Aktuelt - Rogaland fylkeskommune

Aktuelt

Bli med og bygg et godt Rogaland

Fylkeskommunen har ansvar for å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde fylkesvegene. Derfor trenger vi flere flinke folk.  

Kulturhistoriske landskap (KULA) ute på høring

Riksantikvarens forslag til Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) i Rogaland er lagt ut på høring, med høringsfrist 15. september.  

Statlig tiltakspakke for digitale bibliotek

Rogaland fylkesbibliotek er tildelt drøyt 2,2 millioner kroner fra Nasjonalbiblioteket til e-bøker og digital formidling i bibliotek.

Ny leder for Bymiljøpakken

Styringsgruppen for Bymiljøpakken har i dag ansatt Kristine Gramstad Wedler til stillingen som sekretariatsleder for Bymiljøpakken. 

1,7 millioner kroner til vannmiljøtiltak

  Mange nordmenn tar rent vann som en selvfølge, men i flere elver og vatn i Rogaland er dette en stor utfordring. I dag fordelte fylkesutvalget 1,7 millioner kroner til ulike prosjekter som skal bedre vannkvaliteten i fylket.

Forlenget søknadsfrist for tilskudd til kulturbygg

Fristen for å søke tilskudd til kulturbygg er forlenget til 1. juni i år på grunn av koronasituasjonen.

Lyser ut ny strekning av Bussveien

Rogaland fylkeskommune er godt i gang med å bygge Bussveien mellom Stavanger og Sandnes. Nå blir jobben med å bygge en av strekningene på Gausel lyst ut på anbud.

Fem millioner til reiselivet i Rogaland

Fylkestinget ønsker å støtte reiselivsnæringen gjennom koronakrisen. Fem millioner kroner bevilges tiltak som kan hjelpe næringen - og særlig destinasjonsselskapene – i den krevende situasjonen.

Har du innspill til Regionalplan for klimatilpasning?

Regionalplan for klimatilpasning i Rogaland 2020 – 2050 har som mål å «sikre et bærekraftig samfunn som er godt forberedt på, og tilpasset, klimaendringene». Nå er planen lagt ut på høring og du kan bidra med dine innspill fram til 5. august!

9,2 millioner til bedriftsintern opplæring

Private bedrifter med omstillingsbehov kan søke støtte fra fylkeskommunens tilskuddsordning bedriftsintern opplæring. Søknader vurderes fortløpende.

Næringslivet trenger også langsiktige tiltak

Korona- og oljepriskrise gir store utfordringer for næringslivet i Rogaland. For oljeleverandørnæringen er ikke omstilling, men overlevelse hovedfokuset nå.

Regionale utviklingstrekk i Rogaland for 2020

Vi går spennende og usikre tider i møte, både i Rogaland, i Norge, ja i hele verden. Korona-situasjonen har snudd opp ned på mange av våre viktige samfunnsområder. Selv om vi vet at mye vil normalisere seg når korona-situasjonen er over, kommer også enkelte samfunnsområder til å bli endret i lang tid framover. Hvordan samfunnet utvikler seg vil bare framtiden kunne si noe sikkert om.

— En stor dag for Rogaland! 

Fylkesordfører Marianne Chesak var en av talerne på den digitale åpningen av Hundvågtunnelen og Eiganestunnelen i dag, onsdag 22. April.  

Privatisteksamen gjennomføres

  Vi gjennomfører privatisteksamener i Rogaland fylkeskommune fra og med 27. april. 

Nettmøte om videregående opplæring

  Mandag åpner de videregående skolene for mange elever innen yrkesfag. Har du spørsmål om smitteverntiltak eller hvordan undervisningen vil bli? Andre ting du tenker på? Fredag 24. april klokken 12.30 svarer vi deg i et direktesendt nettmøte på facebook.

Privatist? Du kan melde deg av eksamen og få tilbakebetalt eksamensavgiften

Du som er privatist kan melde deg av eksamen og få tilbakebetalt eksamensavgiften dersom du ønsker. Dette skjer på grunn av koronasituasjonen.

Har du innspill til Regionalplan for Jæren?

Regionalplan for Jæren 2050 er en viktig plan for fylket vårt. Fram til 20. juni kan du gi dine innspill til planarbeidet.

Undersøker korona-konsekvensene

Næringslivet bes bidra i en spørreundersøkelse for å kartlegge hvordan koronakrisen rammer bedriftene i Rogaland. 

Midler til miljøtiltak og friluftsliv

Totalt er nær 5,7 millioner kroner fordelt til miljøtiltak, friluftslivsformål og friluftsområder i Rogaland.

– Vi er med på dugnaden, bruk oss!

– Vi har klar prosjekter innen veg og bygg for en milliard kroner. Mange av disse kan settes i gang på svært kort sikt. Med friske statlige midler kan vi bidra til å holde hjulene i gang i næringslivet i fylket, sier fylkesordfører Marianne Chesak.

Til toppen