Aktuelt - Rogaland fylkeskommune

Aktuelt

Tilfelle av smittsom hjernehinnebetennelse

26. november ble en elev ved St. Olav videregående skole innlagt på sykehus med smittsom hjernehinnebetennelse. Eleven døde dessverre kort tid etter.

Gode erfaringer med å fjerne karakterer i orden og atferd

De seks videregående skolene som har vært med i forsøket opplever at relasjonene mellom lærere og elever blir sterkere.

Forslag til Årets lærebedrift og Årets hederspris

Hvert år deler Rogaland fylkeskommune ut prisene Årets lærebedrift og Årets hederspris innen fag- og yrkesopplæring.

Alternative budsjettforslag

Alternative forslag til årsbudsjett og økonomiplan ble presentert under fylkesutvalgets møte 26. november.

Tildeling regionale utviklingsmidler

Andre tildelingsrunde av  Regionale utviklingsmidler 2019 har fordelt  3,7 millioner kroner til 19 ulike prosjekter i fylket.

Et privilegium å være fylkesordfører

I fire år har hun styrt Rogaland med hjertevarme og bestemt hånd. Solveig Ege Tengesdal har flest gode minner, men tar et oppgjør med hetsen hun opplevde i kjølvannet av de nye bomringene. 

Søk om trafikksikkerhetsmidler

Trenger din kommune fortau, sykkelvei eller bedre belysning? Nå kan alle kommuner i Rogaland søke om midler til trafikksikkerhetstiltak på fylkeskommunale og kommunale veier.

Rogaland fylkesting 2019-2023

Her er oversikt over de 47 representantene i Rogaland fylkesting 2013-2023

Politiske utvalg i perioden 2019-2023

Fylkesutvalget, opplæringsutvalget, samferdselsutvalget og regional- og kulturutvalget for perioden 2019-2023 har følgende medlemmer:

Engasjement på to hjul

Marianne Chesak er historisk som Rogaland fylkeskommunes tredje kvinnelige fylkesordfører. På rad! Hun lover å være en lyttende og konstruktiv fylkesordfører.  

Smart spesialisering i Rogaland

Hva er vi allerede gode på i Rogaland og hvilke næringer kan vi spesialisere oss på i framtiden? 

Kulturhistoriske landskap (KULA) ute på høring

Riksantikvarens forslag til kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) i Rogaland er lagt ut på høring, med høringsfrist 15. september.

Balansert, men fortsatt stramt budsjett

Fylkesrådmann Inge Smith Dokkens første budsjettforslag i Rogaland fylkeskommune inneholder betydelige sparetiltak kommende fire år. 

Nye nettsider for Rogaland fylkeskommune

Nytt design og et stort nytt kapittel for nettsidene våre! Både Rogaland fylkeskommune og alle de videregående skolene i fylket får nye nettsider.

Bli med og bygg et godt Rogaland

1. januar 2020 overtar vi planlegging, bygging, drift og vedlikehold av fylkesvegene. Derfor trenger vi 70 nye kolleger så snart som mulig.

Til toppen