Aktuelt - Rogaland fylkeskommune
Aktuelt

Næringslivet bes bidra i en spørreundersøkelse for å kartlegge hvordan koronakrisen rammer bedriftene i Rogaland. 

Vi opprettholder våre søknadsfrister, og 15. april er fristen for å søke tilskudd til allment kulturarbeid. Drøyt 1,3 millioner kroner skal fordeles.

Er du blitt permittert, midlertidig arbeidsledig eller arbeidsledig på ubestemt tid? Her ligger kanskje din plan B fra august/september.

Nå kan lånere ved alle folkebibliotek i Rogaland laste ned den nye ebok-appen Allbok, og etter påske kan også alle skoleelevene i Rogaland logge seg på appen.

– Vi har klar prosjekter innen veg og bygg for en milliard kroner. Mange av disse kan settes i gang på svært kort sikt. Med friske statlige midler kan vi bidra til å holde hjulene i gang i næringslivet i fylket, sier fylkesordfører Marianne Chesak.

Rogaland fylkeskommune og Hele Rogaland leser-prosjektet har valgt fotoboken «Plattformen som ikke kunne velte» til årets bok, som en markering av Kielland-ulykken som skjedde for 40 år siden.

Regjeringen har valgt å avlyse alle vårens skriftlige eksamener for elever i videregående skoler.

Totalt er nær 5,7 millioner kroner fordelt til miljøtiltak, friluftslivsformål og friluftsområder i Rogaland.

Onsdag 4. mars arrangeres fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter, med rekordstor deltakelse.

 – Vi må handle raskere, prioritere hardere og ta større risiko. Vi har ikke tid til omkamper. Oppgavene er store. Da må vi samarbeide og trekke i samme retning her i fylket, sier fylkesordfører Marianne Chesak.

Skolene stenges for ordinær undervisning. Slik situasjonen er nå, vil skolen holdes stengt til over påske. Dette gjøres for å forhindre koronasmitte.

Tannhelse Rogaland har nå stoppet alle ordinære tannhelsekontroller og tannbehandling. Akuttberedskap opprettholdes på enkelte klinikker spredt i fylket. Pasienter får akuttbehandling på enkelte klinikker.

Rogaland fylkeskommune vil ikke kreve tilbake tilskudd og honorarer til kulturarrangementer og -prosjekter som rammes av koronakonsekvensene.

Over 2000 fag- og svenneprøver utsettes og lærlinger permitteres, som følge av koronaviruset. Regjeringens tiltakspakke skal sikre lærlinger inntekt hvis de blir permittert.

Det foreløpige årsregnskapet for 2019 viser at Rogaland fylkeskommune hadde et korrigert netto driftsresultat på 286,3 millioner kroner. Dette tilsvarer fire prosent av driftsinntektene til Rogaland fylkeskommune.

Bente Molde Husebø har hatt 29 lærlinger i den lille blomsterbutikken sin i Muségaten i Stavanger. Hos Bente får alle en sjanse og hedersprisvinneren brenner for å dele lidenskapen videre.

Søkertallene til videregående opplæring er klare. De viser at flere ønsker yrkesfag. Det er svært mange søker til det nye utdanningsprogrammet informasjonsteknologi og medieproduksjon.

Det prestisjetunge arrangementet Michelin Guide Nordic Countries 2021 Star Revelation kommer til Stavanger.

Bedre ordninger for gjenbruk av overskuddsmasser som stein, jord og leire kan gi betydelige klima- og miljøgevinster.

Speidernes beredskapsgruppe Sør-Vest er en av de 50 frivillige organisasjoner i Rogaland som tilsammen har fått 4,4 millioner kroner.

Til toppen