Hva er lærekandidatordningen?

Hvem kan bli lærekandidat?

Ungdom som har, eller vil få, utfordringer med å oppnå full yrkes- eller studiekompetanse, kan legge opp et løp mot grunnkompetanse, via lærekandidatordningen.

Dette kan være ungdom:

  • som har hatt spesialundervisning med avvik fra ordinær læreplan.
  • som har manglende karaktergrunnlag fra grunnskole / videregående skole.
  • som har bestått Vg1 og / eller Vg2, men som av ulike årsaker har behov for en tilpasset læreplan i bedrift.

Avklaring angående opplæringsløp mot grunnkompetanse skjer i samråd med elev, foresatte, skole og evt. PPT.

Utgangspunktet er hovedmodellen i yrkesopplæringen, 2+2-modellen; to år i skole, og to år i bedrift. Det er også mulig å legge opp fleksible løsninger, som for eksempel full opplæring i bedrift. Unntak fra hovedmodellen må uansett vurderes av fylkeskommunen i hvert enkelt tilfelle.

Det er også mulig for voksne å bli lærekandidater.

Kvinne reparerer en bil - Klikk for stort bilde