Aktuelt - Rogaland fylkeskommune

Aktuelt

Ludvig Vea – årets matematikklærer

Vea får prisen for sin unike evne til å gjøre matematikkundervisningen meningsfull og relevant, og viser hvordan faget har praktisk nytte i yrkesfag. Vea får prisen torsdag 22. april.

Rødt nivå for videregående skoler i Stavanger og Randaberg

Fra torsdag 15. april er de videregående skolene i Stavanger og Randaberg på rødt nivå i trafikklysmodellen som sier hvilke smitteverntiltak de skal følge. Det blir skole fram til kl. 12.00 onsdag 14. april.

Ny opplæringssjef i Rogaland

Eiliv Fougner Janssen (57) er ny fylkesopplæringssjef i Rogaland fylkeskommune fra 1. august. Han kommer fra stillingen som rektor ved Øksnevad videregående skole.

Planlegger folkefest for rikssamlingsjubileet

I 2022 er det 1150 år siden slaget i Hafrsfjord. Rikssamlingsjubileets hovedmarkering vil foregå i perioden 8. – 19. juni og det planlegges folkefest og aktiviteter for hele familien flere steder i fylket.

Får nær 27 millioner til omstilling

En ny krisepakke på totalt 300 millioner kroner fra regjeringen gjør det nå mulig for bedrifter i Rogaland å søke støtte til bedriftsintern opplæring. 

Kunstkonkurranse for nye Godalen videregående skole

Godalen videregående skole skal bygges ut og rehabiliteres. Nå inviteres kunstnere til å melde seg på prekvalifiseringen til kunstkonkurransen for utsmykning av skolen.

Rogaland fylkeskommune nominert til Jordvernprisen 2021

Rogaland fylkeskommune er nominert til den nasjonale jordvernprisen 2021. Bakgrunnen for nominasjonen er fylkeskommunens arbeid med «Jordvernstrategi for matfylket Rogaland» som er utarbeidet i samarbeid med Statsforvalteren i Rogaland. I tillegg trekkes fylkeskommunens systematiske arbeid med jordvernmål i regionale planer fram som bakgrunn for nominasjonen.

Listeforslag for stortingsvalget 2021

Listeforslaget til stortingsvalget 2021 må være kommet inn til fylkeskommunen innen 31. mars 2021 kl. 12.00.

Fylkesordføreren inviterer russen til digitalt møte for å snakke om russefeiringen

  All russ i hele fylket er invitert til digitalt allmøte onsdag 7. april fra klokken 15.00. I møtet vil russen få svar på en rekke spørsmål knyttet til feiringen, smittevern og restriksjoner. Det er fylkesordføreren som inviterer til møtet.

Får støtte til næringssatsing

Ryfylkealliansen, Energihovedstaden og Læringsfabrikken på Varhaug får 250.000 kroner hver fra Regionalt næringsfond.

Høringssvar om ny båt- og ferjenøkkel er levert

  Forslag om kraftige kutt i hurtigbåttilbudet ble konsekvensen av at Rogaland etter 2018 har fått 80-90 millioner kroner mindre fra staten. En ny fordelingsnøkkel kan nå bli lagt fram for Stortinget.

Haugaland vgs har fylkets beste ungdomsbedrift

650 elever fra 20 videregående skoler deltok på årets fylkesmesterskap for ungdomsbedrifter. Lock It UB fra Haugaland vgs gikk helt til topps med sitt lokk til drikkebokser. 

UKM utsettes til høsten

Vårens vakreste eventyr for ungdommer er utsatt til høsten. På grunn av koronapandemien kan ikke UKM fylkesfestivalen gjennomføres som planlagt i april.

Fag-, svenne- og kompetansebrevet er sendt og på vei til deg

  Alle lærlinger og lærekandidater, som har bestått fag-,svenne- eller kompetanseprøven og fullført læretiden innen utgangen av 2020, får dokumentasjonen sendt per post. Du får fag-, svenne- og kompetansebrevet ditt innen utgangen av mars 2021. 

Hvem fortjener å vinne Reiselivsprisen?

Fylkeskommunens Reiselivspris deles ut til  personer, bedrifter eller organisasjoner som har arbeidet for å fremme reiselivet i fylket. 7. april er fristen for å nominere årets kandidater.

Gode søkertall til yrkesfag

Søkertallene til videregående opplæring viser at rett over 54 prosent har søkt yrkesfaglig opplæring for skoleåret 2021/2022. Det er en økning på 1,9 prosentpoeng sammenlignet med i fjor. Samtidig ser det ut for at «koronaåret" 2020 har påvirket ungdommenes valg av utdanning.

Utdannet nesten like mange nye fagarbeidere i 2020– til tross for et utfordrende år

  I Rogaland ble det utdannet 3 217 nye fagarbeidere i «koronaåret» 2020. Det er nedgang på kun 3,5 prosent, sammenlignet med 2019. – Imponerende, konkluderer fylkesordfører Marianne Chesak.

Korleis skal vi ta vare på kulturmiljø i framtida?

Ein ny regionalplan for kulturmiljø skal legge til rette for bevaring, bruk og utvikling av kulturmiljø i Rogaland. Planprogrammet er nå lagt ut på høyring fram til 15. april.

Gründerhjelp med 120 prosents økning

Skape løste koronautfordringene med å gjøre alle kurs og rådgivningstjenester digitale. Det resulterte i at over dobbelt så mange gründere fikk hjelp i fjor.  

Godt i gang med landkarene på Helgøy bru

  Arbeidene med å støype landkar til brua er i full gang.

Til toppen