Søkerhåndbok for rådgivere

 1. 1 Slik søker elever skoleplass
  1. 1.1 Logg inn i Vigo med elektronisk ID
  2. 1.2 Søkere fra ungdomsskolen må ikke søke voksenopplæring
  3. 1.3 Beregning av karakterpoeng
  4. 1.4 Kan elever endre søknad?
  5. 1.5 Kan elever «gå om igjen» et år på samme utdanningsprogram?
  6. 1.6 Deltidselev og støtte fra Lånekassen
  7. 1.7 Elever som ikke kommer inn på noen av sine ønsker
  8. 1.8 Søkere uten skoleplass ved skolestart
  9. 1.9 Fortrinn for søkere til vg3 studieforberedende
  10. 1.10 Utvekslingselever som søker seg inn til vg3
  11. 1.11 Kun fremmedspråk på nivå II på Hetland vgs, St. Olav vgs og Stavanger katedralskole
  12. 1.12 Viktig informasjon til elever som søker skoleplass
  13. 1.13 Yrkesfaglige opplæringstilbud som gir studiekompetanse
  14. 1.14 Idrettstilbud
  15. 1.15 Andre studieforberedende tilbud
  16. 1.16 Tilleggsopplysninger om elever som søker til fellesinntaket
  17. 1.17 Privatskoler
  18. 1.18 Hjemmeundervisning
 2. 2 Opplæring i bedrift
  1. 2.1 Praksisbrev
  2. 2.2 Lærekandiat
  3. 2.3 Lærling
  4. 2.4 Alternativ vg3 fagopplæring i skole
  5. 2.5 Lærlingskole
  6. 2.6 Søke lære i annet fylke
 3. 3 Søke skoler i andre fylker
  1. 3.1 Gjesteelev
  2. 3.2 Prioritert gjesteelev
  3. 3.3 Søkere i grensekommuner
  4. 3.4 Sirdal vgs.
  5. 3.5 Landslinjer og landsdekkende tilbud
 4. 4 Videregående opplæring for voksne
 5. 5 Søkere med søknadsfrist 1. februar
  1. 5.1 Vedleggsskjema for søkere med fortrinnsrett og individuell behandling
  2. 5.2 Søke om ekstra skoleår for elever med rett til spesialundervisning
  3. 5.3 Søkere til fortrinnsrett eller individuell behandling må bruke riktige koder
  4. 5.4 Tilmeldingsfrist 1. oktober
 6. 6 Søknad med fortrinnsrett med frist 1. februar
  1. 6.1 Søknad om fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram på vg1 (§ 6-15)
  2. 6.2 Spesialundervisning i liten gruppe H – organiseringsform hverdagslivstrening (§ 6-17)
  3. 6.3 Spesialundervisning i liten gruppe A – organiseringsform arbeidstrening (§ 6-17)
  4. 6.4 Elever med behov for fysisk tilrettelegging (§ 6-17)
  5. 6.5 Elever med behov for punktskriftsopplæring (§ 6-17)
  6. 6.6 Elever med rett til opplæring i eller på tegnspråk (§ 6-18)
 7. 7 Søke om individuell behandling med frist 1. februar
  1. 7.1 Endringer fra skoleåret 2024-2025
  2. 7.2 Grunnkompetanse vg1 (§ 6-22)
  3. 7.3 Grunnkompetanse vg2/vg3 (§ 6-35)
  4. 7.4 Vibemyr skoleverksted
  5. 7.5 Søkere som av andre særlige grunner må behandles individuelt (§§ 6-25/38)
 8. 8 Minoritetsspråklige søkere
  1. 8.1 Forberedende tilbud for minoritetsspråklige
   1. 8.1.1 Innføringskurs
   2. 8.1.2 Kombinasjonsklasser
  2. 8.2 Minoritetsspråklige søkere til vg1 (§ 6-23)
  3. 8.3 Studiespesialiserende for minoritetsspråklige (§ 6-23)
  4. 8.4 Ordinær søknad i Vigo
  5. 8.5 Søkere som mangler fødselsnummer eller vitnemål
 9. 9 Oversikt over søkergrupper, søknadsskjema og vedlegg til søknad
 10. 10 Har du spørsmål?
 11. 11 Nyttige nettsider
 12. 12 Tips for rådgivere ved bruk av  Vigo skole
  1. 12.1 Hvilke opplysninger kan skolen finne i Vigo skole?
  2. 12.2 Hvordan få oversikt over elever med meldeskjema?

3 Søke skoler i andre fylker

3.1 Gjesteelev

Søkere med rett til videregående opplæring etter § 3-1 kan søke om opplæring i andre fylker som gjesteelev. Fylkeskommunen skal ta inn gjesteeleven hvis det er ledig plass på tilbudet han eller hun har søkt på. Søkeren må søke innen 1. mars. 

Søkere kan registrere søknad om skoleplass i flere fylker, uten av disse søknadene påvirker hverandre. 

Obs! Det er kun i det fylket en har folkeregistrert adresse i per 1. mars, hvor en har rett på tilbud om skoleplass (ungdomsrett). 

3.2 Prioritert gjesteelev

Fylkeskommunen kan i noen tilfeller gi søkere fra andre fylker status som prioriterte gjesteelever.  Det vil si at de konkurrerer på lik linje med søkere som er bosatt i fylket. Frist for å søke om prioritert gjesteelevstatus er 1. mars.  

I tillegg til å søke på Vigo.no innen fristen må det også sendes inn skriftlig søknad til det aktuelle fylket. Søkeren må ha et særlig behov. Søknaden må derfor begrunnes med pedagogiske eller sosiale grunner, og det må legges ved dokumentasjon som bekrefter dette.  Søknaden sendes til vertsfylket. 

3.3 Søkere i grensekommuner

Søkere som er bosatt i kommunene Sauda, Suldal, Vindafjord, Tysvær, Bokn, Haugesund, Karmøy og Utsira kan også søke til videregående skoler i Vestland fylke. De velger Vestland når de logger seg på Vigo for å søke, og kan søke til skolene Odda vgs., Kvinnherad vgs., Stord vgs. og Bømlo vgs. 

 Søkere med ungdomsrett, og som er hjemmehørende i Lund eller Sokndal kommune, kan også søke videregående skoler i Agder fylke. De velger da Agder når de logger seg på Vigo for å søke, og kan søke til Flekkefjord vgs.  (inkl. avd. Kvinesdal).  

3.4 Sirdal vgs.

Søkere i hele Rogaland kan søke seg til Sirdal vgs. i Agder. Dette gjør de ved å velge Agder fylke i Vigo.  Det er viktig å dokumentere idrettslig nivå for å bli vurdert til plass på idrettsfag Vg1 ved Sirdal vgs.   

3.5 Landslinjer og landsdekkende tilbud

Landslinjer og landsdekkende tilbud i andre fylker er tilgjengelige i det elektroniske søknadsskjemaet i vigo. Her viser navn på programområdet og skolen som tilbyr programområdet.   

Les mer om dette i artikkelen "landslinjer og landsdekkende tilbud" på vilbli.no