Informasjon til rådgivere

Her finner rådgivere i grunnskoler, kommuner og videregående opplæring informasjon om søking til videregående opplæring.

Er du elev? Se egen side om å søke skoleplass.

Søkerhåndbok 

Vi har laget en egen håndbok for rådgivere som veileder om søking til videregående opplæring. Den er nå oppdatert for kommende skoleår. 

Søkerhåndbok for rådgivere skoleåret 2024-2025.

Brukerveiledning til Vigo-søknad

Les mer om Vigo Web og hent brukerveiledning.

Inntaksmøte (rådgiversamling)

Hvert år holdes egne inntaksmøter for rådgivere, ett i nordfylket og ett i sørfylket. 
Påmelding til årets inntaksmøter, høsten 2023, finner dere her: 

Nordfylket ved Haugaland vgs 30. november 2023
Sørfylket ved Vågen vgs 07. desember 2023

Nedenfor finner du presentasjoner fra fjorårets rådgiversamling. Disse er nyttige i rådgivernes arbeid.

Elektroniske vedleggsskjema

Eksempler på utfylling av elektroniske vedleggsskjema kommer. 

Veiledning for kommunen - tilmelding 1.oktober

Kommunen har ansvar for å melde inn til fylkeskommunen elever som skal søke om inntak med fortrinnsrett. Denne veiledningen skal være til hjelp i kommunens arbeid med tilmelding av elever. Fylkeskommunen vurderer om eleven oppfyller kravene til fortrinnsrett.
Frist for tilmelding av elever med fortrinnsrett er 1. oktober.

Les ytterligere veiledninger for kommunene.