Søkerhåndbok for rådgivere

 1. 1 Slik søker elever skoleplass
  1. 1.1 Logg inn i Vigo med elektronisk ID
  2. 1.2 Søkere fra ungdomsskolen må ikke søke voksenopplæring
  3. 1.3 Beregning av karakterpoeng
  4. 1.4 Kan elever endre søknad?
  5. 1.5 Kan elever «gå om igjen» et år på samme utdanningsprogram?
  6. 1.6 Deltidselev og støtte fra Lånekassen
  7. 1.7 Elever som ikke kommer inn på noen av sine ønsker
  8. 1.8 Søkere uten skoleplass ved skolestart
  9. 1.9 Fortrinn for søkere til vg3 studieforberedende
  10. 1.10 Utvekslingselever som søker seg inn til vg3
  11. 1.11 Kun fremmedspråk på nivå II på Hetland vgs, St. Olav vgs og Stavanger katedralskole
  12. 1.12 Viktig informasjon til elever som søker skoleplass
  13. 1.13 Yrkesfaglige opplæringstilbud som gir studiekompetanse
  14. 1.14 Idrettstilbud
  15. 1.15 Andre studieforberedende tilbud
  16. 1.16 Tilleggsopplysninger om elever som søker til fellesinntaket
  17. 1.17 Privatskoler
  18. 1.18 Hjemmeundervisning
 2. 2 Opplæring i bedrift
  1. 2.1 Praksisbrev
  2. 2.2 Lærekandiat
  3. 2.3 Lærling
  4. 2.4 Alternativ vg3 fagopplæring i skole
  5. 2.5 Lærlingskole
  6. 2.6 Søke lære i annet fylke
 3. 3 Søke skoler i andre fylker
  1. 3.1 Gjesteelev
  2. 3.2 Prioritert gjesteelev
  3. 3.3 Søkere i grensekommuner
  4. 3.4 Sirdal vgs.
  5. 3.5 Landslinjer og landsdekkende tilbud
 4. 4 Videregående opplæring for voksne
 5. 5 Søkere med søknadsfrist 1. februar
  1. 5.1 Vedleggsskjema for søkere med fortrinnsrett og individuell behandling
  2. 5.2 Søke om ekstra skoleår for elever med rett til spesialundervisning
  3. 5.3 Søkere til fortrinnsrett eller individuell behandling må bruke riktige koder
  4. 5.4 Tilmeldingsfrist 1. oktober
 6. 6 Søknad med fortrinnsrett med frist 1. februar
  1. 6.1 Søknad om fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram på vg1 (§ 6-15)
  2. 6.2 Spesialundervisning i liten gruppe H – organiseringsform hverdagslivstrening (§ 6-17)
  3. 6.3 Spesialundervisning i liten gruppe A – organiseringsform arbeidstrening (§ 6-17)
  4. 6.4 Elever med behov for fysisk tilrettelegging (§ 6-17)
  5. 6.5 Elever med behov for punktskriftsopplæring (§ 6-17)
  6. 6.6 Elever med rett til opplæring i eller på tegnspråk (§ 6-18)
 7. 7 Søke om individuell behandling med frist 1. februar
  1. 7.1 Endringer fra skoleåret 2024-2025
  2. 7.2 Grunnkompetanse vg1 (§ 6-22)
  3. 7.3 Grunnkompetanse vg2/vg3 (§ 6-35)
  4. 7.4 Vibemyr skoleverksted
  5. 7.5 Søkere som av andre særlige grunner må behandles individuelt (§§ 6-25/38)
 8. 8 Minoritetsspråklige søkere
  1. 8.1 Forberedende tilbud for minoritetsspråklige
   1. 8.1.1 Innføringskurs
   2. 8.1.2 Kombinasjonsklasser
  2. 8.2 Minoritetsspråklige søkere til vg1 (§ 6-23)
  3. 8.3 Studiespesialiserende for minoritetsspråklige (§ 6-23)
  4. 8.4 Ordinær søknad i Vigo
  5. 8.5 Søkere som mangler fødselsnummer eller vitnemål
 9. 9 Oversikt over søkergrupper, søknadsskjema og vedlegg til søknad
 10. 10 Har du spørsmål?
 11. 11 Nyttige nettsider
 12. 12 Tips for rådgivere ved bruk av  Vigo skole
  1. 12.1 Hvilke opplysninger kan skolen finne i Vigo skole?
  2. 12.2 Hvordan få oversikt over elever med meldeskjema?

9 Oversikt over søkergrupper, søknadsskjema og vedlegg til søknad

Fortrinnsrett

Fortrinnsrett
Fortrinnsrett Søknadskjema Vedlegg til søknadsskjema Frist for innsending
§ 6-15 - Vg1 Fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram Søknad registreres i Vigo, skjema med vedlegg skal fylles ut og sendes inn via www.rogfk.no/skjemaskole 1. Enkeltvedtak om spesialundervisning  2. Sakkyndig vurdering etter § 6-16 2. IOP 3. Karakterutskrift 4. Kartleggingsskjema av elevers behov for medisinsk og/eller pleiefaglig oppfølging i skoletiden 1. februar
§ 6-17 (Vg1) § 6-30  Fortrinnsrett for søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne Søknad registreres i Vigo, skjema med vedlegg skal fylles ut og sendes inn via www.rogfk.no/skjemaskole 1. Enkeltvedtak om spesialundervisning  2. Sakkyndig vurdering   3.IOP 4.Evt. karakterutskrift 5. Kartleggingsskjema av elevers behov for medisinsk og/eller pleiefaglig  oppfølging i skoletiden 1. februar
§ 6-18/§ 6-31 (Vg1/Vg2 og Vg3) Søkere med rett til opplæring i eller på tegnspråk Inntak til knutepunktskoler (§ 6-40) Søknad registreres i Vigo, skjema med vedlegg skal fylles ut og sendes inn via www.rogfk.no/skjemaskole 1. Evt. enkeltvedtak om spesialundervisning 2. Sakkyndig vurdering etter § 3-9 3.  Evt. IOP 4.  Karakterutskrift 1. februar

