Informasjon til rådgivere

Her finner rådgivere i grunnskoler, kommuner og videregående opplæring informasjon om søking til videregående opplæring.

Er du elev? Se egen side om å søke skoleplass.

Søkerhåndbok 

Vi har laget en egen håndbok for rådgivere som veileder om søking til videregående opplæring. Den er nå oppdatert for kommende skoleår. 

Søkerhåndbok for rådgivere skoleåret 2024-2025.

Brukerveiledning til Vigo-søknad

Brukerveiledning Vigo Søknad

Vedleggsskjema til søknad

Elektroniske vedleggsskjema er samlet på www.rogfk.no/skjemaside.
Gjelder eksempelvis søknad om fortrinnsrett og individuell behandling, meldeskjema og søknad for minoritetsspråklige elever.

Når du som rådgiver hjelper elever med utfylling av skjema, så ber vi deg om å bruke inkognitovindu (også kalt private- eller InPrivatevindu) i nettleseren din. Dette finner du ved å trykke på de tre prikkene/strekene øverst i din nettleser, eller ved å trykke på hurtigtastene Ctrl + Shift + N.

Inntaksmøte (rådgiversamling)

Hvert år holdes egne inntaksmøter for rådgivere, ett i nordfylket og ett i sørfylket. 

Nedenfor finner du presentasjoner fra rådgiversamlingen 2023. Disse er nyttige i rådgivernes arbeid.

Veiledning for kommunen - tilmelding 1. oktober

Kommunen har ansvar for å melde inn til fylkeskommunen elever som skal søke om inntak med fortrinnsrett. Frist for tilmelding av elever med fortrinnsrett er 1. oktober.
Det er utarbeidet en veileder på www.rogfk.no som skal være til hjelp i kommunens arbeid med tilmelding av elever. 

Les veileder for tilmelding av elever til fortrinnsrett 1. oktober.