Aktuelt - Rogaland fylkeskommune

Aktuelt

Korleis har du det, eigentleg? Svar på folkehelseundersøkinga i Rogaland

For første gong skal vi gjennomføre ei folkehelseundersøking i Rogaland. Undersøkinga vil gje viktig informasjon om trivsel, velferd og helse hjå rogalendingane, og er eit samarbeid mellom Rogaland fylkeskommune og Folkehelseinstituttet (FHI).

Setter av 16,6 millioner til nye læreplasser

  Vi tilbyr ekstra tilskudd for å sikre at læringer får gjennomført læretiden, og tilskuddet er spesielt rettet mot utsatte bransjer i Rogaland. Totalt er Rogaland tildelt 16,6 millioner kroner fra staten, og kommuner og bedrifter kan nå søke.

Meld deg opp til privatisteksamen nå

  Fristen for å melde seg opp til eksamen for privatister, lærlinger og praksiskandidater er 15. september. 

Flere sykler og reiser kollektivt

Nord-Jæren har høyest sykkelandel i landet. Færre kjører bil, og det er en liten økning i kollektivreisende. Tallene for reisevanene på Nord-Jæren går forsiktig i riktig retning.

Samskriver ny nærings- og innovasjonsstrategi

Alle som vil gi innspill til Rogalands nye nærings- og innovasjonsstrategi kan for første gang skrive sine innspill og kommentarer direkte inn i et åpent samskrivingsdokument. Perioden for samskriving er fram til 1. oktober. 

Ny studie om fråværet av cruiseturistar

  Vestlandsforsking ynskjer å finne ut korleis innbyggarane i byar og bygder har opplevd fråværet av cruiseturistar. No kan du seie meininga di om cruiseturisme!

Nominer kandidater til Tilgjengelighetsprisen 2020

Vet du om noen som har gjort en spesielt verdifull innsats for å skape et universelt utformet Rogaland? Noe som gjør at alle innbyggerne våre kan bevege seg og oppleve det fylket vårt har å tilby, uavhengig av funksjonsevne?

Tilskudd til kulturbygg 2020

Fire sentrale kulturbygg i Rogaland får tilsammen 8,8 millioner kroner i tilskudd. 

Første spadestikk for ny delstrekning av Bussveien

Fylkesordfører Marianne Chesak markerte i dag den offisielle starten på byggingen av Bussveien på Gausel. Den sjuende strekningen i Bussveien skal stå ferdig i mars 2023.

Trenger fortsatt flere læreplasser

120 flere lærlinger har fått læreplass i fylket i løpet av de siste ukene, men fortsatt står 335 lærlinger uten læreplass. Nå jobbes det på spreng for å finne muligheter for disse, og under et besøk på Norges største byggeplass ble det hentet lærdom og inspirasjon til arbeidet. 

Send forslag til Den kulturelle skolesekken 2021/2022

Profesjonelle utøvere, produsenter og formidlere av kunst og kultur kan nå sende inn forslag til Den kulturelle skolesekkens program for skoleåret 2021/2022. Fristen er 1. oktober. 

Samferdselsministeren signerte byvekstavtalen

Fylkesordfører Marianne Chesak og de fire ordførerne på Nord-Jæren møttes torsdag i Stavanger for endelig å signere byvekstavtalen, sammen med samferdselsministeren og statssekretær Heidi Nakken fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Ny krisepakke for frivilligheita

Ein ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjonar er klar. Søknadsfristen er 15. september.

Bergelandstunnelen blir stengt til jul

  Bergelandstunnelen i Stavanger sentrum stenger klokka klokka 19:00 mandag 10. august. Når oppgraderingen av tunnelen er ferdig får trafikantene en mye mer trafikksikker, lysere og tørrere tunnel.

Ni av ti bestod eksamen gjennom Sommerskolen

Av 93 elever som tok eksamen gjennom Sommerskolen var det 83 elever som bestod. Det er en økning på 12 prosent fra året før.

Hard konkurranse om plassene på musikk, dans og drama og idrettsfag

Det er hardest konkurranse om plassene på Vg1 musikk, dans og drama og Vg1 idrettsfag ved noen skoler. Det er små endringer i inntakskravet til Vg1 studiespesialisering sammenlignet med fjoråret. Men det er litt vanskeligere å få plass på Vg1 idrettsfag i år. 

Byvekstavtalen godkjent i regjeringen

I dag ble det klart at byvekstavtalen for 2019–2029 er behandlet i regjeringen.

Ny bussvei-kontrakt til lokal entreprenør

  Tirsdag 30. juni signerte Rogaland fylkeskommune og Stangeland Maskin kontrakt for å bygge neste etappe av Bussveien på Gausel. Arbeidet på strekningen starter i slutten av august.     

Søker engasjerte ungdommer

Ungdommens fylkesutvalg skal fordele 100.000 kroner til prosjekter og aktiviteter for ungdommer i Rogaland. Samtidig søkes engasjerte unge til det nye Ungdommens fylkesråd. 

Satser på jente i nytt lærefag i bedriften

  Bakehuset Bryne har lange tradisjoner som lærebedrift innen baker- og konditorfaget. Nå satser de, og tar for første gang inn lærling i industrimekanikerfaget.

Til toppen