Aktuelt

Ledige skoleplasser høsten 2022

Oversikt over ledige skoleplasser skoleåret 2022-2023.  

Stangeland bygger kollektivtraseen til nye SUS

Stangeland Maskin AS skal ha godt 216 millionar kroner for jobben med å bygge kollektivtraseen mellom Jåttå og Ullandhaug.

Høyere karaktersnitt på studieforberedende program

Karakterkravet øker på studieforberedende program. Samtidig har ambulansefag, dans, flyfag og maritim elektriker høyest snitt. Det viser ferske inntakstall.

90 prosent besto eksamen på Sommerskolen

90 prosent av  elevene som tok eksamen under årets Sommerskole besto. For Silje og Kine betyr det en  lysere utsikt for fremtiden.

Randaberg først ute med dansk sykkelløysing

Denne veka blir Torvmyrveien i Randaberg meir fargerik. Ein kilometer av vegen er oppgradert, og langs halvparten av strekninga har fylkeskommunen bygt sykkelfelt som er skilt frå fortau og køyrebane med kantstein, ei såkalla dansk sykkelløysing. Kommunen er først i Rogaland med ei slik løysing.

Åtte entreprenørar i Rogaland får kontraktar

  Rogaland fylkeskommune har gitt åtte lokale entreprenørar kontraktar for vegarbeid.

Får lov til å lage gatekunst i undergangane på Raglamyr

I månadene framover kan haugesundarar glede seg over litt meir fargar i dei elles grå undergangane under den store rundkøyringa på Raglamyr.

Første del av Bussveien i Sandnes sentrum ut på anbud

Rogaland fylkeskommune lyser ut kontrakten for bygging av en kilometer bussvei mellom Strandgata og Elvegata i Sandnes.  

Vågen videregående skole Miljøfyrtårnsertifisert

  Vågen videregående skole er en av tolv skoler i Rogaland som nå kan kalle seg Miljøfyrtårn. Dermed er nær halvparten av fylkets videregående skoler Miljøfyrtårnsertifisert.

Folkets Hus foreslås fredet

Fredningsforslaget for Folkets Hus i Sauda er lagt ut til offentlig ettersyn. 31. august er frist for å komme med merknader eller uttalelser.

Stipend med stor betydning

Fylkeskommunens kultur- og idrettsstipend skal bidra til videreutvikling for idrettsutøvere og profesjonelle kunstnere. Responsen fra årets stipendvinnere gir oss mye å se fram til. 

Helgøy bru opnar med folkefest 18. juni

  Endeleg er øya landfast. Fylkesordførar Marianne Chesak får æra av å klippe snora på Helgøy.

Kulturpris til Siri Dybwik

Siri Dybwik har hatt en rolle i det aller meste innen dansefeltet i Rogaland siste 30 år. Hun underviser i utøvende samtidsdans og har et brennende engasjement for de aller, aller yngste publikummerne.  

Avfall for noen, ressurs for andre?

Hvert år blir nær sju millioner tonn bygge- og anleggsmasser til overs på Jæren. Kan disse overskuddsmassene brukes på ny og bli en ressurs for andre?

Stor miljøgevinst i nytt fylkeshus

  Fylkeskommunen har som mål å redusere klimagassavtrykket i alle byggeprosjekter. I prosjekt nytt fylkeshus gir ombruk og gjenbruk god uttelling for miljøet.

185 millionar til idrett og fysisk aktivitet

Anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Rogaland får totalt 185 millionar kroner i støtte frå spelemiddel som er ein del av Norsk Tipping sitt overskot. Det er 30 millionar kroner meir enn i fjor.

Lyser ut kollektivtrasé til nye SUS

Rogaland fylkeskommune lyser ut jobben med å bygge kollektivtrasé mellom Jåttå og Ullandhaug på anbod. Prosjektet er ein del av Bymiljøpakken.

Michelinstjerner deles ut i Stavanger

Stavanger blir vertskap når den verdenskjente Michelinguiden deler ut sine stjerner til nordiske restauranter. 4. juli kan endelig arrangementet gjennomføres fysisk.

Den økonomiske utsikten for fylket

  Rogaland fylkeskommune får ikke nødvendig kompensasjon for å håndtere økte kostnader på blant annet stål, aluminium, trevirke, betong, sprengstoff og diesel. Det kan bety redusert aktivitet i fylkeskommunens drift og utsettelse av både vei- og byggeprosjekter. Fylkeskommunen skal vurdere dette nærmere i revidert budsjett 2022 og årsbudsjettet for 2023.

Her blir det asfaltert i Rogaland i år

  Rogaland fylkeskommune bruker 114,7 millionar kroner på asfaltarbeid og merking av fylkesvegane i 2022.

Til toppen