Aktuelt

Hjelper elever med stress, depresjon og karakterpress

Hver høst besøker helsesykepleier, sosialrådgiver og psykolog i Rogaland fylkeskommune vg1-klasser for å informere og svare på anonyme spørsmål om psykisk helse.

Nesten 40 prosent av elevane et skolefrukost

Sidan 2019 har Rogaland fylkeskommune tilbode gratis skulefrukost til elevar på vidaregåande skule. No seier 39 prosent at dei nyttar seg av tilbodet.

Nå kan arbeidet starte i Åkra sentrum

Arbeidet med å bygge ny rundkøyring og ny veg mellom sentrum, Engvegen og Tostemvegen i Åkra kan starte. Denne veka signerte Rogaland fylkeskommune kontrakt med Bertelsen & Garpestad as.

Fem fra Rogaland med i tiårig innovasjonssatsing

Rogaland er godt representert med fem aktører i Sivas to nasjonale innovasjonsprogrammer som starter en ny tiårig programperiode i januar 2023.   

Forskningsprosjekt skal gjøre undervisningen mer engasjerende

Lærer Olaug Ueland får tilbakemeldinger på undervisningen fra en egen personlig coach. Målet er at samhandlingen med elevene skal bli enda bedre, og at undervisningen blir mer engasjerende.

Åpner halvparten av Bussveien på Gausel

Fylkeskommunen er ferdig med Bussveien mellom Gausel stasjon og Nådlandsbråtet.

Alternative budsjettforslag

Her er de alternative forslagene til økonomiplan og årsbudsjett, som ble presentert under fylkesutvalgets møte 29. november. Budsjettet skal vedtas i fylkestinget 13. - 14. desember.

Fylkesveien mellom Sirdal og Lysebotn stenger 30. november kl. 12

Fv. 4224 Lyseveien vinterstenges onsdag 30. november kl. 12 for sesongen. Agder fylkeskommune og Verneområdestyret for Setesdal-Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane har i år inngått avtale om når Lyseveien skal åpnes og stenges.

Seks søkarar får 23 millionar

Marin Energi Testsenter, Maritime CleanTech, Ryfylke IKS, Rosenberg Worley, Årdal Aqua og Universitetet i Stavanger får i overkant av 23 millionar frå Ulla-Førrefondet.

To nye utdanningsprogram i 2023

Hvert år legger fylkesdirektøren frem forslag til endringer i skoletilbudene. I 2023 innebærer det blant annet to nye tilbud, Vg2 dronefag på Sola videregående skole og automasjon og robotikk med studiekompetanse på Godalen videregående skole.

Arbeidet i Frafjordtunnelen er forsinka

Oppgraderingsarbeidet i Frafjordtunnelen skulle opprinnelig vært ferdig i oktober. Nå trenger entreprenøren trolig ut året for å komme i mål.

Plan for ny bru til Risøy er klar

Rogaland fylkeskommune har laget forslag til reguleringsplan for ny vei til Risøy. Planforslaget behandles av politikerne i Utvalg for plan og miljø i Haugesund kommune 24. november.

Et stort skritt for bedre vannmiljø

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide har godkjent Rogalands vannforvaltningsplan. Planen legger opp til en rekke ambisiøse miljømål som vil bedre vannmiljøet i hele fylket.

Nå kjem Bussveien til Sandnes sentrum 

Ordførar Stanley Wirak fekk i dag æra av å markere oppstarten på Bussveien gjennom sentrum. Det gjorde han i ein av gravemaskinane til entreprenøren. 

Rogaland fylkeskommune og NAV samordnar folkehelsearbeidet

Samarbeid og kunnskapsdeling er nyttig for å fremje god helse og jamne ut sosiale forskjellar. No skal fylkeskommunen og NAV jobbe enda tettare med folkehelsearbeidet i Rogaland.

Prestisjetildeling til Rogaland – får nasjonal storsatsing på yrkesfag

Fagskolen i Rogaland blir den første i Norge som får status som senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning. Nyheten ble offentliggjort under Fagskolekonferansen i Bergen onsdag formiddag.

Må ta høyde for det uforutsette

Bakteppet er dystert når fylkesdirektøren legger fram forslag til budsjett og økonomiplan. – Mer enn noen gang preger usikkerheten oss. Vi må ta hånd om det uforutsette og ta høyde for at det kan komme enda mer av det samme, sier konstituert fylkesdirektør Håkon Schwalb.

Westad ansatt som ny fylkesdirektør

Gunn Claire Westad (55) ansettes som ny fylkesdirektør i Rogaland fylkeskommune. Det vedtok fylkestinget 25.oktober.

Izwan fikk Innovasjonsprisen

UiS-studenten Izwan bin Ahmad er tildelt årets innovasjonspris for masterstudenter i Rogaland.

Unge pårørende får ungdomsmidler

Pårørendesenteret Stavanger får 20 000 kroner i Ungdomsmidler for 2022.

Til toppen