Aktuelt

Inviterer internasjonale investorar 

Invest in Rogaland er ei ny satsing i Rogaland fylkeskommune som skal tiltrekke internasjonale investorar og nye næringsaktørar til fylket.

– Eit viktig prosjekt for heile regionen!

Rogaland fylkeskommune har signert kontrakt med entreprenøren som skal bygge det største prosjektet i Bussveien.

Søker unge til å kåre ungdomsbok

For første gang er ungdommer fra Rogaland med i en nasjonal jury som skal kåre landets beste ungdomsbok. Den kulturelle skolesekken søker nå flere niendeklassinger for kommende skoleår.

1,35 millioner til universell utforming

Ni prosjekter som øker tilgangen til uteområder og friluftsområder, samt kulturtilbud og fritidsaktiviteter, har fått 1,35 millioner kroner i støtte.

Skal videreutvikle kulturfylket Rogaland

Med en ny kulturplan formuleres kulturpolitikken som skal gjøre prioriteringer for kulturlivet i Rogaland fram til 2036. 

Stenger fylkesveien ved Heståsen i Strand i tre netter

Et stort fjellparti ved Heståsen/Kuviksvingen langs fylkesvei 523 må tas ned. Arbeidet skjer om nettene, og fylkesveien blir stengt fra klokka 21:00 til 06:00 fra mandag 4. april.

Nærmar seg gang- og sykkelveg mellom Ølberg og Vigdel  

Rogaland fylkeskommune har lyst ut prosjektet Ølberg–Vigdel på anbod. Prosjektet er ein del av Bymiljøpakken og omfattar to og ein halv kilometer gang- og sykkelveg i Sola kommune.  

Pengedryss til viktige formål

Over 20 millioner kroner er fordelt på viktige formål innen klima, natur, miljø, friluftsliv, tettstedsutvikling, kultur, kulturminner og næringsutvikling.

Risa AS og Kruse Smith bygger det største prosjektet i Bussveien

Rogaland fylkeskommune har valgt å tilby den største kontrakten i Bussveien til Risa og Kruse Smith. Arbeidsfellesskapet skal bygge strekningen mellom Stasjonsveien og Gauselvågen for 1,405 milliarder kroner, og har ansvar både for å prosjektere og detaljplanlegge, i tillegg til å bygge.

Arbeidet med ny kollektivtrasé mellom Ullandhaug og Jåttå må starte i høst

  Fylkesdirektøren anbefaler å lyse prosjektet ut på anbud i mai, sånn at byggestart blir i høst.

Fikser flaskehalser på vei til Sirdal

Fylkeskommunen prioriterer å fikse fem punkter langs fylkesveg 450 mellom Ålgård og Sirdal.

Vågen videregående nest best i NM i klima

  For andre året på rad var skoler i Rogaland med i NM i klima. Vågen videregående skole ble den nest beste skolen i landet.

Grønt lys for Bussveien mellom Kvadrat og Ruten i Sandnes

Byggingen starter til høsten hvis alt går som planlagt.    

Dette gjør vi for ukrainske flyktninger

Krigen i Ukraina påvirker også oss i Rogaland fylkeskommune. Og ikke bare på et mellommenneskelig nivå. Vi får blant annet oppgaver knyttet til bosetting, skole og tannhelse for flyktninger.

Fylkesordføraren opnar Håvikterminalen

  Bussterminalen er oppgradert og er blitt meir komfortabel for passasjerane. Marianne Chesak står for den offisielle opninga 18. mars.

Viktig milepæl i folkehelsearbeidet

Samarbeid og kunnskapsdeling er viktigere enn noen gang. Fornyingen av alle partnerskapsavtalene er et viktig steg i det videre arbeidet med å fremme god helse og utjevne sosiale forskjeller i Rogaland.

Vil du markere frivillighetens år, og trenger penger?

Vi deler ut en halv million kroner ekstra til aktiviteter og arrangementer i Rogaland som markerer frivillighetens år 2022.

Svært god søking til teknologi- og industrifag

Søkertallene til videregående opplæring er klare. I år er det enda flere ungdommer som har yrkesfag som sitt første ønske, og teknologi- og industrifag har aldri vært mer populært målt i antall søkere.

Publikum vil tilbake til kulturarenaene

Sju av ti personer fastslår at den digitale kulturopplevelsen aldri vil kunne erstatte det fysiske møtet. Det kommer fram i den nye kulturundersøkelsen for Nord-Jæren.

Eit godt økonomisk resultat i 2021

I fjor fekk fylkeskommunen ekstra høge inntekter frå konsesjonskraft, og større skatteinntekter enn anslått i statsbudsjettet. Dette gav eit betre økonomisk resultat enn forventa, då årsbudsjettet blei vedteke i desember 2020.

Til toppen