Aktuelt - Rogaland fylkeskommune

Aktuelt

Fem millioner til reiselivet i Rogaland

Fylkestinget ønsker å støtte reiselivsnæringen gjennom koronakrisen. Fem millioner kroner bevilges tiltak som kan hjelpe næringen - og særlig destinasjonsselskapene – i den krevende situasjonen.

Har du innspill til Regionalplan for klimatilpasning?

Regionalplan for klimatilpasning i Rogaland 2020 – 2050 har som mål å «sikre et bærekraftig samfunn som er godt forberedt på, og tilpasset, klimaendringene». Nå er planen lagt ut på høring og du kan bidra med dine innspill fram til 5. august!

9,2 millioner til bedriftsintern opplæring

Private bedrifter med omstillingsbehov kan søke støtte fra fylkeskommunens tilskuddsordning bedriftsintern opplæring. Søknader vurderes fortløpende.

Næringslivet trenger også langsiktige tiltak

Korona- og oljepriskrise gir store utfordringer for næringslivet i Rogaland. For oljeleverandørnæringen er ikke omstilling, men overlevelse hovedfokuset nå.

Regionale utviklingstrekk i Rogaland for 2020

Vi går spennende og usikre tider i møte, både i Rogaland, i Norge, ja i hele verden. Korona-situasjonen har snudd opp ned på mange av våre viktige samfunnsområder. Selv om vi vet at mye vil normalisere seg når korona-situasjonen er over, kommer også enkelte samfunnsområder til å bli endret i lang tid framover. Hvordan samfunnet utvikler seg vil bare framtiden kunne si noe sikkert om.

Forsiktig åpning av de videregående skolene

  Mandag 27. april åpner våre videregående skoler for yrkesfagselever på Vg2 og elever på Vg3 som går yrkesfaglig løp i skole. Skolene er klare til åpningen, og det er gjort en rekke tiltak for å sikre at åpningen skjer i tråd med smittevernreglene som er gitt av nasjonale helsemyndigheter.

— En stor dag for Rogaland! 

Fylkesordfører Marianne Chesak var en av talerne på den digitale åpningen av Hundvågtunnelen og Eiganestunnelen i dag, onsdag 22. April.  

Privatisteksamen gjennomføres

  Vi gjennomfører privatisteksamener i Rogaland fylkeskommune fra og med 27. april. 

Nettmøte om videregående opplæring

  Mandag åpner de videregående skolene for mange elever innen yrkesfag. Har du spørsmål om smitteverntiltak eller hvordan undervisningen vil bli? Andre ting du tenker på? Fredag 24. april klokken 12.30 svarer vi deg i et direktesendt nettmøte på facebook.

Privatist? Du kan melde deg av eksamen og få tilbakebetalt eksamensavgiften

Du som er privatist kan melde deg av eksamen og få tilbakebetalt eksamensavgiften dersom du ønsker. Dette skjer på grunn av koronasituasjonen.

Har du innspill til Regionalplan for Jæren?

Regionalplan for Jæren 2050 er en viktig plan for fylket vårt. Fram til 20. juni kan du gi dine innspill til planarbeidet.

Undersøker korona-konsekvensene

Næringslivet bes bidra i en spørreundersøkelse for å kartlegge hvordan koronakrisen rammer bedriftene i Rogaland. 

Midler til miljøtiltak og friluftsliv

Totalt er nær 5,7 millioner kroner fordelt til miljøtiltak, friluftslivsformål og friluftsområder i Rogaland.

– Vi er med på dugnaden, bruk oss!

– Vi har klar prosjekter innen veg og bygg for en milliard kroner. Mange av disse kan settes i gang på svært kort sikt. Med friske statlige midler kan vi bidra til å holde hjulene i gang i næringslivet i fylket, sier fylkesordfører Marianne Chesak.

Ny ebok-app for bibliotekene i Rogaland

Nå kan lånere ved alle folkebibliotek i Rogaland laste ned den nye ebok-appen Allbok, og etter påske kan også alle skoleelevene i Rogaland logge seg på appen.

Hva gjør du nå?

Er du blitt permittert, midlertidig arbeidsledig eller arbeidsledig på ubestemt tid? Her ligger kanskje din plan B fra august/september.

Årets bok markerer Kielland-ulykken

Rogaland fylkeskommune og Hele Rogaland leser-prosjektet har valgt fotoboken «Plattformen som ikke kunne velte» til årets bok, som en markering av Kielland-ulykken som skjedde for 40 år siden.

Skriftlige eksamener avlyst

Regjeringen har valgt å avlyse alle vårens skriftlige eksamener for elever i videregående skoler.

Kulturtilskudd kreves ikke tilbake

Rogaland fylkeskommune vil ikke kreve tilbake tilskudd og honorarer til kulturarrangementer og -prosjekter som rammes av koronakonsekvensene.

Michelin stjerner deles ut i Stavanger i 2021

Det prestisjetunge arrangementet Michelin Guide Nordic Countries 2021 Star Revelation kommer til Stavanger.

Til toppen