Aktuelt - Rogaland fylkeskommune

Aktuelt

Får støtte til næringssatsing

Ryfylkealliansen, Energihovedstaden og Læringsfabrikken på Varhaug får 250.000 kroner hver fra Regionalt næringsfond.

Høringssvar om ny båt- og ferjenøkkel er levert

  Forslag om kraftige kutt i hurtigbåttilbudet ble konsekvensen av at Rogaland etter 2018 har fått 80-90 millioner kroner mindre fra staten. En ny fordelingsnøkkel kan nå bli lagt fram for Stortinget.

Haugaland vgs har fylkets beste ungdomsbedrift

650 elever fra 20 videregående skoler deltok på årets fylkesmesterskap for ungdomsbedrifter. Lock It UB fra Haugaland vgs gikk helt til topps med sitt lokk til drikkebokser. 

UKM utsettes til høsten

Vårens vakreste eventyr for ungdommer er utsatt til høsten. På grunn av koronapandemien kan ikke UKM fylkesfestivalen gjennomføres som planlagt i april.

Fag-, svenne- og kompetansebrevet er sendt og på vei til deg

  Alle lærlinger og lærekandidater, som har bestått fag-,svenne- eller kompetanseprøven og fullført læretiden innen utgangen av 2020, får dokumentasjonen sendt per post. Du får fag-, svenne- og kompetansebrevet ditt innen utgangen av mars 2021. 

Hvem fortjener å vinne Reiselivsprisen?

Fylkeskommunens Reiselivspris deles ut til  personer, bedrifter eller organisasjoner som har arbeidet for å fremme reiselivet i fylket. 7. april er fristen for å nominere årets kandidater.

Gode søkertall til yrkesfag

Søkertallene til videregående opplæring viser at rett over 54 prosent har søkt yrkesfaglig opplæring for skoleåret 2021/2022. Det er en økning på 1,9 prosentpoeng sammenlignet med i fjor. Samtidig ser det ut for at «koronaåret" 2020 har påvirket ungdommenes valg av utdanning.

Utdannet nesten like mange nye fagarbeidere i 2020– til tross for et utfordrende år

  I Rogaland ble det utdannet 3 217 nye fagarbeidere i «koronaåret» 2020. Det er nedgang på kun 3,5 prosent, sammenlignet med 2019. – Imponerende, konkluderer fylkesordfører Marianne Chesak.

Korleis skal vi ta vare på kulturmiljø i framtida?

Ein ny regionalplan for kulturmiljø skal legge til rette for bevaring, bruk og utvikling av kulturmiljø i Rogaland. Planprogrammet er nå lagt ut på høyring fram til 15. april.

Gründerhjelp med 120 prosents økning

Skape løste koronautfordringene med å gjøre alle kurs og rådgivningstjenester digitale. Det resulterte i at over dobbelt så mange gründere fikk hjelp i fjor.  

Godt i gang med landkarene på Helgøy bru

  Arbeidene med å støype landkar til brua er i full gang.

Vi er på jakt etter nye lærlinger

Akkurat nå ser vi etter DEG som vil være lærling i Rogaland fylkeskommune. Vi skal rekruttere rundt 40 nye lærlinger i løpet av året i mange ulike fag. Frist for å søke læreplass er 1. mars.  

Bedre økonomisk resultat enn ventet

Pandemiåret 2020 ga et bedre økonomisk resultat enn forventet for Rogaland fylkeskommune. Netto driftsresultat ble på 392 millioner kroner, etter korreksjoner. Det gjør at målet om et netto driftsresultat på 5 prosent av driftsinntektene på det nærmeste er oppnådd i 2020.

Hvem fortjener årets kulturpris?

Onsdag 1. april er fristen for å nominere nye kandidater til Rogaland fylkeskommunes kulturpris 2021.

Kunnskap er styrke

  Nå har du muligheten til å ta det du mangler for å få studiekompetanse eller fag- og svennebrev og fullføre videregående som voksen. Vi skreddersyr et opplegg som passer for deg.

Fylkeskommunen sa ja til Pøbel-bildet. - Helsearbeidere fortjener virkelig en påskjønnelse

Et motiv som viser helseminister Bent Høie i full størrelse der han løfter en helsearbeider med maske og beskyttelsesutstyr dukket natt til torsdag opp på en betongvegg langs fylkesveien som leder inn til universitetssykehuset.

Disse får støtte til kulturaktiviteter, kulturminnevern og idrettsarrangement

Festivaler, frivillige organisasjoner, kulturprosjekter, idrettsarrangementer, bibliotek, verneverdige bygg, anlegg og eldre fartøy får tilsammen 12,3 millioner kroner i tilskudd. 

Begynner å bygge neste etappe av Bussveien mellom Stavanger og Sandnes

Denne uken begynner Risa med anleggsarbeidet på bussvei-strekningen Gausel stasjon–Nådlandsbråtet.

Skriftlige eksamener er avlyst

  Alle skriftlige eksamener for elever i videregående skoler er avlyst våren 2021. Det blir muntlig eksamen for avgangselevene på VG3. Privatisteksamener og fag- og svenneprøver blir gjennomført som planlagt. 

Ungdomsrådet vil avlyse eksamen

Et enstemmig Ungdommens fylkesråd i Rogaland fylkeskommune vil at årets eksamener avlyses for 10. klasse og studieforberedende.

Til toppen