500 000 til frivillige lag og organisasjoner

2022 er frivillighetens år. I Rogaland har 20 lag og organisasjoner fått til sammen en halv million kroner til ulike arrangement som synliggjør og styrker frivilligheten i fylket.

Kollasj av ulike arrangement under frivillighetens år 2022 - Klikk for stort bildeFrukthage på Bryne, Barnas dag og Generasjonsleker var noen av prosjektene som fikk økonomisk støtte av fylkeskommunen i forbindelse med Frivillighetens år 2022.

I januar vedtok fylkesutvalget en egen støtteordning spesielt for frivillighetens år 2022. Støtteordningen har hatt løpende søknadsfrist og behandling og nå er hele potten fordelt.

Midlene har gått til en rekke ulike arrangement, som for eksempel Barnas dag i regi av Sommerferie for alle, sentrumsfest i Gjesdal, Havets dag i Sirevåg, Generasjonsleker i Suldal, Sokndal og Stavanger og en ny frukthage åpen for alle på Bryne.

Barnas dag

Barnas dag ble arrangert av organisasjonen Sommerferie for alle den 28. mai. Det var stort oppmøte og en rekke ulike aktiviteter for barna, deriblant bamsesykehus hvor barna kunne få reparert ødelagte bamser, ansiktsmaling og en talentiade med sang og kunstfremvisning.

Frukthage for alle

En annen organisasjon som har fått økonomisk støtte er Bryne Vel. De har hatt et prosjekt der det er etablert en frukthage til allmenn benyttelse i Vardheia, rett utenfor Bryne sentrum. Her er det blant annet plantet 110 frukttrær, 50 bærbusker, og det er satt opp fire bikuber til honningproduksjon. Frukthagen skal være et gratistilbud for alle som ønsker å høste inn epler, plommer og bær til eget forbruk. Det jobbes i tillegg med å etablere samarbeid med skoler og barnehager i kommunen slik at de også blir involvert i prosjektet og kan benytte seg av frukthagen.

Generasjonsleker

Det er også gitt støtte for å arrangere genereasjonleker i tre forskjellige kommuner i Rogaland - Suldal, Sokndal og Stavanger. Generasjonslekene er et arrangement med aktiviteter som bidrar til mangfold og inkludering på tvers av generasjoner, og der frivilligheten i samarbeid med kommunen står i sentrum.

Disse fikk økonomisk støtte

Frivillighetens år - tildeling av midler
Søker Formål Sum i kroner
Suldal frivilligsentral Generasjonsleker og sykkeltur 25 000
Sokndal frivilligsentral Generasjonsleker og sykkeltur 25 000
Bryne Vel Etablering av frukthage i Vardheia 25 000
Røde kors Haugesund Vår dag 25 000
Vindafjord frivilligsentral Frivilligkveld 25 000
Tasta frivilligsentral Frivilligbørs 25 000
Gjesdal frivilligsentral Sentrumsfest 25 000
Klepp frivilligsentral Rullatorløp 10 000
Sirevåg velforening og Olsvoll frivilligsentral Havets dag 25 000
Sommerferie for alle Barnas dag 22 800
Nasjonalforeningen Stavanger demensforening Aktivitetsdag på Hillevåg 5 000
Smia kurs og kompetansesenter Åpen festdag på Smia 25 000
Egersund røde kors Sommer på Slettebø 15 000
Rennesøy frivilligsentral Rennesøydagen 2022 50 000
Brynepoddene Podkast-turne 25 000
Kirkens Bymisjon Rogaland Vår dag 50 000
Egersund sokn mfl. Arrangement med Ryfylke livsgnist 23 000
Stavanger frivilligsentraler Generasjonsleker 25 000
Haugesund turistforening Frivilligfest 25 000
Tysvær frivilligsentral Frivilligbørs 25 000
Totalt 500 800

