Aktuelt - Rogaland fylkeskommune

Aktuelt

2,2 millioner til friluftslivsformål

I andre tildelingsrunde av tilskudd til friluftslivsformål i Rogaland, har 43 søkere tilsammen fått 2,2 millioner kroner.

Vil du ta imot en lærling eller ti?

  Fagbrev er gull! Det er nå vi må bygge kompetansen Norge trenger i framtiden – også når det er krevende. Vi heier på lærebedriftene og lærlingene! 

6,6 millioner til regional utvikling

42 prosjekter innenfor friluftsliv, stedsutvikling, folkehelse og universell utforming får støtte fra Regionale utviklingsmidler 2020. 

3 millioner fordelt til kunst- og kulturtiltak

Jubel på Tou Trykk etter at de fikk vite at de er en av 24 søkere som totalt får nær 1,4 millioner kroner til allment kulturarbeid. Her får du oversikten over alle mottakere.

Rekordstort beløp til idrettsanlegg og fysisk aktivitet

  Over 148 millioner kroner har blitt fordelt til idrettsanlegg og fysisk aktivitet i Rogaland. Her kan du se hvem som får nyte godt av årets spillemidler.

1,8 millioner til nytt kvalifiseringssenter i Nord-fylket

Sparebankstiftelsen SR-Bank har stor tro på kvalifiseringssentrene og deler for tredje gang ut midler til det unike opplæringstilbudet.

Legger 1 250 kilometer asfalt på fylkesveier i Rogaland

Hele 125 millioner kroner blir brukt på å asfaltere og merke fylkesveiene i Rogaland i år.

Nominer din kandidat til «Mangfoldsprisen 2020»

  Mangfold styrker norsk arbeidsliv. Kanskje er det en virksomhet i Rogaland som er best i landet på integrering i arbeidslivet?

Den økonomiske utsikten for fylket

Rogaland fylkeskommune går krevende tider i møte, og får ikke tilstrekkelig økonomisk støtte i forbindelse med koronapandemien. Nå jobbes det med å få oversikt over mulige økonomiske konsekvenser etter at regjeringen la fram revidert nasjonalbudsjett for 2020 og kommuneproposisjonen for 2021.

Vi er med og baner vei for etisk handel

Vi bruker innkjøpsmakten vår og stiller krav om etiske og grønne innkjøp. For oss er det viktig å bane vei for gode arbeidsforhold og miljøvennlige produkter. Nå skal vi fornye vår strategi for innkjøp og da blir etisk handel og miljøkrav enda viktigere.

Karrieresenter Rogaland kan hjelpe arbeidsledige og permitterte

  – Det er mange i fylket vårt som nå har behov for å legge en plan B. Karrieresenter Rogaland står klare til å hjelpe de som trenger råd og veiledning om hvilke muligheter som finnes, både ungdom og voksne, sier Lasse Eide, seksjonssjef for karriereveiledning og voksenopplæring.

Bli med og bygg et godt Rogaland

Fylkeskommunen har overtatt oppgaven med å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde fylkesvegene. Derfor trenger vi flere flinke folk, nærmere 90 nye kolleger.  

Kulturhistoriske landskap (KULA) ute på høring

Riksantikvarens forslag til Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) i Rogaland er lagt ut på høring, med høringsfrist 15. september.  

Statlig tiltakspakke for digitale bibliotek

Rogaland fylkesbibliotek er tildelt drøyt 2,2 millioner kroner fra Nasjonalbiblioteket til e-bøker og digital formidling i bibliotek.

Ny leder for Bymiljøpakken

Styringsgruppen for Bymiljøpakken har i dag ansatt Kristine Gramstad Wedler til stillingen som sekretariatsleder for Bymiljøpakken. 

1,7 millioner kroner til vannmiljøtiltak

  Mange nordmenn tar rent vann som en selvfølge, men i flere elver og vatn i Rogaland er dette en stor utfordring. I dag fordelte fylkesutvalget 1,7 millioner kroner til ulike prosjekter som skal bedre vannkvaliteten i fylket.

Det blir sommerskole

  Vi tilbyr gratis sommerskole til deg som har stryk eller ikke vurdering (IV) til eksamen eller i standpunkt, og det blir kurs i flere fag. 

Forlenget søknadsfrist for tilskudd til kulturbygg

Fristen for å søke tilskudd til kulturbygg er forlenget til 1. juni i år på grunn av koronasituasjonen.

Skolene åpner igjen fra 11. mai

Mandag 11. mai starter gjenåpningen av alle de videregående skolene i Rogaland og ellers i landet.

Lyser ut ny strekning av Bussveien

Rogaland fylkeskommune er godt i gang med å bygge Bussveien mellom Stavanger og Sandnes. Nå blir jobben med å bygge en av strekningene på Gausel lyst ut på anbud.

Til toppen