Aktuelt - Rogaland fylkeskommune

Aktuelt

Sommerskolen er godt i gang

Mange elever har valgt å bruke noen ekstra uker på skolebenken for å sikre seg karakter og vurdering i fag. I år er det 125 elever som går på Sommerskolen. Så høy deltakelse har det ikke vært siden 2010. 

Kultur- og idrettsstipend med stor betydning

Her er vinnerne av fylkeskommunens kultur- og idrettstipender 2020.

22,3 millioner til kompetanseutvikling

Rogaland fylkeskommune har fått 22,3 millioner kroner i økt rammetilskudd i forbindelse med den ekstraordinære koronasituasjonen. Slik skal pengene brukes. 

Reiselivspris til idrettskretsen

  For sitt arbeid med idrettsturisme er Rogaland Idrettskrets tildelt Rogaland fylkeskommunes Reiselivspris 2019.

Kulturpris til Tønes

Rogaland fylkeskommunes kulturpris 2020 er tildelt Frank «Tønes» Tønnesen. 

Nå kan du bestille PC/Mac

Tilbudet gjelder deg som skal begynne på videregående til høsten. Du kan bestille PC eller Mac i vår PC-ordning allerede fra 15. juni. 

Jakter på læreplasser

Denne uken startet læreplassjegerkampanjen både i Rogaland og resten av landet. Fylkesordfører Marianne Chesak markerte startskuddet med bedriftsbesøk hos Toma Mat i Haugesund og Universitetet i Stavanger.

Sju vil bygge Bussveien på Gausel

Rogaland fylkeskommune har fått inn tilbud på å bygge Bussveien mellom Diagonalen og Gausel stasjon. Sju entreprenørfirma deltar i konkurransen. Stangeland Maskin AS har det laveste tilbudet, på nær 278 millioner kroner.

Fotokonkurranse for å belyse en av våre største utfordringer

Rogaland fylkeskommune, Stavanger Turistforening og Klimapartnere Rogaland samarbeider om felles fotokonkurranse. Målet er å øke oppmerksomheten rundt konsekvensene av klimaendringer i Rogaland og vise hvilke tiltak vi alle kan bidra med for å gjøre en forskjell.

2,2 millioner til friluftslivsformål

I andre tildelingsrunde av tilskudd til friluftslivsformål i Rogaland, har 43 søkere tilsammen fått 2,2 millioner kroner.

Vil du ta imot en lærling eller ti?

Fagbrev er gull! Det er nå vi må bygge kompetansen Norge trenger i framtiden – også når det er krevende. Vi heier på lærebedriftene og lærlingene! 

6,6 millioner til regional utvikling

42 prosjekter innenfor friluftsliv, stedsutvikling, folkehelse og universell utforming får støtte fra Regionale utviklingsmidler 2020. 

3 millioner fordelt til kunst- og kulturtiltak

Jubel på Tou Trykk etter at de fikk vite at de er en av 24 søkere som totalt får nær 1,4 millioner kroner til allment kulturarbeid. Her får du oversikten over alle mottakere.

Rekordstort beløp til idrettsanlegg og fysisk aktivitet

  Over 148 millioner kroner har blitt fordelt til idrettsanlegg og fysisk aktivitet i Rogaland. Her kan du se hvem som får nyte godt av årets spillemidler.

1,8 millioner til nytt kvalifiseringssenter i Nord-fylket

Sparebankstiftelsen SR-Bank har stor tro på kvalifiseringssentrene og deler for tredje gang ut midler til det unike opplæringstilbudet.

Legger 1 250 kilometer asfalt på fylkesveier i Rogaland

Hele 125 millioner kroner blir brukt på å asfaltere og merke fylkesveiene i Rogaland i år.

Nominer din kandidat til «Mangfoldsprisen 2020»

  Mangfold styrker norsk arbeidsliv. Kanskje er det en virksomhet i Rogaland som er best i landet på integrering i arbeidslivet?

Den økonomiske utsikten for fylket

Rogaland fylkeskommune går krevende tider i møte, og får ikke tilstrekkelig økonomisk støtte i forbindelse med koronapandemien. Nå jobbes det med å få oversikt over mulige økonomiske konsekvenser etter at regjeringen la fram revidert nasjonalbudsjett for 2020 og kommuneproposisjonen for 2021.

Vi er med og baner vei for etisk handel

Vi bruker innkjøpsmakten vår og stiller krav om etiske og grønne innkjøp. For oss er det viktig å bane vei for gode arbeidsforhold og miljøvennlige produkter. Nå skal vi fornye vår strategi for innkjøp og da blir etisk handel og miljøkrav enda viktigere.

Karrieresenter Rogaland kan hjelpe arbeidsledige og permitterte

  – Det er mange i fylket vårt som nå har behov for å legge en plan B. Karrieresenter Rogaland står klare til å hjelpe de som trenger råd og veiledning om hvilke muligheter som finnes, både ungdom og voksne, sier Lasse Eide, seksjonssjef for karriereveiledning og voksenopplæring.

Til toppen