fattigdomsgrensen 185 000
Open Hands for you Psykisk helse blant krysskulturell ungdom i Rogaland 175 000
Heart Karmøy Aktiviteter for barn og unge for å utjevne sosiale ulikheter og fremme psykisk helse 27 200
Sokndal kommune Bedre helse i Dalane 80 000
Stavanger Rødekors Folkehelsearbeid ved Fellesverket Stavanger 161 800
Sandnes svømme og livredningsklubb Svømmeopplæring for flyktninger og innvandrere 57 500
Kristent Interkulturelt Arbeid Sunn helse for minoriteskvinner 100 000
Totalt 1 295 000

Kort om tilskuddsordningen

Tilskudd til folkehelsearbeid skal bidra til å fremme god folkehelse og utjevne sosiale helseforskjeller. Tilskuddsordningen støtter opp om tiltak rettet mot barn og unges psykiske helse og livskvalitet, i tråd med Program for folkehelsearbeid i kommunene. I tillegg til satsningsområdene i Regionalplan for folkehelse og utviklingsmålene i Utviklingsplan for Rogaland 2021-2024, særlig rettet mot Helsefremmende og inkluderende samfunn.

Overordnede mål:

  • Fremme god helse og utjevne sosiale helseforskjeller.
  • En styrket politisk og administrativ forankring av folkehelsearbeidet.
  • Et mer kunnskapsbasert folkehelsearbeid.