Aktuelt

Testar utdanningsprogram for sjølvmordsførebygging på elevar i Rogaland

Sjølvmord er den vanlegaste dødsårsaka blant unge under 30 år. No skal forskarar teste utdanningsprogram for sjølvmordsførebygging på elevar på Bryne og Dalane vidaregåande skole, som har hatt god effekt i andre EU-land.

Forskingsfondet lyser ut ni millionar

Regionale innovasjonsprosjekt basert på forsking og  berekraftig verdiskaping kan søke om totalt ni millionar i støtte fra Regionalt forskingsfond. Søknadsfrist er 31. mai. 

Suksess med gamle høns

Kakleriet UB lager nye produkter av gamle høns. Det resulterte i fire førsteplasser i fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter og én av fire billetter til NM. 

Strykemerker skal gi tryggere russetid

Rogaland fylkeskommune har i samarbeid med russepresidentene, laget strykemerker til russen i Rogaland. Kampanjen er en del av arbeidet for en trygg og inkluderende russetid.

Mange ønsker idrettsfag

Idrettsfag har aldri hatt flere søkere, og musikk, dans og drama øker i popularitet etter to år med lave søkertall. Litt flere ungdommer ønsker et studieforberedende program sammenlignet med i fjor.

Eit godt økonomisk resultat òg i 2022

I fjor fekk fylkeskommunen ekstra høge inntekter frå konsesjonskraft, og større skatteinntekter enn anslått. Dette gav eit betre økonomisk resultat enn forventa ved årets start. Fylkestinget la opphaveleg opp til at fylkeskommunen skulle tære på bufferkapital i 2022, men no vert bufferkapitalen i staden styrkte.

Aker Solutions er årets lærebedrift 2022

Solid opplæringsbedrift som tar et stort samfunnsansvar ved å gi personer med ulik bakgrunn og helsemessige utfordringer mulighet til et tilpasset løp. Det er en av begrunnelsene for at konseret ble årets lærebedrift 2022.

Hederspris til renholderen Unni

Unni Olsen var blant de første i Norge som tok fagbrev i renholdsfaget. Etter mange år som ambassadør for renholdsoperatørene er hun tildelt Rogaland fylkeskommunes hederspris innen fag- og yrkesopplæringa.

Fortsatt aktuelt å forlenge Haugalandspakken

Fylkeskommunen jobber videre med en søknad til Stortinget om å forlenge Haugalandspakken, selv om Karmøy kommunestyre stemte mot forlengelse 13. februar.

To prosjekt får 19 millionar frå Ulla-Førrefondet

Haugesunds utslippsfrie autonome bybåt får over 11 millionar kroner frå Ulla-Førrefondet. Det får ordførar Arne-Christian Mohn til å juble. Juble gjør også Sandnes-selskapet SEID som får åtte millionar.

Årets kokk 2023 blir arrangert i Stavanger

Stavanger og matregionen Rogaland blir i september vertskap for konkurransen Årets kokk, den norske kvalifiseringen for Bocuse d’Or Europe 2024.

Vestlandsrådet: Klimaendringar krev meir vegpengar

Klimaendringar med enda meir nedbør med både flaum og skred som resultat, krev at vi intensiverer arbeidet med vegvedlikehald. No må vi få meir pengar frå statleg hald, seier dei tre fylkesordførarane i Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland.

8,6 millioner til kultur, idrett og frivillighet

8,6 millioner kroner er tildelt frivillige organisasjoner, festivaler, internasjonale idrettsarrangementer, allment kulturarbeid og bibliotekutvikling.

Feira betre veg mellom Knapphus og Sandeid

Fredag 3. februar klokka 13–15 var det offisiell markering av at arbeidet med fornying av fylkesveg 46 Knapphus – Sandeid er ferdig.  

Fag-, svenne- og kompetansebrevutdeling 2023

Den årlige utdelingen av fag-, svenne- og kompetansebrev arrangeres 16. februar i Haugesund og 23. februar 2023 i Stavanger.

Stenger Jernbaneveien for å bygge Bussveien i Sandnes

Bussveien skal gå gjennom Sandnes sentrum. Arbeidet har allerede startet i nærheten av Ruten, og torsdag 2. februar blir Jernbaneveien stengt.

River Håvåsen bru

Utbyggingen av Karmsundgata går inn i en ny fase, og mandag 30. januar klokken 21.00 starter arbeidet med å ta bort Håvåsen bru. Elever ved Håvåsen og Lillesund skole får da ny midlertidig skolevei.

Sårbare lærlinger: Slik skal flere få fagbrev

29 prosent av elever på videregående skole sliter med psykisk helseplager ifølge Folkehelseinstituttet. Nå får lærebedrifter og instruktører økt kunnskap om hvordan de kan hjelpe sårbare lærlinger, som står i fare for å ikke fullføre fagbrevet.

Vurderer å forlenge Haugalandspakken

– En forlengelse av Haugalandspakken gir oss mulighet til å ta inn nye, viktige prosjekter som øker trafikksikkerheten, bedrer framkommeligheten for bilistene og gjør at flere sykler eller går, sier Arne Bergsvåg som leder styringsgruppen for Haugalandspakken.

Åna-Sira bru er stengt til 1. mars 2023

Åna-Sira bru ble stengt 16. januar på grunn av nødvendig vedlikeholdsarbeid.

Til toppen