Aktuelt

Samferdselssjef Gottfried Heinzerling takker for seg i fylkeskommunen

De siste ni årene har Gottfried Heinzerling styrt samferdselsavdelingen i Rogaland fylkeskommune med stødig hånd. Etter noen ukers sommerferie blir han pensjonist.

Ni av ti besto eksamen på Sommerskolen

Av de 119 elevene som gjennomførte årets Sommerskole var det 103 som besto eksamen. Det betyr at ni av ti elever, som brukte to uker av sommerferien på Sommerskolen, kan gå en lysere framtid i møte.

Hard konkurranse om de mest populære skoleplassene

Karakterkravet øker ved de mest populære skolene, og det er hard konkurranse om plassene på musikk, dans og drama og idrettsfag. Det viser ferske inntakstall.

Forskningsfondet lyser ut syv millioner

Regionalt forskningsfond Rogaland lyser ut syv millioner kroner til hovedprosjekt i regionale innovasjonsprosjekter. Søknadsfrist er 20. oktober.

Lyser ut Karmsundgata

  Utvidelsen av fylkesvei 47 Karmsundgata i Haugesund starter i desember i år.

Ser inn i fremtiden med nytt verktøy

Flere seksjoner i samferdselsavdelingen tester Trimble SiteVision.

Vestlandet foreinar kreftene i ny, felles næringsstrategi

Med utarbeiding av felles næringsstrategi, så står Vestlandet endå sterkare saman om næringsutviklinga i landsdelen. Strategien viser for alvor felles interesser og felles muligheter for heile regionen.

Ny tilskotsordning for kulturelle og kreative næringar

Tilskotsordninga for kulturelle og kreative næringar i Rogaland har no blitt overført frå Kulturrådet til fylkeskommunen. Den økonomiske ramma er ein dryg million kroner og første søknadsfrist er 15. august.

Åpnet vei og bru i idylliske Lysebotn

  Fylkesordfører Marianne Chesak hadde æren av å åpne den oppgraderte fylkesvei 500 i Lysebotn.

Kunstgrasbanene blir mer miljøvennlige

  Oppgraderer to kunstgrasbaner i tråd med nye krav som gjelder fra 1. juli.

Rekordmange kultur- og idrettsstipend

Med én million kroner ekstra i potten, delte fylkeskommunen ut rekordmange kultur- og idrettsstipend i år. Her kan du se hvem som fikk de 18 stipendene.  

Ny samferdselssjef er klar

  Stine Haave Åsland (43) blir ny samferdselssjef i Rogaland fylkeskommune fra 1. oktober.

Filmkraft får ny medeier

  Sandnes kommune har blitt medeier av Filmkraft Rogaland AS og Filmkraft-administrasjonen har flyttet fra Stavanger til Sandnes. 

36 millioner lyses ut fra Ulla-Førrefondet

Prosjekter relatert til grønn omstilling i næringslivet og utvikling av høyere utdanning kan nå søke støtte fra Ulla-Førrefondet. 36 millioner kroner skal deles ut til høsten.

Stadig flere fullfører videregående opplæring i Rogaland

Over 83 prosent av elevene i videregående opplæring fullfører skolegangen. Med det er Rogaland best i landet på gjennomføring.

Fylkestinget enige om hurtigbåtrutene

    Et bredt flertall i fylkestinget vedtok å beholde dagens ruter til 2023.

Ny søknadsfrist for støtte til ungdomsprosjekter

Ny søknadsfrist! Ungdommens fylkesråd i Rogaland har 100 000 kroner de skal fordele til prosjekter og aktiviteter for ungdommer. Ny søknadsfrist er 9. september

Et felles løft for attraktive tettsteder

Det skal bli enda mer attraktivt å bo i distriktene i fylket vårt. Ti millioner kroner skal gi et felles løft for kommunene som er med i tettstedsprosjektet.

Reiselivspris til friluftsrådene

Friluftsrådene i fylket gjør en uvurderlig innsats med tilrettelegging for at folk skal komme seg ut på tur og benytte seg av naturen. For denne innsatsen får de fylkeskommunens Reiselivspris 2020.

Renberg får Rogalands kulturpris

Forfatteren, dramatikeren, musikeren og formidleren Tore Renberg er tildelt Rogaland fylkeskommunes kulturpris 2021.

Til toppen