2,9 millioner til frisklivs-, lærings- og mestringstilbud

Fem kommuner i regionen får totalt 2,9 millioner kroner i støtte til tiltak som skal gjøre det lettere å mestre livet med sykdom. 

Turgåere. Foto - Klikk for stort bilde

– Tilskuddsordningen bidrar til å fremme helse og livskvalitet, og det er derfor svært gledelig at vi i år for første gang har mottatt tilstrekkelig antall søknader og har tildelt hele tilskuddspotten, sier Fay Veronika Kristensen som jobber med folkehelse i Rogaland fylkeskommune. 

Synligere ordning

Fylkeskommunen overtok i 2020 ansvaret for tilskuddsordningen «Etablering og utvikling av kommunale frisklivs, lærings- og mestringstilbud» fra Statsforvalteren. Tilskuddsordningen har i flere år vært preget av få søknader. 

– Vi har satt inn ekstra ressurser for å sikre at fylkeskommunen gjør det vi kan for å bidra til at ordningen blir synligere og at tilgjengelige midler blir benyttet til å styrke frisklivsarbeidet i Rogaland. Det er veldig kjekt å se at arbeidet har lønnet seg, sier Kristensen. 

Mestre liv med sykdom og plager

Ordningen retter seg mot kommuner som ønsker å etablere og videreutvikle tilbud for personer som har økt risiko for, eller har utviklet sammensatte helseplager og kronisk sykdom. Tilbudet skal bidra til hjelp med endring av levevaner og til å mestre livet med sykdom og plager. 

I år mottok fylkeskommunen seks søknader, hvorav fem ble tildelt midler. Av de 2,9 millioner kronene, er 1,7 overførte midler fra 2022. Søknader som har fått avgrensede midler eller avslag skyldes at søknaden helvis eller delvis ikke er i tråd med tilskuddsordningen.

Tiltak som får støtte

Tilskudd kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud
Kommune Tiltak Tildelt beløp i kroner
Eigersund Etablere interkommunal frisklivssentral i Dalane 1 000 000
Utsira Etablere frisklivssentral 100 000
Vindafjord Etablere frisklivssentral 200 000
Stavanger Utvikle frisklivstilbud til kommende pensjonister 1 100 000
Karmøy Videreutvikle frisklivssentralen 500 000
Totalt 2 900 000