Aktuelt

Nytt stipend for gammalt handverk

Ei ny stipendordning for tradisjonshandverkarar skal stimulere og inspirere til innsats for kulturarven i Rogaland.

Grunn-Service AS får tilbud om å bygge ny etappe av Bussveien

  Rogaland fylkeskommune tilbyr en ny, stor kontrakt i forbindelse med byggingen av Bussveien. Det er Grunn-Service AS som er innstilt til å bygge den neste bussvei-etappen mellom Gausel og Sandnes.

Kan komme tannklinikk på universitetsområdet

Tannhelse Rogaland vurderer ein tannklinikk i dei nye lokala til Studentsamskipnaden på Ullandhaug i Stavanger. Nyleg vedtok Stortinget at unge som fyller 21 og 22 år i behandlingsåret, får halv pris på offentlege tannklinikkar. Dette gjer det meir aktuelt med ein tannklinikk på studentområdet.

Endelig møtes ung kultur

Etter to år med digitale løsninger kan Ung Kultur Møtes (UKM) omsider møtes på skikkelig, – til stor glede for 160 deltakere fra hele fylket.

Klimagassregnskap gir bedre utslippsoversikt

Reduksjon av klimagassutslipp er en av de viktigste oppgavene vi står overfor. Klimaregnskapet skal gi oss oversikt og kunnskap til å ta de riktige klimavalgene i årene som kommer.

Ny spesialisttannklinikk opna i Haugesund

Den nye klinikken gir pasientane eit betre tilbod og meir plass til spesialistane. Fylkesordførar Marianne Chesak klippet bandet for spesialisttannklinikken i Haugesund onsdag 20. april .

Oppdatert informasjonsbrosjyre om tiltak i vann og vassdrag

Rogaland fylkeskommune, NVE og Statsforvalteren i Rogaland har oppdatert brosjyren fra 2010 om tiltak i vann og vassdrag. Informasjonen er nå digital, og kan lettere oppdateres ved behov.

Stort engasjement for bedre vannmiljø

18 ulike prosjekter får tilsammen 1,7 millioner kroner i støtte til miljøforbedrende tiltak i Rogalands elver og vassdrag.

1,25 millioner til arbeid med psykisk helse i Rogaland

Syv prosjekter skal bedre folkehelsen i Rogaland. Prosjektene har fått 1,25 millioner i støtte, en av dem er Nok. Sør-Vest, som jobber med støtte og veiledning til mennesker som er utsatt for seksuelle overgrep.

Inviterer internasjonale investorar 

Invest in Rogaland er ei ny satsing i Rogaland fylkeskommune som skal tiltrekke internasjonale investorar og nye næringsaktørar til fylket.

– Eit viktig prosjekt for heile regionen!

Rogaland fylkeskommune har signert kontrakt med entreprenøren som skal bygge det største prosjektet i Bussveien.

Søker unge til å kåre ungdomsbok

For første gang er ungdommer fra Rogaland med i en nasjonal jury som skal kåre landets beste ungdomsbok. Den kulturelle skolesekken søker nå flere niendeklassinger for kommende skoleår.

1,35 millioner til universell utforming

Ni prosjekter som øker tilgangen til uteområder og friluftsområder, samt kulturtilbud og fritidsaktiviteter, har fått 1,35 millioner kroner i støtte.

Skal videreutvikle kulturfylket Rogaland

Med en ny kulturplan formuleres kulturpolitikken som skal gjøre prioriteringer for kulturlivet i Rogaland fram til 2036. 

Stenger fylkesveien ved Heståsen i Strand i tre netter

Et stort fjellparti ved Heståsen/Kuviksvingen langs fylkesvei 523 må tas ned. Arbeidet skjer om nettene, og fylkesveien blir stengt fra klokka 21:00 til 06:00 fra mandag 4. april.

Nærmar seg gang- og sykkelveg mellom Ølberg og Vigdel  

Rogaland fylkeskommune har lyst ut prosjektet Ølberg–Vigdel på anbod. Prosjektet er ein del av Bymiljøpakken og omfattar to og ein halv kilometer gang- og sykkelveg i Sola kommune.  

Pengedryss til viktige formål

Over 20 millioner kroner er fordelt på viktige formål innen klima, natur, miljø, friluftsliv, tettstedsutvikling, kultur, kulturminner og næringsutvikling.

Risa AS og Kruse Smith bygger det største prosjektet i Bussveien

Rogaland fylkeskommune har valgt å tilby den største kontrakten i Bussveien til Risa og Kruse Smith. Arbeidsfellesskapet skal bygge strekningen mellom Stasjonsveien og Gauselvågen for 1,405 milliarder kroner, og har ansvar både for å prosjektere og detaljplanlegge, i tillegg til å bygge.

Arbeidet med ny kollektivtrasé mellom Ullandhaug og Jåttå må starte i høst

  Fylkesdirektøren anbefaler å lyse prosjektet ut på anbud i mai, sånn at byggestart blir i høst.

Fikser flaskehalser på vei til Sirdal

Fylkeskommunen prioriterer å fikse fem punkter langs fylkesveg 450 mellom Ålgård og Sirdal.

Til toppen