Søkerhåndbok for rådgivere

 1. 1 Slik søker elever skoleplass
  1. 1.1 Logg inn i Vigo med elektronisk ID
  2. 1.2 Søkere fra ungdomsskolen må ikke søke voksenopplæring
  3. 1.3 Beregning av karakterpoeng
  4. 1.4 Kan elever endre søknad?
  5. 1.5 Kan elever «gå om igjen» et år på samme utdanningsprogram?
  6. 1.6 Deltidselev og støtte fra Lånekassen
  7. 1.7 Elever som ikke kommer inn på noen av sine ønsker
  8. 1.8 Søkere uten skoleplass ved skolestart
  9. 1.9 Fortrinn for søkere til vg3 studieforberedende
  10. 1.10 Utvekslingselever som søker seg inn til vg3
  11. 1.11 Kun fremmedspråk på nivå II på Hetland vgs, St. Olav vgs og Stavanger katedralskole
  12. 1.12 Viktig informasjon til elever som søker skoleplass
  13. 1.13 Yrkesfaglige opplæringstilbud som gir studiekompetanse
  14. 1.14 Idrettstilbud
  15. 1.15 Andre studieforberedende tilbud
  16. 1.16 Tilleggsopplysninger om elever som søker til fellesinntaket
  17. 1.17 Privatskoler
  18. 1.18 Hjemmeundervisning
 2. 2 Opplæring i bedrift
  1. 2.1 Praksisbrev
  2. 2.2 Lærekandiat
  3. 2.3 Lærling
  4. 2.4 Alternativ vg3 fagopplæring i skole
  5. 2.5 Lærlingskole
  6. 2.6 Søke lære i annet fylke
 3. 3 Søke skoler i andre fylker
  1. 3.1 Gjesteelev
  2. 3.2 Prioritert gjesteelev
  3. 3.3 Søkere i grensekommuner
  4. 3.4 Sirdal vgs.
  5. 3.5 Landslinjer og landsdekkende tilbud
 4. 4 Videregående opplæring for voksne
 5. 5 Søkere med søknadsfrist 1. februar
  1. 5.1 Vedleggsskjema for søkere med fortrinnsrett og individuell behandling
  2. 5.2 Søke om ekstra skoleår for elever med rett til spesialundervisning
  3. 5.3 Søkere til fortrinnsrett eller individuell behandling må bruke riktige koder
  4. 5.4 Tilmeldingsfrist 1. oktober
 6. 6 Søknad med fortrinnsrett med frist 1. februar
  1. 6.1 Søknad om fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram på vg1 (§ 6-15)
  2. 6.2 Spesialundervisning i liten gruppe H – organiseringsform hverdagslivstrening (§ 6-17)
  3. 6.3 Spesialundervisning i liten gruppe A – organiseringsform arbeidstrening (§ 6-17)
  4. 6.4 Elever med behov for fysisk tilrettelegging (§ 6-17)
  5. 6.5 Elever med behov for punktskriftsopplæring (§ 6-17)
  6. 6.6 Elever med rett til opplæring i eller på tegnspråk (§ 6-18)
 7. 7 Søke om individuell behandling med frist 1. februar
  1. 7.1 Endringer fra skoleåret 2024-2025
  2. 7.2 Grunnkompetanse vg1 (§ 6-22)
  3. 7.3 Grunnkompetanse vg2/vg3 (§ 6-35)
  4. 7.4 Vibemyr skoleverksted
  5. 7.5 Søkere som av andre særlige grunner må behandles individuelt (§§ 6-25/38)
 8. 8 Minoritetsspråklige søkere
  1. 8.1 Forberedende tilbud for minoritetsspråklige
   1. 8.1.1 Innføringskurs
   2. 8.1.2 Kombinasjonsklasser
  2. 8.2 Minoritetsspråklige søkere til vg1 (§ 6-23)
  3. 8.3 Studiespesialiserende for minoritetsspråklige (§ 6-23)
  4. 8.4 Ordinær søknad i Vigo
  5. 8.5 Søkere som mangler fødselsnummer eller vitnemål
 9. 9 Oversikt over søkergrupper, søknadsskjema og vedlegg til søknad
 10. 10 Har du spørsmål?
 11. 11 Nyttige nettsider
 12. 12 Tips for rådgivere ved bruk av  Vigo skole
  1. 12.1 Hvilke opplysninger kan skolen finne i Vigo skole?
  2. 12.2 Hvordan få oversikt over elever med meldeskjema?

8 Minoritetsspråklige søkere

8.1 Forberedende tilbud for minoritetsspråklige

8.1.1 Innføringskurs

Målgruppen er minoritetsspråklig ungdom mellom 16 og 24 år som er skrevet ut av grunnskolen med vitnemål, men som ikke har tilstrekkelige norskkunnskaper til at de kan følge ordinær undervisning i videregående skole. Søkere med utdanning fra utlandet må dokumentere minst ni år allmenn grunnopplæring. Tilbudet er for søkere som har bodd kort tid i Norge. 

Skoler med innføringskurs:  

 • Karmsund vgs. 
 • Strand vgs.
 • Sola vgs.  
 • Godalen vgs.  
 • Bryne vgs.  
 • Gand vgs. 
 • Dalane vgs.  
 • Sauda vgs. 
 • Kopervik vgs.

8.1.2 Kombinasjonsklasser

Målgruppen er ungdom med fragmentert skolebakgrunn som har behov for mer grunnskole for å starte på og gjennomføre ordinær videregående skole. Søknad og inntak er kun i samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunen. 

Skoler med kombinasjonsklasser: 

 • Godalen vgs. (i samarbeid med vertskommune Stavanger og omliggende kommuner) 
 • Gand vgs. (i samarbeid med vertskommune Sandnes og omliggende kommuner) 

8.2 Minoritetsspråklige søkere til vg1 (§ 6-23)

Minoritetsspråklige søkere som mangler vurdering med karakter i mer enn halvparten av fagene, eller som har grunnskoleutdanning fra utlandet, må søke innen 1. februar. Dette gjelder også hvis de senere søker omvalg til nytt vg1.

8.3 Studiespesialiserende for minoritetsspråklige (§ 6-23)

Søknadsfrist til studiespesialiserende for minoritetsspråklige elever på vg1 er 1. februar. Det er Sola vgs. som har tilbudet. 

8.4 Ordinær søknad i Vigo

Følgende minoritetsspråklige søkere skal registrere ordinær søknad i Vigo: 

 • Søkere med vitnemål fra norsk grunnskole og som har nok karakterer til å konkurrere seg inn. 
 • Søkere som har fullført vg1, og som skal søke vg2, eller elever som har fullført vg2 og skal søke vg3. 

Søkere med vedtak om spesialundervisning og som oppfyller vilkårene etter inntaksforskriftens § 6-22, kvalifiserer for søknad til grunnkompetanse.

8.5 Søkere som mangler fødselsnummer eller vitnemål

Søkere som ikke har fødselsnummer, må kontakte inntakskontoret. 

Søkere som mangler vitnemål fra norsk grunnskole, eller ikke kan dokumentere grunnskoleopplæring i minst ni år fra utlandet, må ta kontakt med sin hjemkommune for å få realkompetansevurdering. 

 

Elev og lærer i samtale - Klikk for stort bilde