Hva er lærekandidatordningen?

Tilpasset opplæringsplan

En tilpasset opplæringsplan er et viktig redskap for å kunne planlegge, gjennomføre og dokumentere lærekandidatens opplæring. Denne lages med utgangspunkt i fagets læreplan, bedriftens arbeidsoppgaver og kandidatens forutsetninger og muligheter. Planen tar utgangspunkt i læreplanen for fagområdet kandidaten skal få opplæring i. Det velges mål fra planen som kandidaten skal oppnå full kompetanse i, i løpet av læretiden. Planen kan endres underveis i samarbeid med bedrift / opplæringskontor, lærekandidat og fylkeskommunen. Endringene kan gi flere, eller færre mål, ut i fra progresjon og muligheter hos kandidaten, og kan endres helt frem til oppmelding til kompetanseprøve.