Hva er lærekandidatordningen?

Videregående opplæring fører til tre ulike sluttkompetanser:

  • Yrkeskompetanse
  • Grunnkompetanse
  • Studiekompetanse

Lærekandidatordningen gir grunnkompetanse, og mulighet for en skreddersydd opplæring i bedrift for ungdom som har, eller vil få utfordringer, med å oppnå full yrkeskompetanse.

Ordningen skal bidra til at flere lykkes og gjennomfører videregående opplæring. Målet er å tilby en individuelt tilpasset opplæring som gir høyest mulig kompetanse ut fra den enkeltes forutsetninger og behov. En lærekandidat i Rogaland sikter som hovedregel mot ordinært arbeidsliv.

Lærekandidatordningen er et ordinært løp i videregående opplæring på linje med lærlingordningen, og lærekandidater er i hovedsak underlagt det samme regelverket som lærlinger. Lærekandidater tegner både en opplæringskontrakt som regulerer opplæringen, og en arbeidsavtale med bedriften som regulerer lønn og arbeidsforhold.

Det er mulig å endre status til lærling underveis hvis det er realistisk. Det er også mulig å ta et fagbrev som praksiskandidat etter å ha fullført opplæring i bedrift som lærekandidat.

Til toppen