Lærekandidat

Lærekandidat kan være et alternativ for deg som vet det kan bli vanskelig å fullføre et fag- eller svennebrev. Som lærekandidat tar du sikte på å mestre et begrenset antall kompetansemål.

Når du er lærekandidat er du ansatt i en lærebedrift, og har lønn i opplæringstiden. Etter fullført opplæring og bestått kompetanseprøve, oppnår du grunnkompetanse og får et kompetansebevis.

Hvem kan bli lærekandidat?

Dette kan være for deg:

  • som har hatt spesialundervisning med avvik fra ordinær læreplan.
  • som har manglende karaktergrunnlag fra grunnskole/videregående skole.
  • som har bestått Vg1 og/eller Vg2, men som av ulike årsaker har
  • behov for en tilpasset læreplan i bedrift.

Det er du selv, sammen med dine foresatte, skolen og noen ganger Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), som avgjør om du skal bli lærekandidat.

Slik er det å være lærekandidat

Som lærekandidat lærer du faget ditt samtidig som du jobber i en bedrift. Lengden på læretiden varierer ut fra lærefag og skolebakgrunn. Normalt vil tiden i bedrift være 2 år. Som lærekandidat trenger du ikke å ha gjennomført all teori eller ha karakter i alle fag.

Hva er forskjellen på en lærekandidat og en lærling?

Forskjellen på en lærling og en lærekandidat er at lærlingen skal nå alle målene i læreplanen for faget, mens lærekandidaten oppnår deler av planen. Du kan fortsatt få et fag- eller svennebrev som praksiskandidat når du oppfyller kriteriene.

Hvorfor velge lærekandidatordningen?

Som lærekandidat får du:

  • en god overgang fra skole til bedrift.
  • opplæring etter evner og anlegg ved hjelp av en individuell lærekandidatplan.
  • midler til å mestre opplæringssituasjonen.
  • kvalifisert for arbeidslivet.

Slik søker du

Det er viktig at du søker læreplass i Vigo. Da har du størst sjanse for å få læreplass. Husk å velge opplæringskontrakt når du registrerer ønskene dine. Søknadsfristen er 1.februar.

Søk læreplass

I tillegg til å søke i Vigo må du fylle ut et søknadsskjema. Hvis du er elev, fyller du ut skjemaet sammen med skolen din. Søknad og vedlegg sendes til oss i eDialog. Det er ofte skolen som sender søknaden for deg og hjelper deg med å finne læreplass. 

Søknad om opplæringskontrakt  (PDF, 159 kB)

Sammen med søknaden skal det ligge følgende vedlegg:

For deg som allerede er lærekandidat

Vil du vite mer om lærekandidatordningen? Les mer om lærekandidatordningen.

Kontaktinformasjon:

Inga Sandnes, rådgiver i fagopplæringen

Tlf: 97 74 99 02

Send: e-post