Hva er lærekandidatordningen?

Kompetanseprøve og kompetansebevis

På samme måte som for ordinære lærlinger, leder kandidatens opplæring frem mot en avsluttende prøve. Denne prøven kalles en kompetanseprøve, og skal prøve lærekandidaten i de opplæringsmålene som er fastsatt i den tilpassede opplæringsplanen. Kompetanseprøven gjennomføres etter samme prinsipp som fag- eller svenneprøven, men er mindre omfattende.

Det er ikke krav til bestått teori før kompetanseprøven. Det er mulig å søke om tilrettelegging på kompetanseprøven.

Kompetansebevis

Lærekandidaten får et kompetansebevis som dokumentasjon på oppnådd kompetanse. Dette har fylkeskommunen ansvar for å skrive ut. Lærebedriften skriver ut en arbeidsattest.

Ved bestått kompetanseprøve vil en få utdelt kompetansebrev på den årlige utdelingen av fag-, svenne- og kompetansebrev.