Frivillighetens år - tildeling av midler

Frivillighetens år - tildeling av midler
Søker Formål Sum i kroner
Suldal frivilligsentral Generasjonsleker og sykkeltur 25 000
Sokndal frivilligsentral Generasjonsleker og sykkeltur 25 000
Bryne Vel Etablering av frukthage i Vardheia 25 000
Røde kors Haugesund Vår dag 25 000
Vindafjord frivilligsentral Frivilligkveld 25 000
Tasta frivilligsentral Frivilligbørs 25 000
Gjesdal frivilligsentral Sentrumsfest 25 000
Klepp frivilligsentral Rullatorløp 10 000
Sirevåg velforening og Olsvoll frivilligsentral Havets dag 25 000
Sommerferie for alle Barnas dag 22 800
Nasjonalforeningen Stavanger demensforening Aktivitetsdag på Hillevåg 5 000
Smia kurs og kompetansesenter Åpen festdag på Smia 25 000
Egersund røde kors Sommer på Slettebø 15 000
Rennesøy frivilligsentral Rennesøydagen 2022 50 000
Brynepoddene Podkast-turne 25 000
Kirkens Bymisjon Rogaland Vår dag 50 000
Egersund sokn mfl. Arrangement med Ryfylke livsgnist 23 000
Stavanger frivilligsentraler Generasjonsleker 25 000
Haugesund turistforening Frivilligfest 25 000
Tysvær frivilligsentral Frivilligbørs 25 000
Totalt 500 800

Frivillighetens år - tildeling av midler

Frivillighetens år - tildeling av midler
Søker Formål Sum i kroner
Suldal frivilligsentral Generasjonsleker og sykkeltur 25 000
Sokndal frivilligsentral Generasjonsleker og sykkeltur 25 000
Bryne Vel Etablering av frukthage i Vardheia 25 000
Røde kors Haugesund Vår dag 25 000
Vindafjord frivilligsentral Frivilligkveld 25 000
Tasta frivilligsentral Frivilligbørs 25 000
Gjesdal frivilligsentral Sentrumsfest 25 000
Klepp frivilligsentral Rullatorløp 10 000
Sirevåg velforening og Olsvoll frivilligsentral Havets dag 25 000
Sommerferie for alle Barnas dag 22 800
Nasjonalforeningen Stavanger demensforening Aktivitetsdag på Hillevåg 5 000
Smia kurs og kompetansesenter Åpen festdag på Smia 25 000
Egersund røde kors Sommer på Slettebø 15 000
Rennesøy frivilligsentral Rennesøydagen 2022 50 000
Brynepoddene Podkast-turne 25 000
Kirkens Bymisjon Rogaland Vår dag 50 000
Egersund sokn mfl. Arrangement med Ryfylke livsgnist 23 000
Stavanger frivilligsentraler Generasjonsleker 25 000
Haugesund turistforening Frivilligfest 25 000
Tysvær frivilligsentral Frivilligbørs 25 000
Totalt 500 800

Frivillighetens år - tildeling av midler

Frivillighetens år - tildeling av midler
Søker Formål Sum i kroner
Suldal frivilligsentral Generasjonsleker og sykkeltur 25 000
Sokndal frivilligsentral Generasjonsleker og sykkeltur 25 000
Bryne Vel Etablering av frukthage i Vardheia 25 000
Røde kors Haugesund Vår dag 25 000
Vindafjord frivilligsentral Frivilligkveld 25 000
Tasta frivilligsentral Frivilligbørs 25 000
Gjesdal frivilligsentral Sentrumsfest 25 000
Klepp frivilligsentral Rullatorløp 10 000
Sirevåg velforening og Olsvoll frivilligsentral Havets dag 25 000
Sommerferie for alle Barnas dag 22 800
Nasjonalforeningen Stavanger demensforening Aktivitetsdag på Hillevåg 5 000
Smia kurs og kompetansesenter Åpen festdag på Smia 25 000
Egersund røde kors Sommer på Slettebø 15 000
Rennesøy frivilligsentral Rennesøydagen 2022 50 000
Brynepoddene Podkast-turne 25 000
Kirkens Bymisjon Rogaland Vår dag 50 000
Egersund sokn mfl. Arrangement med Ryfylke livsgnist 23 000
Stavanger frivilligsentraler Generasjonsleker 25 000
Haugesund turistforening Frivilligfest 25 000
Tysvær frivilligsentral Frivilligbørs 25 000
Totalt 500 800

Fylkeskommunen er stolte av å kunne være med å støtte så mange flotte arrangement og den fantastiske jobben alle frivillige gjør.