Søkerhåndbok for rådgivere

 1. 1 Slik søker elever skoleplass
  1. 1.1 Logg inn i Vigo med elektronisk ID
  2. 1.2 Søkere fra ungdomsskolen må ikke søke voksenopplæring
  3. 1.3 Beregning av karakterpoeng
  4. 1.4 Kan elever endre søknad?
  5. 1.5 Kan elever «gå om igjen» et år på samme utdanningsprogram?
  6. 1.6 Deltidselev og støtte fra Lånekassen
  7. 1.7 Elever som ikke kommer inn på noen av sine ønsker
  8. 1.8 Søkere uten skoleplass ved skolestart
  9. 1.9 Fortrinn for søkere til vg3 studieforberedende
  10. 1.10 Utvekslingselever som søker seg inn til vg3
  11. 1.11 Kun fremmedspråk på nivå II på Hetland vgs, St. Olav vgs og Stavanger katedralskole
  12. 1.12 Viktig informasjon til elever som søker skoleplass
  13. 1.13 Yrkesfaglige opplæringstilbud som gir studiekompetanse
  14. 1.14 Idrettstilbud
  15. 1.15 Andre studieforberedende tilbud
  16. 1.16 Tilleggsopplysninger om elever som søker til fellesinntaket
  17. 1.17 Privatskoler
  18. 1.18 Hjemmeundervisning
 2. 2 Opplæring i bedrift
  1. 2.1 Praksisbrev
  2. 2.2 Lærekandiat
  3. 2.3 Lærling
  4. 2.4 Alternativ vg3 fagopplæring i skole
  5. 2.5 Lærlingskole
  6. 2.6 Søke lære i annet fylke
 3. 3 Søke skoler i andre fylker
  1. 3.1 Gjesteelev
  2. 3.2 Prioritert gjesteelev
  3. 3.3 Søkere i grensekommuner
  4. 3.4 Sirdal vgs.
  5. 3.5 Landslinjer og landsdekkende tilbud
 4. 4 Videregående opplæring for voksne
 5. 5 Søkere med søknadsfrist 1. februar
  1. 5.1 Vedleggsskjema for søkere med fortrinnsrett og individuell behandling
  2. 5.2 Søke om ekstra skoleår for elever med rett til spesialundervisning
  3. 5.3 Søkere til fortrinnsrett eller individuell behandling må bruke riktige koder
  4. 5.4 Tilmeldingsfrist 1. oktober
 6. 6 Søknad med fortrinnsrett med frist 1. februar
  1. 6.1 Søknad om fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram på vg1 (§ 6-15)
  2. 6.2 Spesialundervisning i liten gruppe H – organiseringsform hverdagslivstrening (§ 6-17)
  3. 6.3 Spesialundervisning i liten gruppe A – organiseringsform arbeidstrening (§ 6-17)
  4. 6.4 Elever med behov for fysisk tilrettelegging (§ 6-17)
  5. 6.5 Elever med behov for punktskriftsopplæring (§ 6-17)
  6. 6.6 Elever med rett til opplæring i eller på tegnspråk (§ 6-18)
 7. 7 Søke om individuell behandling med frist 1. februar
  1. 7.1 Endringer fra skoleåret 2024-2025
  2. 7.2 Grunnkompetanse vg1 (§ 6-22)
  3. 7.3 Grunnkompetanse vg2/vg3 (§ 6-35)
  4. 7.4 Vibemyr skoleverksted
  5. 7.5 Søkere som av andre særlige grunner må behandles individuelt (§§ 6-25/38)
 8. 8 Minoritetsspråklige søkere
  1. 8.1 Forberedende tilbud for minoritetsspråklige
   1. 8.1.1 Innføringskurs
   2. 8.1.2 Kombinasjonsklasser
  2. 8.2 Minoritetsspråklige søkere til vg1 (§ 6-23)
  3. 8.3 Studiespesialiserende for minoritetsspråklige (§ 6-23)
  4. 8.4 Ordinær søknad i Vigo
  5. 8.5 Søkere som mangler fødselsnummer eller vitnemål
 9. 9 Oversikt over søkergrupper, søknadsskjema og vedlegg til søknad
 10. 10 Har du spørsmål?
 11. 11 Nyttige nettsider
 12. 12 Tips for rådgivere ved bruk av  Vigo skole
  1. 12.1 Hvilke opplysninger kan skolen finne i Vigo skole?
  2. 12.2 Hvordan få oversikt over elever med meldeskjema?

