Informasjon til rådgivere

Her finner rådgivere i grunnskoler, kommuner og videregående opplæring informasjon om søking til videregående opplæring.

Er du elev? Se egen side om å søke skoleplass.

Søkerhåndbok 

Vi har laget en egen håndbok for rådgivere som veileder om søking til videregående opplæring

Brukerveiledning til Vigo-søknad

Les mer om Vigo Web og hent brukerveiledning.

Inntaksmøte (rådgiversamling)

Hvert år holdes egne inntaksmøter for rådgivere. Presentasjonene fra møtet er nyttige i rådgiverne arbeid.

Elektroniske vedleggsskjema

Eksempler på utfylling av elektroniske vedleggsskjema.

Veiledning for kommunen - tilmelding 1.oktober

Kommunen har ansvar for å melde inn til fylkeskommunen elever som skal søke om inntak med fortrinnsrett. Denne veiledningen skal være til hjelp i kommunens arbeid med tilmelding av elever. Fylkeskommunen vurderer om eleven oppfyller kravene til fortrinnsrett.
Frist for tilmelding av elever med fortrinnsrett er 1. oktober.

Les ytterligere veiledninger for kommunene.

Til toppen