Aktuelt - Rogaland fylkeskommune

Aktuelt

Ta regi på framtiden din – velg yrkesfag!

Velg yrkesfag og finn retningen som passer for deg. Valgmulighetene er mange!

Kontrakten for to nybygg ved Godalen videregående skole er signert

  Kruse Smith har signert kontrakten med Rogaland fylkeskommune for bygging av nytt verkstedsbygg og nytt bygg til kroppsøving ved Godalen videregående skole. 

Vær den du er – bli hva du vil

Tiendeklassingene skal snart ta et viktig valg. Skal jeg velge studiespesialisering eller yrkesfag når jeg søker videregående opplæring? Mulighetene er mange. Vi er i gang med en kampanje for å vise tilbudet på alle våre flotte videregående skoler.

Lyser ut to driftskontrakter

  Rogaland fylkeskommune har lyst ut kontrakter på drift og vedlikehold av fylkesveier i åtte kommuner i fylket i fem år.

Hvem blir norgesmestere i klima?

Nær 12 000 elever i Rogaland skal konkurrere om å bli norgesmestere i klima. Tirsdag 26. januar starter NM i klima, der elever fra tre fylker deltar i konkurransen. Målet er å spare mest mulig CO 2 -ekvivalenter per skole og få elevenes sterke klimaengasjement ut i hverdagen.

Lund utvalgt til innovasjonsprogram

Lund kommune en av tre kommuner som er utvalgt til å gå videre i DOGAs nasjonale innovasjonsprogram for norske distriktskommuner.

Avtalen for ombygging av Skeisvang videregående skole og samlokalisering med kulturskolen er signert

En viktig milepæl er nådd. Endelig er avtalen for renovering og ombygging av Skeisvang videregående skole, som inkluderer samlokalisering med kulturskolen i Haugesund, signert.

Bussveien mellom Kvadrat og Ruten ett skritt videre

Planen for Bussveien mellom Kvadrat og Ruten i Sandnes ble sist uke vedtatt i utvalg for by- og samfunnsutvikling, og blir dermed lagt ut på høring.  

Bedre bymiljø langs Torvmyrveien

Myke trafikanter får en tryggere vei, og bymiljøet blir bedre langs Torvmyrveien i Randaberg. Rogaland fylkeskommune lyser denne uken arbeidet ut på anbud.

"Muligheter" synliggjør jobb- og utdanningsmuligheter

«Muligheter» er den nye møteplassen og informasjonskanalen for å synliggjøre hva som finnes av jobb- og utdanningsmuligheter i regionen.

Vil gjøre hverdagen enklere og bedre for unge

Solveig Vik (17) fra Haugesund er gjenvalgt som ungdommens fylkesordfører og Trym Talgø Olsen (18) fra Eigersund blir ny ungdommens fylkesvaraordfører i det nye ungdommens fylkesråd i Rogaland.

Trafikkofrenes dag

Torsdag 7. januar minnes vi menneskene som omkom i trafikken i 2020, og viser omtanke for de som ble skadet. Trafikkofrenes dag blir markert fire steder i Rogaland med fakler og kors på vei. Fakkeltoget og minnegudstjenesten er dessverre avlyst i år.

Forskningsfond lyser ut 24,4 millioner

Regionalt forskningsfond Rogaland (RFF) lyser ut 16 millioner kroner til regionale innovasjonsprosjekter i næringsliv og offentlig sektor og 8,4 millioner kroner ut til forprosjekter. Søknadsfrister er 3. februar og 17. mars. 

Lager fredningsforslag for Folkets Hus i Sauda

  Folkets hus i Sauda foreslås fredet, og nå ber fylkeskommunen om innspill til utformingen av fredningsforslaget. Frist for merknader er 1. februar.

Styringsgruppen for Bymiljøpakken enige om hvordan milliardene fordeles

Etter forhandlinger er ordførerne i Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg og fylkesordføreren enige om hvor nødvendige kutt i Bymiljøpakken skal tas.

Ledelys hjelper trafikantene forbi Svandalsfossen

  Ledelys er på plass på begge sider av brua på fylkesvei 520 i Sauda.    

Bergelandstunnelen åpner i morgen

  Fristen for å bli ferdig er 10. januar 2021, men Bergelandstunnelen åpner allerede torsdag 17. desember.

Pris for å løfte portørfaget

  I fleire år er det arbeidd målretta for å styrkje portøryrket. Nå har Rogaland fylkeskommune, samen med Stavanger universitetssjukehus, fått utdanningsprisen i Helse Vest 2020 for satsinga og arbeidet.

Kolumbus skal endre reisevaner i hele Rogaland

Kolumbus er blitt gode til å inspirere folk på Nord-Jæren til å la bilen stå. Nå har selskapet formelt fått denne oppgaven for hele Rogaland.  

Ny rapport om datalagringsentre

Nye virksomheter vokser fram i Rogaland. Fylket vårt er gunstig for hydrogen- og batteriproduksjon, datalagringssentre, landbasert oppdrett og ny gruvedrift. Disse næringene har behov for mye energi og store landområder.

Til toppen