Aktuelt - Rogaland fylkeskommune

Aktuelt

Nytt ungdomsråd valgt for Rogaland

Ni ungdommer og fire vararepresentanter fra hele fylket er valgt til det nye ungdommens fylkesråd i Rogaland.

Gjør mer for å forebygge selvmord

Arbeidet med å hindre selvmord styrkes. Fylkeskommunen setter nå i gang flere tiltak som skal gi bedre psykisk helse og dermed færre selvmord i Rogaland.  

Åtte av ti Rogalendinger er fornøyde med livet

Rogalendinger er stort sett godt fornøyde med livet, det viser resultatene fra folkehelseundersøkelsen.

Flere gjennomførte videregående i skoleåret 2019/2020

Gjennomføringen er rekordhøy i videregående skoler i Rogaland, til tross for at koronapandemien førte til at siste del av skoleåret ble annerledes. Læringsmiljøet er godt og inkluderende og mobbetallene går ned.

Går i dialog med Utsira om MS «Utsira»

  Fylkestinget har vedtatt å bygge om rutebåten MS «Utsira» til elektrisk drift, fra neste kontraktsperiode som er fra 1. januar 2025.

Braut Haaland får Bragdprisen 2020

Fotballspelaren Erling Braut Haaland (20)  frå Bryne får Bragprisen 2020 frå Rogaland fylkeskommune. Trass i skade, nyt han livet og lover å snart komme sterkare tilbake.

Tilgjengelighetspris til Haugesund kommune

Et forbedret og universelt utformet bibliotek og en helt ny og universelt utformet park er begrunnelsen for at fylkeskommunens Tilgjengelighetspris 2020 tildeles Haugesund kommune. 

Matsentralen Rogaland får Miljøvernprisen 2020

De hjelper vanskeligstilte mennesker og sparer miljøet på samme tid. Det er det ikke mange som kan skilte med. Men det kan Matsentralen Rogaland.

Helgøy bru er i rute

  Arbeidet med å gi Helgøy fastlandsforbindelse går etter planen.

Felles løft for formidlingskompetansen

Fylkesbibliotekene er tildelt tre millioner kroner fra Nasjonalbiblioteket, for å styrke formidlingskompetansen i folkebibliotekene. Dette er en del av Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023.

Bli med og snakk om det

  Snakk om selvmordstanker – det kan redde liv. I desember starter en ny folkeopplysningskampanje hvor målet er å forebygge selvmord. Rogaland fylkeskommune er med i kampanjen som minner oss om at det å spørre om selvmordstanker kan redde liv. Og at det er hjelp å få.

Tilsyn om gratisprinsippet knyttet til skoleturer

Fylkesmannen i Rogaland har gjennomført tilsyn som gjelder gratisprinsippet i videregående opplæring. Det er spesielt skoleturer som er undersøkt.

Slik vil Rogaland fylkeskommune spare penger i Bymiljøpakken

Bymiljøpakken må kutte kostnader for å kunne finansiere prosjektene som ligger i pakken. I styringsgruppemøtet 4. desember legger partene fram sine forslag til kutt.

Ny bok om Kystpilegrimsleia

Nå kan pilegrimsreisen fra Egersund til Nidaros også nytes mellom to permer og gjennom kameralinsen til Rune Nylund Larsen.   

Alternative budsjettforslag

Her er de alternative forslagene til økonomiplan og årsbudsjett som ble presentert under fylkesutvalgets møte 24. november. Budsjettet skal vedtas i fylkestinget 8. - 9. desember.

Rogaland mot 2050

Tre nye planer staker ut retningen for Rogaland de neste 30 årene. – Vi må gripe mulighetene som ligger i fylket vårt, sier Marianne Chesak fylkesordfører i Rogaland.

250 000 til Utsira og Dalane

Regionalt næringsfond har tildelt 250.000 kroner til Regionrådet i Dalane og deres reiselivssatsing, mens Utsira kommune har fått 250 000 kroner til næringsutvikling.

MS «Utsira» blir elektrisk fra 2025

  Samferdselsutvalget har vedtatt å bygge om rutebåten til Utsira, fra neste kontraktsperiode som er fra 1. januar 2025.

Ny visjon for fylkeskommunen

Rogaland fylkeskommune har fått ny visjon, «Bærekraftig utvikling og sterke fellesskap i hele Rogaland» erstatter «Vi utvikler ett godt Rogaland».

Vil prioritere fire satsingsområder

Ren energi og maritim framtid, reiseliv og opplevelse, mat og smarte samfunn er de fire satsingsområdene som oppsummerer innspillene fra rundt 300 deltakere i samskrivingen av Rogalands nye nærings- og innovasjonsstrategi.

Til toppen