5 Søkere med søknadsfrist 1. februar

5.1 Vedleggsskjema for søkere med fortrinnsrett og individuell behandling

NYTT fra 2024: Elektronisk vedleggsskjema for søkere med fortrinnsrett og individuell behandling er nå tilgjengelig på en egen skjema- og søknadsside på Rogaland fylkeskommune sin nettside: www.rogfk.no/skjemaskole.  Alle som søker om fortrinnsrett eller individuell behandling må fylle ut skjemaet. Vedleggene lastes opp elektronisk før skjemaet sendes inn. Søkere bør derfor ha tilgang til alle vedlegg elektronisk før de starter søknadsprosessen.  Selve søknaden om skoleplass registreres som vanlig i vigo

Ettersending av vedlegg skal kun skje i unntakstilfeller, og skal avtales med inntakskontoret i forkant. Vedleggene merkes med navn, fødselsnummer og søknadskategori, og sendes via eDialog
Skjemaet som benyttes til dette, “Samtykkeerklæring ved søknad om skoleplass”, er også tilgjengelig på skjema- og søknadssiden.

Dersom du er rådgiver og hjelper elever med utfylling av skjema, så ber vi deg om å bruke inkognitovindu (også kalt private- eller InPrivatevindu) i nettleseren din. Dette finner du ved å trykke på de tre prikkene/strekene øverst i din nettleser, eller ved å trykke på hurtigtastene Ctrl + Shift + N.

5.2 Søke om ekstra skoleår for elever med rett til spesialundervisning

Elever som har rett til spesialundervisning kan få inntil to ekstra år med videregående opplæring (opplæringsloven § 5-1). Dette gjelder elever som søker et 4. eller et 5. år for å kunne fullføre opplæringen. Det gjelder: 

 • § 6-17 organiseringsform arbeidstrening  
 • § 6-17 organiseringsform hverdagsliv  
 • § 6-22 grunnkompetanse
 • Andre søkere med rett til spesialundervisning 
   

PPT skal utarbeide en sakkyndig vurdering av elevens behov, som må konkluderer med at eleven vil ha utbytte av utvidet tid til videregående opplæring. Frist for å melde dette til PPT er 15. november. Den sakkyndige vurderingen er rådgivende. Det er fylkesdirektøren som avgjør om søknaden blir innvilget.

5.3 Søkere til fortrinnsrett eller individuell behandling må bruke riktige koder

Alle som søker videregående opplæring fra grunnskolen, skal søke på grunnkodene på vg1. Kodene kommer fram på Vigo når søkeren skal registrere sine ønsker. Derfor er det viktig at de riktige kodene/utdanningsprogrammene blir registrert. Søkere med fortrinnsrett og til individuell behandling vil ved flere skoler få opp tilbud som bare de kan søke til. Disse tilbudene kan ikke søkes av ordinære søkere. 

5.4 Tilmeldingsfrist 1. oktober

Søkere til fortrinnsrett på Vg1 må meldes inn til fylkeskommunen innen 1. oktober året eleven går i 10. klasse (§ 6–15, 4. ledd og § 6–17, 4. ledd). Tilmeldingen er kun en melding, ikke en søknad om inntak.

 “Skjema for tilmelding av elever til fortrinnsrett med frist 1. oktober” finner du på www.rogfk.no/skjemaskole. Skjemaet sendes inn elektronisk.

Tilmeldingen gjelder ungdommer som skal søke: 

 • § 6-15 fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram  
 • § 6-17 fortrinnsrett for søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne  
 • § 6-18 fortrinnsrett for søkere med rett til opplæring i eller på tegnspråk etter opplæringslovens § 3-9


Det er utarbeidet en veileder på www.rogfk.no som skal være til hjelp i kommunens arbeid med tilmelding av elever.
Les veileder for tilmelding av elever til fortrinnsrett 1. oktober.