Utviklingsplan for Rogaland - regional planstrategi 2021-2024

Utviklingsplan for Rogaland er Rogalands regionale planstrategi for perioden 2021-2024. Den skal beskrive retningen på samfunnsutviklingen vi ønsker å se i Rogaland. 

Forside Utviklingsplan for Rogaland - Klikk for stort bilde

Utviklingsplan for Rogaland - regional planstrategi 2021-2024

Utviklingsplanen dreier seg om samfunnsutviklingen i Rogaland, og hva vi ønsker at skal skje. Den skal gi svar på hvor vi er, hvor vi vil og hvordan vi skal få det til.

Planen ble vedtatt i fylkestinget i Rogaland 20. oktober 2020. 

Les Utviklingsplan for Rogaland - regional planstrategi 2021-2024

Last ned Utviklingsplan for Rogaland - regional planstrategi 2021–2024 (PDF, 11 MB)

Utviklingsplanen skal gi svar på tre spørsmål

1. Hvor er vi?

Hva er status i Rogalandssamfunnet? Hvilke utfordringer står vi overfor, og hvilke muligheter kan vi gripe hvis vi står samlet?

2. Hvor vil vi?

Hvordan skal Rogaland se ut om 4 år, eller om 20 år? Vi setter langsiktige mål for samfunnsutviklingen, og beskriver mer kortsiktige satsingsområder.

3. Og hvordan skal vi få det til?

Gitt utfordringsbildet og utviklingsmålene, hvilke oppgaver står vi overfor og hvordan skal vi løse de? Dette innebærer en gjennomgang av de regionale planene vi har, og om vi trenger nye.

Utviklingsplan = regional planstrategi

Fylkeskommunen skal utarbeide regional planstrategi i begynnelsen av hver valgperiode, jfr plan- og bygningslovens § 7. Oppgaven er å beskrive utviklingstrender i fylket, definere ønsket samfunnsutvikling, og hva samfunnsaktørene i Rogaland må gjøre for å oppnå den. Fylkestinget har vedtatt å kalle dokumentet for "Utviklingsplan for Rogaland", da dette gir et bedre bilde av hensikten med dokumentet.