Hva er lærekandidatordningen?

Tilskudd til opplæring i bedrift

Det utbetales like tilskudd til lærekandidater som til lærlinger. Bedriften kan på vegne av lærekandidaten søke om ekstra tilskudd for lærlinger med særskilte behov.