Hva er lærekandidatordningen?

Veien til fagbrev og svennebrev

En lærekandidat har på sikt mulighet for å ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Godskriving av skolegang og opplæringskontrakt blir vurdert individuelt, men kan gi godskriving på inntil 4 år.

I noen tilfeller vil det være aktuelt å gjøre om opplæringskontrakt til lærekontrakt. Blir opplæringskontrakten omgjort til en lærekontrakt, gjelder samme krav til teori som for lærlinger. Oftest vil det gjøres ved å gi full opplæring i bedrift.

Ungdommer tømrer en vegg - Klikk for stort bilde