Lærekandidat

Lærekandidater får opplæring i utvalgte kompetansemål i læreplanen. Noen kan også ha opplæring i hele læreplanen. Målet er at lærekandidaten skal oppnå så høy kompetanse som mulig og bli best mulig kvalifisert til arbeidslivet. Vanligvis følger lærekandidater normalmodellen som er to år i skole og to år i bedrift. Fristen for å søke læreplass i Vigo er 1.februar. 

Hva er en lærekandidat?

Som lærekandidat får du opplæring ut fra evner, forutsetning og ønsker. Du får en tilpasset læreplan som består av utvalgte kompetansemål fra læreplanen. Tilpasset læreplan kan endres i løpet av læretiden. Du kan for eksempel legge til eller redusere kompetansemål. 

Lær mer om lærekandidatordningen.

Slik søker du

Det er viktig at du søker læreplass i Vigo. Da har du størst sjanse for å få læreplass. Husk å velge opplæringskontrakt når du registrerer ønskene dine. Søknadsfristen er 1.februar.

Søk læreplass

I tillegg til å søke i Vigo må du fylle ut et søknadsskjema. Hvis du er elev, fyller du ut skjemaet sammen med skolen din. Søknad og vedlegg sendes til oss i eDialog. Det er ofte skolen som sender søknaden for deg og hjelper deg med å finne læreplass. 

Søknad om opplæringskontrakt  (PDF, 271 kB)

Sammen med søknaden skal det ligge følgende vedlegg:

Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp, kan du kontakte: Inga Sandnes 

Jeg har fått læreplass

Gratulerer med læreplass! Nå gjenstår det bare å opprette en opplæringskontrakt. Slik er fremgangsmåten:

  1. Lag en tilpasset læreplan sammen med lærebedriften din. Ta kontakt med oss hvis det er behov for hjelp og veiledning. 

  2. Lærebedriften fyller ut avtale om opplæringskontrakt som sendes til oss i eDialog. Arbeidsavtalen og tilpasset læreplan legges ved. 

  3. Vi oppretter opplæringskontrakten i Vigo

  4. Opplæringskontrakten sendes til elektronisk signering. Du vil få et varsel fra Posten. Det er viktig at du signerer innen fristen.

Avtale om opplæringskontrakt (PDF, 509 kB)

Arbeidsavtale

Du skal også ha en arbeidsavtale som regulerer blant annet arbeidstid og lønn. Arbeidsavtalen skal legges som vedlegg til kontrakten. Husk at du ikke skal ha prøvetid.

Eksempel på arbeidsavtale (PDF, 74 kB)

Som lærekandidat har du samme rettigheter og plikter som andre ansatte i bedriften. 

Oppfølging og veiledning

Du skal få opplæring i kompetansemålene som er valgt ut i den tilpassede læreplanen. Opplæringen blir gitt av instruktør og faglig leder i bedriften din. Husk at du også har rett til å bruke PPT og oppfølgingstjenesten.

Kan jeg fortsatt få et fag- eller svennebrev? 

Ja, det kan du! Du kan gå opp til fag- eller svenneprøve som praksiskandidat når du oppfyller kriteriene.  

Til toppen