 

Individuell behandling

Individuell behandling
Individuell behandling Søknadsskjema Vedlegg til søknadsskjema Frist for innsending
§ 6-22 (Vg1) Søkere med rett til spesialundervisning og som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene Søknad registreres i vigo, skjema med vedlegg skal fylles ut og sendes inn via www.rogfk.no/skjemaskole 1. Enkeltvedtak om spesialundervisning  2. Sakkyndig vurdering    3. IOP 4. Karakterutskrift 1. februar
§ 6-25 (vg1)  § 6-38 (vg2 og vg3)  Søkere som av andre særlige grunner (tungtveiende) må behandles individuelt   Søknad registreres i vigo, skjema med vedlegg skal fylles ut og sendes inn via www.rogfk.no/skjemaskole 1. Uttalelse fra skolen med bekreftelse av behov   2. Medisinsk dokumentasjon/  dokumentasjon fra psykisk helsevern   3. Evt. sakkyndig vurdering 4. Karakterutskrift 1. februar  
§ 6-35 (vg2 og vg3)   Søkere med enkeltvedtak om spesialundervisning og   planlagt grunnkompetanse   Søknad registreres i vigo, skjema med vedlegg skal fylles ut og sendes inn via www.rogfk.no/skjemaskole 1. Anbefaling fra skolen   2. Sakkyndig vurdering   3. Enkeltvedtak   4. IOP   1. februar    
Lærekandidat  § 6A-4 (vg3)  Søkere med rett til formidling til lærekandidat (opplæringskontrakt)  Søknad i Vigo, i tillegg sendes skjema fra www.rogfk.no (skole og utdanning - opplæring i bedrift - skjema) inn via eDialog sammen med vedlegg. 1. Sakkyndig vurdering  2. IOP for opplæring i bedrift (vg3)/tilpasset opplæringsplan  3. Rapport fra praksisutplassering  4. Eventuell kopi av avtale om opplæringskontrakt med bedrift  1.februar, også gjennom året 

Minoritetsspråklige søkere

Minoritetsspråklige søkere
Minoritetsspråklige søkere   Søknadsskjema Vedlegg til søknadsskjema Frist for innsending
§ 6-23 Minoritetsspråklige søkere til vg1   Søkere som har rett til særskilt språkopplæring, og som mangler vurdering med karakter i mer enn halvparten av fag Søknad registreres i vigo. Skjema med vedlegg skal fylles ut og sendes inn via www.rogfk.no/skjemaskole 1. Kopi av gyldig oppholdstillatelse  2. Dokumentasjon på grunnskoleopplæring i minst 9 år, oversatt til norsk eller engelsk (gjelder kun de som ikke er skrevet ut fra norsk grunnskole)  3. Folkeregistrert adresse i Rogaland fylkeskommune 1. februar
§6-23 Studiespesialisering for minoritetsspråklige  Søkere som har rett til særskilt språkopplæring, og som mangler vurdering med karakter i mer enn halvparten av fag Søknad registreres i vigo. Skjema med vedlegg skal fylles ut og sendes inn via www.rogfk.no/skjemaskole 1. Kopi av gyldig oppholdstillatelse  2. Dokumentasjon på grunnskoleopplæring i minst 9 år, oversatt til norsk eller engelsk (gjelder kun de som ikke er skrevet ut fra norsk grunnskole)  3. Folkeregistrert adresse i Rogaland fylkeskommune 1. februar
Innføringskurs i norsk Digitalt søknadsskjema på www.rogfk.no/skjemaskole 1. Kopi av gyldig oppholdstillatelse  2. Dokumentasjon på grunnskoleopplæring i minst 9 år, oversatt til norsk eller engelsk (gjelder kun de som ikke er skrevet ut fra norsk grunnskole)  3. Folkeregistrert adresse i Rogaland fylkeskommune 1. februar Søknadsskjema er åpent hele året, inntak ved kapasitet
Kombinasjonsklasse (mer grunnskole) Digitalt søknadsskjema på www.rogfk.no/skjemaskole Søknad og inntak i samarbeid med kommune og inntakskontor 1.februar
Ordinær søknad i Vigo (med karakterpoeng) Søknad registreres i vigo. Skjema med vedlegg skal fylles ut og sendes inn via www.rogfk.no/skjemaskole Eventuell informasjon som mottakerskole behøver å vite om 1. mars

 

Meldeskjema

Meldeskjema
Meldeskjema Søknadsskjema Vedlegg til meldeskjema Frist for innsending
Meldeskjema – informasjon om elever som mottakerskole bør vite om før skolestart NB! Blir ikke saksbehandlet av inntakskontoret! Søknad registreres i Vigo, skjema med vedlegg fylles ut og sendes inn via www.rogfk.no/skjemaskole   Eventuelt: ·         Uttalelse fra skolen ·         Sakkyndig vurdering ·         Fravær ·         Legeerklæring ·         Annen relevant informasjon 1.mars