Utviklingsplan for Rogaland - regional planstrategi 2021–2024

Utviklingsplan for Rogaland er Rogalands regionale planstrategi for perioden 2021–2024. Den skal beskrive retningen på samfunnsutviklingen vi ønsker å se i Rogaland. 

Utviklingsplanen ble vedtatt i fylkestinget i Rogaland 20. oktober 2020.