Aktuelt - Rogaland fylkeskommune
Aktuelt

Det foreløpige årsregnskapet for 2019 viser at Rogaland fylkeskommune hadde et korrigert netto driftsresultat på 286,3 millioner kroner. Dette tilsvarer fire prosent av driftsinntektene til Rogaland fylkeskommune.

Rogaland fylkeskommune skal for 19. gang dele ut reiselivsprisen og vi trenger hjelp til å finne de gode kandidatene. 

 – Vi må handle raskere, prioritere hardere og ta større risiko. Vi har ikke tid til omkamper. Oppgavene er store. Da må vi samarbeide og trekke i samme retning her i fylket, sier fylkesordfører Marianne Chesak.

Bente Molde Husebø har hatt 29 lærlinger i den lille blomsterbutikken sin i Muségaten i Stavanger. Hos Bente får alle en sjanse og hedersprisvinneren brenner for å dele lidenskapen videre.

Bedre ordninger for gjenbruk av overskuddsmasser som stein, jord og leire kan gi betydelige klima- og miljøgevinster.

Speidernes beredskapsgruppe Sør-Vest er en av de 50 frivillige organisasjoner i Rogaland som tilsammen har fått 4,4 millioner kroner.

Urchinomics har inngått avtale med Rogaland Havbrukspark om å etablere et pilotanlegg for oppdrett av kråkeboller på land.

Norsk orgelfestival er en av festivalene som har fått støtte når 2,6 millioner kroner ble fordelt til festivaler, kunst og kulturtiltak i Rogaland. 

Fra mandag 10. februar er det samme takst hele døgnet, men det er forskjell om du kjører ordinær bil eller elbil.

Jæren og Ryfylke er blant landets ni produksjonsområder hvor fiskeoppdrettere får grønt lys til å øke produksjonen. Søknadsfrist er 25. februar.

Viktighet og stolthet av lærlinger er en gjennomsyret holdning hos alle ansatte i Haugaland Kraft. Det er en av begrunnelsene for at konsernet er kåret til årets lærebedrift i Rogaland.

Rogaland fylkeskommune har fordelt 700.000 kroner til bibliotekutvikling for 2020.

Etter fire år med innovasjonsarbeid i Sandnes kommune ser Mette Fossan fram til å bli Rogaland fylkeskommunes nye næringssjef.

Splitter nye bysykler står nå i elleve kommuner i Rogaland. Den nye bysykkelen er sterkere, bedre og er utstyrt med ny motor som gjør det lettere å sykle i bakker. Med en kolumbus billett kan du leie en bysykkel, ta bussen eller begge deler.

I dag er det Rogaland fylkeskommune som holder til i ærverdige «gamle Stavanger sykehus». Men hvordan skal bygget og eiendommen, med den flotte parken, brukes i fremtiden?

 

Om lag 400 personer skades i trafikken på veiene i Rogaland hvert år. Torsdag 9. januar minnes vi de som omkom i trafikken, og viser omtanke for de som ble skadet.

Rogaland Fylkeskommune ved Kolumbus har fått tildelt 12 millioner kroner av Miljødirektoratet til å bygge om en hurtigbåt fra å være dieseldrevet til å bli fullelektrisk og utslippsfri. 

Frå 1. januar 2020 tek fylkeskommunane over totalansvaret for fylkesvegane. Rogaland fylkeskommune skal då stå for mellom anna bygging og drift av 2 500 kilometer fylkesveg.

Dette vil det koste å kjøre gjennom Ryfast. Ryfylketunnelen åpner mandag 30. desember mens Hundvåg og Eiganestunnelen åpner i februar 2020. 

Strategien tar for seg teknologivalg for båt, buss og ferje, i by og distrikt.

Magnus Søyland får prisen for sitt årelange engasjement med forvaltningen og skjøtselen av kystlyngheiene i Sør-Rogaland.

Prisvinnerne Anders Ekkje Slettebø og Erling Håmsø, sammen med fylkesordfører Marianne Chesak.

 Anders Ekkje Slettebø og Erling Håmsø får Tilgjengelighetsprisen 2019 med podkasten «Universelt utformet». Mennene bak podkasten er genuint opptatt av å gjøre digitale plattformer tilgjengelige - for alle brukergrupper. Gjennom 26 episoder snakker de om hva som må til for å lykkes.

UiS-professor Terje Aven er en av de ledende forskerne i verden innen risikofeltet. For sin samfunnsinnsats nasjonalt og internasjonalt tildeles han fylkeskommunens Bragdpris 2019.

Ordførerne på Nord-Jæren er enige med staten om en byvekstavtale. Fylkesordfører Marianne Chesak understreker at avtalen kommer alle folk i regionen til gode.

Mange gode krefter var samlet på Gand videregående skole onsdag kveld for å gi råd til russeforeldre og kaste lys over hva som skjer i russetiden.

26. november ble en elev ved St. Olav videregående skole innlagt på sykehus med smittsom hjernehinnebetennelse. Eleven døde dessverre kort tid etter.

De seks videregående skolene som har vært med i forsøket opplever at relasjonene mellom lærere og elever blir sterkere.

Hvert år deler Rogaland fylkeskommune ut prisene Årets lærebedrift og Årets hederspris innen fag- og yrkesopplæring.

Alternative forslag til årsbudsjett og økonomiplan ble presentert under fylkesutvalgets møte 26. november.

Andre tildelingsrunde av Regionale utviklingsmidler 2019 har fordelt  3,7 millioner kroner til 19 ulike prosjekter i fylket.

I fire år har hun styrt Rogaland med hjertevarme og bestemt hånd. Solveig Ege Tengesdal har flest gode minner, men tar et oppgjør med hetsen hun opplevde i kjølvannet av de nye bomringene. 

Trenger din kommune fortau, sykkelvei eller bedre belysning? Nå kan alle kommuner i Rogaland søke om midler til trafikksikkerhetstiltak på fylkeskommunale og kommunale veier.

Her er oversikt over de 47 representantene i Rogaland fylkesting 2013-2023

Fylkesutvalget, opplæringsutvalget, samferdselsutvalget og regional- og kulturutvalget for perioden 2019-2023 har følgende medlemmer:

Marianne Chesak er historisk som Rogaland fylkeskommunes tredje kvinnelige fylkesordfører. På rad! Hun lover å være en lyttende og konstruktiv fylkesordfører. 

Hva er vi allerede gode på i Rogaland og hvilke næringer kan vi spesialisere oss på i framtiden? 

Fylkesrådmann Inge Smith Dokkens første budsjettforslag i Rogaland fylkeskommune inneholder betydelige sparetiltak kommende fire år. 

Nytt design og et stort nytt kapittel for nettsidene våre! Både Rogaland fylkeskommune og alle de videregående skolene i fylket får nye nettsider.

1. januar 2020 overtar vi planlegging, bygging, drift og vedlikehold av fylkesvegene. Derfor trenger vi 70 nye kolleger så snart som mulig.

Til toppen