Hva er lærekandidatordningen?

Lærekandidatordningen er en skreddersydd opplæring i bedrift, som gir grunnkompetanse. Kompetansebeviset kandidaten får etter endt opplæring skal vise kandidatens kompetanse innenfor et gitt fagområde, og skal gi kandidaten mulighet for arbeid i ordinært arbeidsliv. Denne ordningen er for ungdom og voksne som har, eller vil få, utfordringer med å oppnå full yrkeskompetanse.

Ordningen skal bidra til at flere lykkes med, og gjennomfører videregående opplæring. Målet er å tilby en individuell opplæring som gir høyest mulig kompetanse ut fra den enkeltes forutsetninger og behov. En lærekandidat i Rogaland sikter som hovedregel mot ordinært arbeidsliv.

Forskjellen på lærekandidat og lærling

Lærekandidatordningen er et ordinært løp i videregående opplæring, på lik linje med lærlingordningen. Lærekandidater er i hovedsak underlagt samme regelverket som lærlinger. Lærekandidater tegner opplæringskontrakt som danner grunnlag for opplæringen, og en arbeidsavtale som regulerer lønn og arbeidsforhold. En lærekandidat vil, i motsetning til en lærling, få opplæring i enkelte kompetansemål og oppnå kompetanse i færre mål enn ordinære lærlinger.

Det er mulig å endre status til lærling underveis i opplæringsløpet, dersom det er realistisk å oppnå full kompetanse. Det er også mulig å ta et fagbrev eller svennebrev som praksiskandidat etter å ha fullført opplæring som lærekandidat.

Målet med lærekandidatordningen

  • Flere skal oppleve mestring og gjennomføre og bestå videregående opplæring.
  • Lærekandidatordningen er et verktøy for å gi fleksibilitet, inkludering og muligheter i arbeidslivet.

Lærekandidaten skal

  • oppnå så høy kompetanse som mulig.
  • bli best mulig kvalifisert for arbeidslivet.
  • bidra til bedriftens verdiskaping.