Aktuelt

Lærerstreiken trappes opp

Fra mandag 29. august vil Utdanningsforbundet ha totalt 180 medlemmer i streik ved de videregående skolene på Haugalandet.

Nytt fylkeshus – nå ser vi etter midlertidig lokale

Rogaland fylkeskommune skal bygge om fylkeshuset og ser etter midlertidig lokale for ansatte. Ombyggingen starter neste sommer, og vi trenger midlertidige lokaler fra juni 2023 til og med desember 2025.

500 000 til frivillige lag og organisasjoner

2022 er frivillighetens år. I Rogaland har 20 lag og organisasjoner fått til sammen en halv million kroner til ulike arrangement som synliggjør og styrker frivilligheten i fylket.

Kortreiste forfattere åpner DKS-høsten

Kortreiste forfattere starter høstprogrammet til Den kulturelle skolesekken (DKS) i Rogaland. Samtidig ønskes det forslag fra kunst- og kulturaktører for skoleåret 2023/2024.   

Stenger rundkjøring på Forus

Fylkeskommunen trapper opp arbeidet på et av de største prosjektene i Bussveien. Det kommer folk som ferdes i området til å merke.

Fylkestannhelsesjefen i nasjonalt utval som skal gjennomgå tannhelsefeltet

Regjeringa ønskjer ei gradvis utviding av den offentlege tannhelsetenesta med mål om å likestille han med andre helsetenester. No har dei nedsett eit offentleg utval som skal gjennomgå tannhelsefeltet. Fylkestannhelsesjef Pernille Lysaker er med i dette utvalet.

Stangeland bygger kollektivtraseen til nye SUS

Stangeland Maskin AS skal ha godt 216 millionar kroner for jobben med å bygge kollektivtraseen mellom Jåttå og Ullandhaug.

Høyere karaktersnitt på studieforberedende program

Karakterkravet øker på studieforberedende program. Samtidig har ambulansefag, dans, flyfag og maritim elektriker høyest snitt. Det viser ferske inntakstall.

90 prosent besto eksamen på Sommerskolen

90 prosent av  elevene som tok eksamen under årets Sommerskole besto. For Silje og Kine betyr det en  lysere utsikt for fremtiden.

Randaberg først ute med dansk sykkelløysing

Denne veka blir Torvmyrveien i Randaberg meir fargerik. Ein kilometer av vegen er oppgradert, og langs halvparten av strekninga har fylkeskommunen bygt sykkelfelt som er skilt frå fortau og køyrebane med kantstein, ei såkalla dansk sykkelløysing. Kommunen er først i Rogaland med ei slik løysing.

Åtte entreprenørar i Rogaland får kontraktar

  Rogaland fylkeskommune har gitt åtte lokale entreprenørar kontraktar for vegarbeid.

Får lov til å lage gatekunst i undergangane på Raglamyr

I månadene framover kan haugesundarar glede seg over litt meir fargar i dei elles grå undergangane under den store rundkøyringa på Raglamyr.

Første del av Bussveien i Sandnes sentrum ut på anbud

Rogaland fylkeskommune lyser ut kontrakten for bygging av en kilometer bussvei mellom Strandgata og Elvegata i Sandnes.  

Vågen videregående skole Miljøfyrtårnsertifisert

  Vågen videregående skole er en av tolv skoler i Rogaland som nå kan kalle seg Miljøfyrtårn. Dermed er nær halvparten av fylkets videregående skoler Miljøfyrtårnsertifisert.

Folkets Hus foreslås fredet

Fredningsforslaget for Folkets Hus i Sauda er lagt ut til offentlig ettersyn. 31. august er frist for å komme med merknader eller uttalelser.

Stipend med stor betydning

Fylkeskommunens kultur- og idrettsstipend skal bidra til videreutvikling for idrettsutøvere og profesjonelle kunstnere. Responsen fra årets stipendvinnere gir oss mye å se fram til. 

Helgøy bru opnar med folkefest 18. juni

  Endeleg er øya landfast. Fylkesordførar Marianne Chesak får æra av å klippe snora på Helgøy.

Kulturpris til Siri Dybwik

Siri Dybwik har hatt en rolle i det aller meste innen dansefeltet i Rogaland siste 30 år. Hun underviser i utøvende samtidsdans og har et brennende engasjement for de aller, aller yngste publikummerne.  

Avfall for noen, ressurs for andre?

Hvert år blir nær sju millioner tonn bygge- og anleggsmasser til overs på Jæren. Kan disse overskuddsmassene brukes på ny og bli en ressurs for andre?

Stor miljøgevinst i nytt fylkeshus

  Fylkeskommunen har som mål å redusere klimagassavtrykket i alle byggeprosjekter. I prosjekt nytt fylkeshus gir ombruk og gjenbruk god uttelling for miljøet.

Til toppen